Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Chémia v súvislostiach 7 - pracovný zošit
Chémia v súvislostiach 7 - pracovný zošit
 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Chémia v súvislostiach 7 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Chémia v súvislostiach 7 - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Chémia v súvislostiach 7 rozvíja kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 7. ročník základných škôl a sekundu GOŠ. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu tak, aby žiakom umožnil nielen osvojiť si nové vedomosti, ale prostredníctvom objavovania, bádania, pozorovania javov a skúmania rozvinul v žiakoch základy spôsobilostí vedeckej práce a vytvoril pozitívne postoje k vedeckému spôsobu poznávania sveta.

Žiaci sa naučia pozorovať vlastnosti chemických látok, ktoré sa používajú v bežnom živote či v chemickom laboratóriu. Budú merať, vykonávať experimenty, vzájomne diskutovať, riešiť otvorené úlohy, praktické aj teoretické problémy. 

Pracovný zošit Chémia v súvislostiach 7 nadväzuje na učebnicu Chémia v súvislostiach 7. Obe si môžete zakúpiť vo výhodnejšom balíčku. 

Autorky: MVDr. Viera Košická, RNDr. Annamária Krajníková, PhD., Mgr. Anna Melišíková, Mgr. Eva Trojčáková
Rozsah: 76 strán
Formát: A4

 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Chémia v súvislostiach 7 rozvíja kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 7. ročník základných škôl a sekundu GOŠ. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu tak, aby žiakom umožnil nielen osvojiť si nové vedomosti, ale prostredníctvom objavovania, bádania, pozorovania javov a skúmania rozvinul v žiakoch základy spôsobilostí vedeckej práce a vytvoril pozitívne postoje k vedeckému spôsobu poznávania sveta.

Žiaci sa naučia pozorovať vlastnosti chemických látok, ktoré sa používajú v bežnom živote či v chemickom laboratóriu. Budú merať, vykonávať experimenty, vzájomne diskutovať, riešiť otvorené úlohy, praktické aj teoretické problémy. 

Pracovný zošit Chémia v súvislostiach 7 nadväzuje na učebnicu Chémia v súvislostiach 7. Obe si môžete zakúpiť vo výhodnejšom balíčku. 

Autorky: MVDr. Viera Košická, RNDr. Annamária Krajníková, PhD., Mgr. Anna Melišíková, Mgr. Eva Trojčáková
Rozsah: 76 strán
Formát: A4

Obsah

Obsah pracovného zošita Chémia v súvislostiach 7 nadväzuje na obsah učebnice Chémia v súvislostiach 7 a je zostavený tak, že prevyšuje vzdelávací štandard učiva 7. ročníka (periodický zákon, štruktúra atómu, spracovanie ropy), čo z hľadiska žiaka môže byť výhodou. Jednotlivé témy sú spracované tak, aby sa úlohy jednoduchšie vhodne striedali s náročnejšími úlohami, prípadne sa jednoduchšia úloha stáva časťou zložitejšieho celku.

Toto smerovanie úloh ku kritickému mysleniu žiaka je veľmi pozitívne, je však aj náročnejšie, a preto niektoré úlohy sú vhodné na riešenie formou spolupráce v skupine žiakov alebo s učiteľom. Táto forma práce s úlohami predstavuje ďalšiu formu vzdelávania, ktorá je v súčasnosti žiadaná a podporovaná (spolupráca v skupine, riešenie problémových úloh). Niektoré úlohy - cena vody, odpadu, dôležité telefónne čísla pri požiaroch - vedú k úzkemu prepojeniu s bežným životom žiaka.

V pracovnom zošite je primeraným spôsobom prezentovaná odborná terminológia. Niektoré náročnejšie témy sú spracované veľmi podrobne (voda, vzduch), iným témam postačuje menší rozsah úloh v zošite. Napríklad časť Roztoky obsahuje menej úloh, avšak na ňu nadväzuje téma Výpočet hmotnostného zlomku v ďalšej časti pracovného zošita, ktorá učivo o roztokoch vhodne doplňuje a rozširuje. Veľkým pozitívom sú prehľadné a názorné pojmové mapy v rámci riešenia úloh a zaujímavá motivačná hra s hracím plánom na vnútornej strane obálky.

Pracovný zošit je pripravený tak, aby bol pre žiakov výraznou učebnou pomôckou pre získanie a upevňovanie vedomostí s dôrazom na ich praktické uplatnenie a pre učiteľov bankou kvalitných úloh pre skupinovú aj samostatnú prácu žiakov.

Obsah:

 • Látky a ich vlastnosti 
 • Zmesi a chemicky čisté látky 
 • Voda a vzduch 
 • Chemické reakcie 
 • Energetické zmeny 
 • Rýchlosť chemických reakcií 
 • Hmotnostný zlomok  
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!