Oslávte deň detí! > 15% ZĽAVA s kódom MDD15

(platí na kategóriu Predškoláci A Rôzne)

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Chémia v súvislostiach 8
Balík Chémia v súvislostiach 8
 • 11.90 € 5 ks a viac
 • 13.70 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 13.70 € menej ako 5 ks
 • 11.90 € 5 ks více

Počet kusov

Balík Chémia v súvislostiach 8

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Chémia v súvislostiach 8

Na učebnicu je možné využiť finančný príspevok MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebná sada Chémia v súvislostiach 8 rozvíja kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 8. ročník základných škôl a terciu GOŠ. 

Učebnica Chémia v súvislostiach 8 je prehľadne rozdelená do ôsmich kapitol. V úvode budú žiaci skúmať atóm, chemické prvky, molekuly a rozdiely medzi kovalentnou, iónovou a kovovou väzbou. Následne spoznajú vlastnosti prvkov (kovy, polokovy, nekovy, železo, plyny, vodík, kyslík a i.). Naučia sa, čo sú halogenidy a oxidy, kyseliny, hydroxidy a soli. Záverečné strany patria chemickým rovniciam. Na konci učebnice sa nachádza chemická čítanka aj laboratórne práce. Súčasťou príloh je slovníček pojmov a užitočné odkazy na zaujímavé internetové zdroje. V každej kapitole je uvedený vhodný demonštračný pokus, ktorý pomôže žiakom pochopiť vlastnosti látok a preberané učivo. Benefitom sú infoboxy, v ktorých ôsmaci nájdu veľa užitočných informácií o najmodernejších materiáloch, medzipredmetových vzťahoch či slovenských vedeckých pracoviskách a chemických továrňach. Okrem základného učiva disponuje učebnica aj rozširujúcim učivom zameraných na zaujímavosti. Žiaci sa o. i. dozvedia, ako je chémia prepojená s fyzikou, biológiou či inými vedami ako geografia či dejepis. 

Pracovný zošit Chémia v súvislostiach 8 tvoria rozmanité úlohy - doplňovačky, práca s obrázkom, tajničky a pod. Pracovný zošit pozostáva aj z úloh s vyššou náročnosťou, z úloh nad rámec ŠVP aj úloh na podporu digitálnej kompetencie (napríklad v médiách vyhľadajú články o opatreniach, ktoré zavádza EÚ na zlepšenie kvality ovzdušia a vody, rýchlejší prechod na obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť). Je pripravený tak, aby bol pre žiakov výraznou učebnou pomôckou pre získanie a upevňovanie vedomostí s dôrazom na ich praktické uplatnenie a pre učiteľov bankou kvalitných úloh pre skupinovú aj samostatnú prácu žiakov.


 • 11.90 € 5 ks a viac
 • 13.70 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 13.70 € menej ako 5 ks
 • 11.90 € 5 ks více

Počet kusov

Na učebnicu je možné využiť finančný príspevok MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebná sada Chémia v súvislostiach 8 rozvíja kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 8. ročník základných škôl a terciu GOŠ. 

Učebnica Chémia v súvislostiach 8 je prehľadne rozdelená do ôsmich kapitol. V úvode budú žiaci skúmať atóm, chemické prvky, molekuly a rozdiely medzi kovalentnou, iónovou a kovovou väzbou. Následne spoznajú vlastnosti prvkov (kovy, polokovy, nekovy, železo, plyny, vodík, kyslík a i.). Naučia sa, čo sú halogenidy a oxidy, kyseliny, hydroxidy a soli. Záverečné strany patria chemickým rovniciam. Na konci učebnice sa nachádza chemická čítanka aj laboratórne práce. Súčasťou príloh je slovníček pojmov a užitočné odkazy na zaujímavé internetové zdroje. V každej kapitole je uvedený vhodný demonštračný pokus, ktorý pomôže žiakom pochopiť vlastnosti látok a preberané učivo. Benefitom sú infoboxy, v ktorých ôsmaci nájdu veľa užitočných informácií o najmodernejších materiáloch, medzipredmetových vzťahoch či slovenských vedeckých pracoviskách a chemických továrňach. Okrem základného učiva disponuje učebnica aj rozširujúcim učivom zameraných na zaujímavosti. Žiaci sa o. i. dozvedia, ako je chémia prepojená s fyzikou, biológiou či inými vedami ako geografia či dejepis. 

Pracovný zošit Chémia v súvislostiach 8 tvoria rozmanité úlohy - doplňovačky, práca s obrázkom, tajničky a pod. Pracovný zošit pozostáva aj z úloh s vyššou náročnosťou, z úloh nad rámec ŠVP aj úloh na podporu digitálnej kompetencie (napríklad v médiách vyhľadajú články o opatreniach, ktoré zavádza EÚ na zlepšenie kvality ovzdušia a vody, rýchlejší prechod na obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť). Je pripravený tak, aby bol pre žiakov výraznou učebnou pomôckou pre získanie a upevňovanie vedomostí s dôrazom na ich praktické uplatnenie a pre učiteľov bankou kvalitných úloh pre skupinovú aj samostatnú prácu žiakov.


