Oslávte deň detí! > 15% ZĽAVA s kódom MDD15

(platí na kategóriu Predškoláci A Rôzne)

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá matematika 6 iŠVP - pracovný zošit
Hravá matematika 6 iŠVP - pracovný zošit
  • 6.60 € 15 ks a viac
  • 6.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 6.90 € menej ako 15 ks
  • 6.60 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá matematika 6 iŠVP - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá matematika 6 iŠVP - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 6. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.  Hravá matematika 6 obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie, ktoré podporujú efektívne precvičovanie učiva. Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania. Praktickým prínosom je opakovací test a prehľadný teoretický sumár učiva v rámci každého tematického celku.

Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 6 výhodne v rámci Balíka pre 6. ročník A (dotovaný), Balíka pre 6. ročník B (dotovaný) alebo Balíka pre 6. ročník C - dotovaný

Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Andrea Lakyová, Mgr. Zuzana Masarovičová, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Eduard Skonc
Rozsah: 132 strán
Formát: A4

  • 6.60 € 15 ks a viac
  • 6.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 6.90 € menej ako 15 ks
  • 6.60 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 6. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.  Hravá matematika 6 obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie, ktoré podporujú efektívne precvičovanie učiva. Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania. Praktickým prínosom je opakovací test a prehľadný teoretický sumár učiva v rámci každého tematického celku.

Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 6 výhodne v rámci Balíka pre 6. ročník A (dotovaný), Balíka pre 6. ročník B (dotovaný) alebo Balíka pre 6. ročník C - dotovaný

Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Andrea Lakyová, Mgr. Zuzana Masarovičová, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Eduard Skonc
Rozsah: 132 strán
Formát: A4

Obsah

Čo je číselná os? Aké sú navzájom opačné operácie a aké sú znaky deliteľnosti? Odpovede aj na tieto otázky nájdu šiestaci v Hravej matematike 6. Budú brigádovať v obchode s oblečením, rozdelia si balík cukríkov s učiteľkou a zistia, akého domáceho miláčika má Cilka – a to všetko vďaka matematickým úlohám. Zoznámia sa s desatinnými číslami, ich zápisom a jednotlivými časťami. Taktiež sa ich naučia správne čítať a zaokrúhľovať. Naučia sa, že číslo, u ktorého sa číselný rozvoj za desatinnou čiarkou neustále opakuje, sa nazýva periodické. Zrátajú váhu korytnačky, zápalkovej škatuľky aj činiek v posilňovni a spočítajú, koľko dvojdecových pohárov naplní litrová krabica mlieka. 

Spoznajú jednotky obsahu, vlastnosti štvorca a obdĺžnika, ako aj základné rozdiely medzi matematickými pojmami obvod a obsah. Budú schopní vypočítať, koľko m2 laminátovej podlahy sa zmestí do bytu či rozsah trávnatej plochy v záhrade. Neunikne im informácia, že časť roviny určená dvoma polpriamkami so spoločným začiatkom sa volá uhol a osvoja si jeho označenia, rozdelenia i druhy. V rámci preverenia nadobudnutých poznatkov zmerajú uhol snehuliakových rúk či uhol, ktorý zviera cyklista s cestou. Šiestaci si doplnia a rozšíria aj vedomosti o trojuholníku, t. j. jeho vonkajšie a vnútorné uhly i základné prvky. Záverečná kapitola podáva súhrnný prehľad o význame kombinatoriky ako matematickej disciplíne.


Obsah:

1. Opakovanie učiva z 5. ročníka

2. Počtové výkony s prirodzenými číslami, deliteľnosť

3. Desatinné čísla, počtové výkony s desatinnými číslami

4. Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka, jednotky obsahu

5. Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami

6. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov

7. Kombinatorika v úlohách

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Hravá Matematika 6 iŠVP - učiteľský na každých 15ks získavate 1ks Hravá Matematika 6 iŠVP - učiteľský
Interaktívny zošit Hravá Matematika 6 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Matematika 6 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!