Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík pre 6. ročník B - dotovaný
Balík pre 6. ročník B - dotovaný
 • 28.20 € 5 ks a viac
 • 33.60 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 33.60 € menej ako 5 ks
 • 28.20 € 5 ks více

Počet kusov

Balík pre 6. ročník B - dotovaný

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Balík pre 6. ročník B - dotovaný

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 6. ročník B predstavuje sadu pracovných zošitov pre 6. ročník ZŠ: 

 • Hravá matematika 6
 • Hravá biológia 6
 • Hravá geografia 6
 • Literatúra 6 v pohode - učebnica
 • Literatúra 6 v pohode - pracovný zošit
 • Hravá technika 6 
 • Hravá etika 6
 • 28.20 € 5 ks a viac
 • 33.60 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 33.60 € menej ako 5 ks
 • 28.20 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 6. ročník B predstavuje sadu pracovných zošitov pre 6. ročník ZŠ: 

 • Hravá matematika 6
 • Hravá biológia 6
 • Hravá geografia 6
 • Literatúra 6 v pohode - učebnica
 • Literatúra 6 v pohode - pracovný zošit
 • Hravá technika 6 
 • Hravá etika 6
Obsah

Pracovný zošit Hravá matematika 6 je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. 
Úlohy v Hravej biológii 6 sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Taktiež ponúka úlohy zamerané na výberovú tému, na ústne precvičenie učiva, na podporu digitálnej kompetencie a na nájdenie „cudzieho“ pojmu v skupine pojmov. Súhrnné testy na konci kapitol precvičia nadobudnuté poznatky a vedomosti.
Pracovný zošit Hravá geografia 6 je vytvorený moderným a inovatívnym prístupom, ktorý cielene a efektívne využíva hravé prvky. Vyznačuje sa tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k práci. Umožňuje správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú, a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Prostredníctvom úloh žiaci spoznávajú krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Pracovný zošit podporuje porozumenie vzťahov medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a pochopenie ich vzájomnej previazanosti.
Nahliadnite do minulosti a zoznámte sa so slávnymi vynálezcami a ich objavmi, osvojte si technologický postup výroby, základy grafickej komunikácie v technike a spoznajte rôzne druhy materiálov - to všetko nájdete v pracovnom zošite Hravá technika 6. Vďaka množstvu kreatívnych, pútavých a praktických úloh, projektov a námetov na prácu s rôznymi materiálmi je pracovný zošit skvelým sprievodcom na predmete technika pre 6. ročník základných škôl. Zošit je vypracovaný v súlade s inovovaným ŠVP. Pracovný zošit Hravá etika 6 žiakov učí, ako sa nehádať, ale konštruktívne debatovať i čo je empatia a asertivita a ako ich prejavovať v bežnom živote. Vďaka množstvu zaujímavých praktických úloh si žiaci môžu na etike vyskúšať, ako vyjadriť svoj názor bez toho, aby niekomu ublížili, ako dať bez zbytočných emócií najavo, že sa hnevajú, a zoznámia sa aj s desiatimi pravidlami asertivity. Úlohy v Hravej etike 6 tiež podnecujú žiakov, aby sa zamysleli nad daným problémom a rozvíjajú empatiu a prosociálne správanie. Pracovný zošit Literatúra 6 v pohode pracuje s hlavnou myšlienkou literárneho diela a ďalej rozvíja tému poézie aj prózy. Zatvorené, otvorené i tvorivé typy úloh kladú dôraz na porozumenie prečítaného textu a prácu s ním. Autorka s dlhoročnou pedagogickou praxou prostredníctvom úloh žiakov nielen vzdeláva, ale aj rozvíja ich kritické myslenie. Úlohy sú zaujímavé, pestré, obohacujú poznávanie literárnej teórie a prehlbujú vedomosti žiakov aj v iných oblastiach ako slovenský jazyk. Náročnosť úloh sa postupne zvyšuje s ohľadom na primeranosť veku žiaka. Učebnica Literatúra 6 v pohode ponúka atraktívny výber spisovateľov, pestrú ponuku literárnych diel a príbehov s etickým i vzdelávacím charakterom, ako aj zaujímavé úlohy – všetko podčiarknuté pútavým grafickým spracovaním. Literárne ukážky dopĺňajú zaujímavosti a čriepky zo života autorov, ktoré neraz prekvapia. Úlohy sú zamerané na čítanie s porozumením a podporujú rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností. Učebnica vedie žiaka ku kritickému i analytickému mysleniu. 
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík pre 6. ročník B - dotovaný na každých 15ks získavate 1ks Balík pre 6. ročník B - dotovaný
Interaktívny zošit Hravá Matematika 6 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Matematika 6 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Geografia 6 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Geografia 6 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Biológia 6 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Biológia 6 (na 1 rok)
Interaktívna Literatúra v pohode pre 6. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívna Literatúra v pohode pre 6. ročník (na 1 rok)
Interaktívna technika pre 6. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívna technika pre 6. ročník (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!