Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0

Hravá chémia 8 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá chémia 8 - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 8. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Rozdiel medzi prvkami a zlúčeninami, chemické vzorce a chemické prvky a ich usporiadanie v periodickej tabuľke prvkov i chemické zlúčeniny a reakcie. Všetky tieto témy si žiaci precvičia v atraktívnych a zaujímavých úlohách v pracovnom zošite Hravá chémia 8! Úlohy vychádzajú zo situácií a javov, ktoré majú chemickú podstatu, ale sú žiakovi blízke z každodenného života, čo prispeje k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu osvojeniu učiva. Pracovný zošit je v súlade s učebnicou pre daný ročník, preto je pracovný zošit skvelým pomocníkom pri precvičovaní a upevňovaní učiva.

Objednajte si pracovný zošit Hravá chémia 8 výhodne v rámci Balíka pre 8. ročník!

V súlade s inovovaným ŠVP.

Autori: Ing. Dana Lalková, Mgr. Mariana Pavelčáková, RNDr. Valéria Šmajdová, RNDr. Marcel Tkáč

Rozsah: 68 strán

  • 3.00 € 15 ks a viac
  • 3.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 3.50 € menej ako 15 ks
  • 3.00 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 8. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Rozdiel medzi prvkami a zlúčeninami, chemické vzorce a chemické prvky a ich usporiadanie v periodickej tabuľke prvkov i chemické zlúčeniny a reakcie. Všetky tieto témy si žiaci precvičia v atraktívnych a zaujímavých úlohách v pracovnom zošite Hravá chémia 8! Úlohy vychádzajú zo situácií a javov, ktoré majú chemickú podstatu, ale sú žiakovi blízke z každodenného života, čo prispeje k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu osvojeniu učiva. Pracovný zošit je v súlade s učebnicou pre daný ročník, preto je pracovný zošit skvelým pomocníkom pri precvičovaní a upevňovaní učiva.

Objednajte si pracovný zošit Hravá chémia 8 výhodne v rámci Balíka pre 8. ročník!

V súlade s inovovaným ŠVP.

Autori: Ing. Dana Lalková, Mgr. Mariana Pavelčáková, RNDr. Valéria Šmajdová, RNDr. Marcel Tkáč

Rozsah: 68 strán

Obsah


V úvode pracovného zošita Hravá chémia 8 nájdete test na rýchle, ale dôkladné zopakovanie učiva zo siedmeho ročníka. V ďalších kapitolách sa žiaci stretnú s pojmami prvok a zlúčenina a dozvedia sa, aké zloženie má napríklad chlorovodík alebo sulfán. Na nasledujúcich stranách čaká ôsmakov obľúbená chemická "trojčlenka" - chemické značky prvkov a ich latinské a slovenské názvy, ktoré si precvičia pomocou rozsiahlej osemsmerovky. Základné poznatky z chémie doplnia na nasledujúcich stranách oxidačné čísla a druhy chemických väzieb. Ďalšie hodiny chémie budú venované poznávaniu jednotlivých skupín prvkov z periodickej tabuľky - kovom, polokovom, nekovom, vzácnym plynom, halogénom a konkrétnym reprezentantom prvkov - vodíku, kyslíku či železu. V kapitole o chemických zlúčeninách sa zoznámia s vplyvom oxidov na životné prostredie a konečne pochopia, prečo sa v televíznych reklamách často spomína výraz pH 5,5. 

V Hravej chémii 8 sú teoretické poznatky spestrené rôznym typom úloh - tajničkami, doplňovačkami, opravovaním chýb v textoch, slovnými prešmyčkami, dopĺňaním pojmových máp. Dôraz sa kladie najmä na to, aby žiaci zvládli objektívne pozorovať a popísať pozorované - súčasťou riešenia úloh je meranie, analýza, interpretácia, tvorba predpokladov a záverov. Úlohy, ktoré nájdeme v pracovnom zošite, sú však citlivo vybrané tak, aby popisovali javy bežného života a približovali tak náročné chemické deje praktickým a ľahko zrozumiteľným spôsobom. Výhodou pracovného zošita sú aj 4 testy na opakovanie učiva, ktoré nájdete na konci každej kapitoly. Tie spoľahlivo overia, či si žiaci dostatočne osvojili preberané učivo.

Obsah:

I. Opakovanie

II. Zloženie chemických látok

III. Chemické prvky

IV. Chemické zlúčeniny

V. Chemické reakcie
Aké zaujímavé témy a úlohy nájdete v pracovných zošitoch Hravá chémia? Zistite v našom videu:


Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!