Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Chémia v súvislostiach 8 - pracovný zošit
Chémia v súvislostiach 8 - pracovný zošit
 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Chémia v súvislostiach 8 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Chémia v súvislostiach 8 - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Chémia v súvislostiach 8 rozvíja kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 8. ročník základných škôl a terciu GOŠ. 

Úvodné strany pracovného zošita Chémia v súvislostiach 8 patria zopakovaniu učiva zo 7. ročníka, po ktorom nasleduje kapitola venovaná atómu a časticovému modelu látok. Osobitná pozornosť je venovaná stavbe atómu a chemickým prvkom (ich názvom a značkám). Pri niektorých úlohách budú žiaci pracovať s periodickou tabuľkou prvkov. Naučia sa rozdeľovať prvky na kovy, polokovy a nekovy aj podľa skupenstiev. Taktiež sa naučia roztrieďovať modely molekúl na molekuly prvkov a zlúčenín a osvoja si pojem kovalentná väzba a iónová väzba. Roztriedia častice na katióny, anióny a atómy a budú riešiť zaujímavé úlohy zamerané na kovovú väzbu a jej vplyv na vlastnosti látok. Aké sú rozdiely medzi kovmi, polokovmi a nekovmi a kde ich využívame v domácnostiach? Čo sú ušľachtilé kovy a v čom sa odlišujú od neušľachtilých kovov? Aj s takýmito úlohami sa popasujú ôsmaci. Oboznámia sa so železom a hliníkom a alkaickými kovmi. Budú riešiť cvičenia zamerané na vlastnosti plynných látok či vodík a jeho vlastnosti a charakteristiky. Ako vzniká plameň sa z čoho sa priemyselne vyrába kyslík? Aký dej prebieha pri zahrievaní jódu? Aj takéto úlohy ponúka pracovný zošit Chémia v súvislosti 8. Žiaci budú rozhodovať, ktoré schémy vyjadrujú vznik halogenidu a ktoré atómy, molekuly a ióny majú záporné / nulové/ kladné oxidačné číslo. zamyslia sa nad tým, čo všetko môže byť zdrojom oxidu uhoľnatého v domácnosti a pri ktorých činnostiach dochádza k najväčšiemu znečisťovaniu životného prostredia. V rámci kapitoly zameranej na kyseliny budú prekladať výstražné tabuľky s pokynmi a identifikovať piktogramy kyselín aj kyslosť a zásaditosť vodných roztokov. Rozhodnú, aký roztok vznikne pri neutralizácii a označia obrázok znázorňujúci správny postup riedenia kyselín. Záverečné strany patria redoxným reakciám. 

Pracovný zošit Chémia v súvislostiach 8 nadväzuje na učebnicu Chémia v súvislostiach 8. Obe si môžete zakúpiť vo výhodnejšom balíčku

Autorky: MVDr. Viera Košická, Mgr. Anna Melišíková, Mgr. Eva Trojčáková
Rozsah: 76 strán
Formát: A4

 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Chémia v súvislostiach 8 rozvíja kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 8. ročník základných škôl a terciu GOŠ. 

Úvodné strany pracovného zošita Chémia v súvislostiach 8 patria zopakovaniu učiva zo 7. ročníka, po ktorom nasleduje kapitola venovaná atómu a časticovému modelu látok. Osobitná pozornosť je venovaná stavbe atómu a chemickým prvkom (ich názvom a značkám). Pri niektorých úlohách budú žiaci pracovať s periodickou tabuľkou prvkov. Naučia sa rozdeľovať prvky na kovy, polokovy a nekovy aj podľa skupenstiev. Taktiež sa naučia roztrieďovať modely molekúl na molekuly prvkov a zlúčenín a osvoja si pojem kovalentná väzba a iónová väzba. Roztriedia častice na katióny, anióny a atómy a budú riešiť zaujímavé úlohy zamerané na kovovú väzbu a jej vplyv na vlastnosti látok. Aké sú rozdiely medzi kovmi, polokovmi a nekovmi a kde ich využívame v domácnostiach? Čo sú ušľachtilé kovy a v čom sa odlišujú od neušľachtilých kovov? Aj s takýmito úlohami sa popasujú ôsmaci. Oboznámia sa so železom a hliníkom a alkaickými kovmi. Budú riešiť cvičenia zamerané na vlastnosti plynných látok či vodík a jeho vlastnosti a charakteristiky. Ako vzniká plameň sa z čoho sa priemyselne vyrába kyslík? Aký dej prebieha pri zahrievaní jódu? Aj takéto úlohy ponúka pracovný zošit Chémia v súvislosti 8. Žiaci budú rozhodovať, ktoré schémy vyjadrujú vznik halogenidu a ktoré atómy, molekuly a ióny majú záporné / nulové/ kladné oxidačné číslo. zamyslia sa nad tým, čo všetko môže byť zdrojom oxidu uhoľnatého v domácnosti a pri ktorých činnostiach dochádza k najväčšiemu znečisťovaniu životného prostredia. V rámci kapitoly zameranej na kyseliny budú prekladať výstražné tabuľky s pokynmi a identifikovať piktogramy kyselín aj kyslosť a zásaditosť vodných roztokov. Rozhodnú, aký roztok vznikne pri neutralizácii a označia obrázok znázorňujúci správny postup riedenia kyselín. Záverečné strany patria redoxným reakciám. 

Pracovný zošit Chémia v súvislostiach 8 nadväzuje na učebnicu Chémia v súvislostiach 8. Obe si môžete zakúpiť vo výhodnejšom balíčku

Autorky: MVDr. Viera Košická, Mgr. Anna Melišíková, Mgr. Eva Trojčáková
Rozsah: 76 strán
Formát: A4

Obsah

Pracovný zošit tvoria rozmanité úlohy - doplňovačky, práca s obrázkom, tajničky a pod. Pracovný zošit pozostáva aj z úloh s vyššou náročnosťou, z úloh nad rámec ŠVP aj úloh na podporu digitálnej kompetencie (napríklad v médiách vyhľadajú články o opatreniach, ktoré zavádza EÚ na zlepšenie kvality ovzdušia a vody, rýchlejší prechod na obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť). Je pripravený tak, aby bol pre žiakov výraznou učebnou pomôckou pre získanie a upevňovanie vedomostí s dôrazom na ich praktické uplatnenie a pre učiteľov bankou kvalitných úloh pre skupinovú aj samostatnú prácu žiakov.

Obsah:

 • Už sme sa naučili
 • Zloženie látok
 • Vlastnosti prvkov
 • Halogenidy a oxidy
 • Kyseliny, hydroxidy a soli
 • Chemické rovnice
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Chémia v súvislostiach 8 - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Chémia v súvislostiach 8 - pracovný zošit
Interaktívny zošit Chémia v súvislostiach 8 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Chémia v súvislostiach 8 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!