Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá matematika 6 iŠVP - pracovný zošit
Hravá matematika 6 iŠVP - pracovný zošit
 • 5.50 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 5.50 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá matematika 6 iŠVP - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá matematika 6 iŠVP - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 6. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 6 výhodne v rámci Balíka pre 6. ročník. A (dotovaný), Balíka pre 6. ročník B (dotovaný) a Balíka pre 6. ročník C (dotovaný).

Na tomto odkaze nájdete webinár k edícii Hravá matematika.

Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Andrea Lakyová, Mgr. Zuzana Masarovičová, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Eduard Skonc
Rozsah: 132 strán
Formát: A4

 • 5.50 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 5.50 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 6. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 6 výhodne v rámci Balíka pre 6. ročník. A (dotovaný), Balíka pre 6. ročník B (dotovaný) a Balíka pre 6. ročník C (dotovaný).

Na tomto odkaze nájdete webinár k edícii Hravá matematika.

Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Andrea Lakyová, Mgr. Zuzana Masarovičová, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Eduard Skonc
Rozsah: 132 strán
Formát: A4

Obsah

Čo je číselná os? Aké sú navzájom opačné operácie a aké sú znaky deliteľnosti? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdu šiestaci v Hravej matematike 6, ktorá obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie s cieľom efektívne, no zároveň zábavne a pútavo precvičiť predpísané učivo. V tomto pracovnom zošite sa šiestaci zoznámia s desatinnými číslami, ich zápisom a jednotlivými časťami. Taktiež sa ich naučia správne čítať a zaokrúhľovať. Naučia sa, že číslo, u ktorého sa číselný rozvoj za desatinnou čiarkou neustále opakuje, sa nazýva periodické. Spoznajú jednotky obsahu, vlastnosti štvorca a obdĺžnika, ako aj základné rozdiely medzi matematickými pojmami obvod a obsah. Tieto vedomosti si vyskúšajú v zábavných a praktických úlohách, v ktorých vyrátajú hmotnosť korytnačky, zápalkovej škatuľky aj činiek v posilovni a spočítajú, koľko dvojdecových pohárov naplní litrová krabica mlieka. V budúcnosti sa im určite zíde informácia, koľko m2 laminátovej podlahy sa zmestí do bytu predpísaných rozmerov či aký je rozsah trávnatej plochy v záhrade.

Neunikne im ani informácia, že časť roviny určená dvoma polpriamkami so spoločným začiatkom sa volá uhol a osvoja si jeho označenia, rozdelenia i druhy. V rámci preverenia nadobudnutých poznatkov zmerajú uhol rúk snehuliaka či uhol, ktorý zviera cyklista s cestou. Šiestaci si doplnia a rozšíria aj vedomosti o trojuholníku, t. j. jeho vonkajšie a vnútorné uhly i základné prvky. Záverečná kapitola podáva súhrnný prehľad o význame kombinatoriky ako matematickej disciplíne.Obsah:

 • Opakovanie učiva z 5. ročníka
 • Počtové výkony s prirodzenými číslami, deliteľnosť
 • Desatinné čísla, počtové výkony s desatinnými číslami
 • Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka, jednotky obsahu
 • Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami
 • Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov
 • Kombinatorika v úloháchObsah štvorca, obdĺžnika a slovné úlohy z Hravej matematiky 6 v podaní MaTYkára:
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!