Oslávte deň detí! > 15% ZĽAVA s kódom MDD15

(platí na kategóriu Predškoláci A Rôzne)

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík pre 6. ročník B - dotovaný
Balík pre 6. ročník B - dotovaný
 • 29.60 € 5 ks a viac
 • 32.30 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 32.30 € menej ako 5 ks
 • 29.60 € 5 ks více

Počet kusov

Balík pre 6. ročník B - dotovaný

Skladom - zasielame ihneď!

Balík pre 6. ročník B - dotovaný

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 6. ročník B predstavuje sadu pracovných zošitov pre 6. ročník ZŠ: 

 • Hravá matematika 6
 • Hravá biológia 6
 • Hravá geografia 6
 • Literatúra 6 v pohode - učebnica
 • Literatúra 6 v pohode - pracovný zošit
 • Hravá technika 6 
 • 29.60 € 5 ks a viac
 • 32.30 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 32.30 € menej ako 5 ks
 • 29.60 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 6. ročník B predstavuje sadu pracovných zošitov pre 6. ročník ZŠ: 

 • Hravá matematika 6
 • Hravá biológia 6
 • Hravá geografia 6
 • Literatúra 6 v pohode - učebnica
 • Literatúra 6 v pohode - pracovný zošit
 • Hravá technika 6 
Obsah

Pracovný zošit Hravá matematika 6 je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. 
Úlohy v Hravej biológii 6 sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Taktiež ponúka úlohy zamerané na výberovú tému, na ústne precvičenie učiva, na podporu digitálnej kompetencie a na nájdenie „cudzieho“ pojmu v skupine pojmov. Súhrnné testy na konci kapitol precvičia nadobudnuté poznatky a vedomosti.
Pracovný zošit Hravá geografia 6 je vytvorený moderným a inovatívnym prístupom, ktorý cielene a efektívne využíva hravé prvky. Vyznačuje sa tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k práci. Umožňuje správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú, a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Prostredníctvom úloh žiaci spoznávajú krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Pracovný zošit podporuje porozumenie vzťahov medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a pochopenie ich vzájomnej previazanosti.
Nahliadnite do minulosti a zoznámte sa so slávnymi vynálezcami a ich objavmi, osvojte si technologický postup výroby, základy grafickej komunikácie v technike a spoznajte rôzne druhy materiálov - to všetko nájdete v pracovnom zošite Hravá technika 6. Vďaka množstvu kreatívnych, pútavých a praktických úloh, projektov a námetov na prácu s rôznymi materiálmi je pracovný zošit skvelým sprievodcom na predmete technika pre 6. ročník základných škôl. Zošit je vypracovaný v súlade s inovovaným ŠVP. 


Pracovný zošit Literatúra 6 v pohode pracuje s hlavnou myšlienkou literárneho diela a ďalej rozvíja tému poézie aj prózy. Zatvorené, otvorené i tvorivé typy úloh kladú dôraz na porozumenie prečítaného textu a prácu s ním. Autorka s dlhoročnou pedagogickou praxou prostredníctvom úloh žiakov nielen vzdeláva, ale aj rozvíja ich kritické myslenie. Úlohy sú zaujímavé, pestré, obohacujú poznávanie literárnej teórie a prehlbujú vedomosti žiakov aj v iných oblastiach ako slovenský jazyk. Náročnosť úloh sa postupne zvyšuje s ohľadom na primeranosť veku žiaka. Učebnica Literatúra 6 v pohode ponúka atraktívny výber spisovateľov, pestrú ponuku literárnych diel a príbehov s etickým i vzdelávacím charakterom, ako aj zaujímavé úlohy – všetko podčiarknuté pútavým grafickým spracovaním. Literárne ukážky dopĺňajú zaujímavosti a čriepky zo života autorov, ktoré neraz prekvapia. Úlohy sú zamerané na čítanie s porozumením a podporujú rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností. Učebnica vedie žiaka ku kritickému i analytickému mysleniu. 
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík pre 6. ročník B - dotovaný na každých 15ks získavate 1ks Balík pre 6. ročník B - dotovaný
Interaktívny zošit Hravá Matematika 6 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Matematika 6 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Geografia 6 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Geografia 6 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Biológia 6 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Biológia 6 (na 1 rok)
Interaktívna Literatúra v pohode pre 6. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívna Literatúra v pohode pre 6. ročník (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Technika pre 6. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Technika pre 6. ročník (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!