Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá chémia 8 - pracovný zošit
Hravá chémia 8 - pracovný zošit
 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá chémia 8 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá chémia 8 - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit Hravá chémia 8 rozvíja kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 8. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu a v súlade s inovovaným ŠVP. Rozdiel medzi prvkami a zlúčeninami, chemické vzorce a chemické prvky a ich usporiadanie v periodickej tabuľke prvkov i chemické zlúčeniny a reakcie. Všetky tieto témy si žiaci precvičia v atraktívnych a zaujímavých úlohách v pracovnom zošite Hravá chémia 8! Úlohy vychádzajú zo situácií a javov, ktoré majú chemickú podstatu, ale sú žiakovi blízke z každodenného života, čo prispeje k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu osvojeniu učiva. Pracovný zošit je v súlade s učebnicou pre daný ročník, preto je pracovný zošit skvelým pomocníkom pri precvičovaní a upevňovaní učiva. Objednajte si pracovný zošit Hravá chémia 8 výhodne v rámci Balíka pre 8. ročník B (dotovaný)!

Autori: Ing. Dana Lalková, Mgr. Mariana Pavelčáková, RNDr. Valéria Šmajdová, RNDr. Marcel Tkáč
Rozsah: 68 strán
Formát: A4


 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Chémia ZŠ do vrecka Chémia ZŠ do vrecka + Hravá chémia 8 - pracovný zošit Hravá chémia 8 - pracovný zošit

Spolu iba za: 7.00 €
( ušetríte: 0.80 € )


Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit Hravá chémia 8 rozvíja kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 8. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu a v súlade s inovovaným ŠVP. Rozdiel medzi prvkami a zlúčeninami, chemické vzorce a chemické prvky a ich usporiadanie v periodickej tabuľke prvkov i chemické zlúčeniny a reakcie. Všetky tieto témy si žiaci precvičia v atraktívnych a zaujímavých úlohách v pracovnom zošite Hravá chémia 8! Úlohy vychádzajú zo situácií a javov, ktoré majú chemickú podstatu, ale sú žiakovi blízke z každodenného života, čo prispeje k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu osvojeniu učiva. Pracovný zošit je v súlade s učebnicou pre daný ročník, preto je pracovný zošit skvelým pomocníkom pri precvičovaní a upevňovaní učiva. Objednajte si pracovný zošit Hravá chémia 8 výhodne v rámci Balíka pre 8. ročník B (dotovaný)!

Autori: Ing. Dana Lalková, Mgr. Mariana Pavelčáková, RNDr. Valéria Šmajdová, RNDr. Marcel Tkáč
Rozsah: 68 strán
Formát: A4


Obsah

V úvode pracovného zošita Hravá chémia 8 nájdete test na rýchle, ale dôkladné zopakovanie učiva zo siedmeho ročníka. V ďalších kapitolách sa žiaci stretnú s pojmami prvok a zlúčenina a dozvedia sa, aké zloženie má napríklad chlorovodík alebo sulfán. Na nasledujúcich stranách čaká ôsmakov obľúbená chemická "trojčlenka" - chemické značky prvkov a ich latinské a slovenské názvy, ktoré si precvičia pomocou rozsiahlej osemsmerovky. Základné poznatky z chémie doplnia na nasledujúcich stranách oxidačné čísla a druhy chemických väzieb. Ďalšie hodiny chémie budú venované poznávaniu jednotlivých skupín prvkov z periodickej tabuľky - kovom, polokovom, nekovom, vzácnym plynom, halogénom a konkrétnym reprezentantom prvkov - vodíku, kyslíku či železu. V kapitole o chemických zlúčeninách sa zoznámia s vplyvom oxidov na životné prostredie a konečne pochopia, prečo sa v televíznych reklamách často spomína výraz pH 5,5. V Hravej chémii 8 sú teoretické poznatky spestrené rôznym typom úloh - tajničkami, doplňovačkami, opravovaním chýb v textoch, slovnými prešmyčkami, dopĺňaním pojmových máp. Dôraz sa kladie najmä na to, aby žiaci zvládli objektívne pozorovať a popísať pozorované - súčasťou riešenia úloh je meranie, analýza, interpretácia, tvorba predpokladov a záverov. Úlohy, ktoré nájdeme v pracovnom zošite, sú však citlivo vybrané tak, aby popisovali javy bežného života a približovali tak náročné chemické deje praktickým a ľahko zrozumiteľným spôsobom. Výhodou pracovného zošita sú aj 4 testy na opakovanie učiva, ktoré nájdete na konci každej kapitoly. Tie spoľahlivo overia, či si žiaci dostatočne osvojili preberané učivo.Obsah:

 • Opakovanie
 • Zloženie chemických látok
 • Chemické prvky
 • Chemické zlúčeniny
 • Chemické reakcie

Aké zaujímavé témy a úlohy nájdete v pracovných zošitoch Hravá chémia? Zistite v našom videu:


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Hravá chémia 8 - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Hravá chémia 8 - pracovný zošit
Interaktívny zošit Hravá Chémia 8 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Chémia 8 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!