Obsah

V učebnici Chémia v súvislostiach 8 sa ôsmaci sa podrobnejšie pozrú na hmotu a látky okolo nich a detailnejšie sa zamerajú na jednoduchú otázku – Prečo? Prečo niektoré prvky medzi sebou reagujú a iné nie? Prečo majú zlúčeniny práve také vlastnosti, aké pri nich môžeme pozorovať? Žiaci preniknú hlbšie do štruktúry atómu a podrobnejšie sa zoznámia s usporiadaním prvkov v periodickej tabuľke prvkov. Taktiež sa naučia základné pravidlá tvorby názvov a vzorcov niektorých anorganických zlúčenín, ako aj rozlišovanie jednotlivých typov chemických väzieb. Zároveň budú pozorovať, ako typ chemickej väzby ovplyvňuje vlastnosti látok.  


Benefity učebnice:

 • prehľadné členenie kapitol umožňuje rýchlu orientáciu v texte a uľahčuje učenie
 • základné učivo je doplnené rozširujúci učivom 
 • súčasťou každej kapitoly je krátke zhrnutie najdôležitejších informácií či úlohy a otázky na zopakovanie
 • na konci každého tematického celku sa nachádza zhrnutie učiva, test na overenie vedomostí, ako aj rozširujúce učivo a didaktické hry prehlbujúce záujem žiakov o predmet

  Obsah:
 • Zloženie látok
 • Vlastnosti prvkov
 • Halogenidy a oxidy
 • Kyseliny, hydroxidy a soli
 • Chemické rovnice
 • Chemická čítanka
 • Laboratórne práce
 • Prílohy – Slovníček pojmov, Zhrnutie na záver, Užitočné linkyÚvodné strany pracovného zošita Chémia v súvislostiach 8 patria zopakovaniu učiva zo 7. ročníka, po ktorom nasleduje kapitola venovaná atómu a časticovému modelu látok. Osobitná pozornosť je venovaná stavbe atómu a chemickým prvkom (ich názvom a značkám). Pri niektorých úlohách budú žiaci pracovať s periodickou tabuľkou prvkov. Naučia sa rozdeľovať prvky na kovy, polokovy a nekovy aj podľa skupenstiev. Taktiež sa naučia roztrieďovať modely molekúl na molekuly prvkov a zlúčenín a osvoja si pojem kovalentná väzba a iónová väzba. Roztriedia častice na katióny, anióny a atómy a budú riešiť zaujímavé úlohy zamerané na kovovú väzbu a jej vplyv na vlastnosti látok. Aké sú rozdiely medzi kovmi, polokovmi a nekovmi a kde ich využívame v domácnostiach? Čo sú ušľachtilé kovy a v čom sa odlišujú od neušľachtilých kovov? Aj s takýmito úlohami sa popasujú ôsmaci. Oboznámia sa so železom a hliníkom a alkaickými kovmi. Budú riešiť cvičenia zamerané na vlastnosti plynných látok či vodík a jeho vlastnosti a charakteristiky. Ako vzniká plameň sa z čoho sa priemyselne vyrába kyslík? Aký dej prebieha pri zahrievaní jódu? Aj takéto úlohy ponúka pracovný zošit Chémia v súvislosti 8. Žiaci budú rozhodovať, ktoré schémy vyjadrujú vznik halogenidu a ktoré atómy, molekuly a ióny majú záporné / nulové/ kladné oxidačné číslo. zamyslia sa nad tým, čo všetko môže byť zdrojom oxidu uhoľnatého v domácnosti a pri ktorých činnostiach dochádza k najväčšiemu znečisťovaniu životného prostredia. V rámci kapitoly zameranej na kyseliny budú prekladať výstražné tabuľky s pokynmi a identifikovať piktogramy kyselín aj kyslosť a zásaditosť vodných roztokov. Rozhodnú, aký roztok vznikne pri neutralizácii a označia obrázok znázorňujúci správny postup riedenia kyselín. Záverečné strany patria redoxným reakciám. 


Obsah:

 • Už sme sa naučili
 • Zloženie látok
 • Vlastnosti prvkov
 • Halogenidy a oxidy
 • Kyseliny, hydroxidy a soli
 • Chemické rovnice

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík Chémia v súvislostiach 8 na každých 15ks získavate 1ks Balík Chémia v súvislostiach 8
Interaktívny zošit Chémia v súvislostiach 8 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Chémia v súvislostiach 8 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!