Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Chémia v súvislostiach 7 - učebnica
Chémia v súvislostiach 7 - učebnica
 • 8.00 € 15 ks a viac
 • 9.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 9.50 € menej ako 15 ks
 • 8.00 € 15 ks více

Počet kusov

Chémia v súvislostiach 7 - učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Chémia v súvislostiach 7 - učebnica

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica Chémia v súvislostiach 7 rozvíja kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 7. ročník základných škôl a sekundu GOŠ. Je vypracovaná v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu tak, aby žiakom umožnila nielen osvojiť si nové vedomosti, ale prostredníctvom objavovania, bádania, pozorovania javov a skúmania rozvinula v žiakoch základy spôsobilostí vedeckej práce a vytvorila pozitívne postoje k vedeckému spôsobu poznávania sveta. Učebnica žiakom prináša prvé informácie o tom, čím sa chémia zaoberá a kde všade sa chemické poznatky využívajú. Žiaci sa naučia pozorovať vlastnosti chemických látok, ktoré sa používajú v bežnom živote či v chemickom laboratóriu. Budú merať, vykonávať experimenty, vzájomne diskutovať, riešiť otvorené úlohy, praktické a teoretické problémy. Pri demonštračných pokusoch sa naučia pozorovať chemické reakcie a energetické zmeny, ktoré ich sprevádzajú, a takisto, ktoré faktory ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií.

Učebnicu vhodne dopĺňa pracovný zošit Chémia v súvislostiach 7, ktorý poskytuje množstvo podnetov na dôkladné precvičenie preberaného učiva. Môžete si ich výhodne zakúpiť v spoločnom Balíku Chémia v súvislostiach 7.

Autori: Mgr. Katarína Čikošová, Mgr. Radoslava Karpeľová, Ing. Dana Lalková, PaedDr. Mgr. Renáta Ondrečková, PhD., PaedDr. Mgr. Stanislav Uhrin, PhD., Mgr. Zuzana Urban-Válentová. Autor čítanky: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Rozsah: 100 strán
Formát: A4

 • 8.00 € 15 ks a viac
 • 9.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 9.50 € menej ako 15 ks
 • 8.00 € 15 ks více

Počet kusov

Chémia v súvislostiach 7 - učebnica Chémia v súvislostiach 7 - učebnica + Chémia v súvislostiach 7 - pracovný zošit Chémia v súvislostiach 7 - pracovný zošit

Spolu iba za: 13.70 €
( ušetríte: 0.00 € )


Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica Chémia v súvislostiach 7 rozvíja kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 7. ročník základných škôl a sekundu GOŠ. Je vypracovaná v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu tak, aby žiakom umožnila nielen osvojiť si nové vedomosti, ale prostredníctvom objavovania, bádania, pozorovania javov a skúmania rozvinula v žiakoch základy spôsobilostí vedeckej práce a vytvorila pozitívne postoje k vedeckému spôsobu poznávania sveta. Učebnica žiakom prináša prvé informácie o tom, čím sa chémia zaoberá a kde všade sa chemické poznatky využívajú. Žiaci sa naučia pozorovať vlastnosti chemických látok, ktoré sa používajú v bežnom živote či v chemickom laboratóriu. Budú merať, vykonávať experimenty, vzájomne diskutovať, riešiť otvorené úlohy, praktické a teoretické problémy. Pri demonštračných pokusoch sa naučia pozorovať chemické reakcie a energetické zmeny, ktoré ich sprevádzajú, a takisto, ktoré faktory ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií.

Učebnicu vhodne dopĺňa pracovný zošit Chémia v súvislostiach 7, ktorý poskytuje množstvo podnetov na dôkladné precvičenie preberaného učiva. Môžete si ich výhodne zakúpiť v spoločnom Balíku Chémia v súvislostiach 7.

Autori: Mgr. Katarína Čikošová, Mgr. Radoslava Karpeľová, Ing. Dana Lalková, PaedDr. Mgr. Renáta Ondrečková, PhD., PaedDr. Mgr. Stanislav Uhrin, PhD., Mgr. Zuzana Urban-Válentová. Autor čítanky: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Rozsah: 100 strán
Formát: A4

Obsah

Učebnica je rozdelená do 8 kapitol, zameraných na prezentáciu a osvojenie nového učiva a 1 kapitoly venovanej laboratórnym prácam. Prílohy zahŕňajú praktické informácie o medzinárodnej klasifikácii a označovaní chemikálií, slovníček pojmov a na záver pútavé a zábavné hry pre žiakov. Prehľadné členenie kapitol  umožňuje rýchlu orientáciu v texte a uľahčuje učenie. Súčasťou každej kapitoly je krátke zhrnutie najdôležitejších informácií, úlohy a otázky na zopakovanie či rozširujúce učivo a medzipredmetové vzťahy v krátkych infoboxoch. Na konci každého tematického celku nájdu žiaci a učitelia zhrnutie učiva, test na overenie vedomostí, ako aj rozširujúce učivo a didaktické hry, ktoré prehlbujú záujem žiakov o predmet. Žiaci sa pomocou učebnice už v siedmom ročníku môžu zoznámiť s periodickou tabuľkou prvkov a prostredníctvom galérie prvkov spoznať najbežnejšie chemické prvky, čo im umožní lepšie zvládnuť učivo v ôsmom ročníku.
Obsah: 

 • Látky a ich vlastnosti
 • Zmesi a chemicky čisté látky
 • Voda a vzduch
 • Chemické reakcie
 • Energetické zmeny
 • Rýchlosť chemických reakcií
 • Hmotnostný zlomok
 • Chemická čítanka
 • Laboratórne práce
 • Prílohy
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!