Oslávte deň detí! > 15% ZĽAVA s kódom MDD15

(platí na kategóriu Predškoláci A Rôzne)

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balíček Úspešná maturita Anorganická + Organická chémia
Balíček Úspešná maturita Anorganická + Organická chémia
 • 23.00 € 15 ks a viac
 • 26.40 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 26.40 € menej ako 15 ks
 • 23.00 € 15 ks více

Počet kusov

Balíček Úspešná maturita Anorganická + Organická chémia

Skladom - zasielame ihneď!

Balíček Úspešná maturita Anorganická + Organická chémia

"Must have" na každú maturitnú skúšku. Balíček Úspešná maturita Anorganická + Organická chémia prevedie každého budúceho maturanta zodpovednou prípravou na skúšku dospelosti.

Vyše tristostranová učebnica Úspešná maturita Všeobecná a anorganická chémia je spracovaná ako ucelený sprievodca štúdiom všeobecnej a anorganickej chémie na stredných školách. Pozostáva z dvoch tematických celkov. Prvá časť – Všeobecná chémia je rozdelená do trinástich kapitol. Žiaci spoznajú chémiu ako vedu a hmotu. Oboznámia sa s názvoslovnými pravidlami a základnými chemickými výpočtami, ako aj s atómom, rádioaktivitou, elektrónovým obalom, periodickým zákonom aj periodickou sústavou prvkov. Získajú nové poznatky týkajúce sa chemickej väzby a chemického deja. Naučia sa rozlišovať redoxné, protolytické a zrážacie reakcie. Zaiste pútavá je aj kapitola venovaná termochémii a reakčnej kinetike. Druhá časť učebnice – Anorganická chémia – venuje veľkorysý priestor charakteristike a vlastnostiam prvkov s1 a s2, p1 a p6, d-prvkov a f-prvkov. 

Takmer dvestostranová učebnica Úspešná maturita Organická chémia a biochémia pozostáva z dvoch tematických celkov - časť Organická chémia je rozdelená do troch kapitol, ktoré sa zaoberajú základnými pojmami organickej chémie (vrátane názvoslovia), uhľovodíkmi a derivátmi uhľovodíkov. Totožnú štruktúru má aj časť Biochémia. Obsahuje sedem kapitol, ktoré sa venujú chemickému zloženiu organizmov, sacharidom, lipidom, proteínom, enzýmom, nukleovým kyselinám a biochemickým dejom (metabolizmu).

 • 23.00 € 15 ks a viac
 • 26.40 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 26.40 € menej ako 15 ks
 • 23.00 € 15 ks více

Počet kusov

"Must have" na každú maturitnú skúšku. Balíček Úspešná maturita Anorganická + Organická chémia prevedie každého budúceho maturanta zodpovednou prípravou na skúšku dospelosti.

Vyše tristostranová učebnica Úspešná maturita Všeobecná a anorganická chémia je spracovaná ako ucelený sprievodca štúdiom všeobecnej a anorganickej chémie na stredných školách. Pozostáva z dvoch tematických celkov. Prvá časť – Všeobecná chémia je rozdelená do trinástich kapitol. Žiaci spoznajú chémiu ako vedu a hmotu. Oboznámia sa s názvoslovnými pravidlami a základnými chemickými výpočtami, ako aj s atómom, rádioaktivitou, elektrónovým obalom, periodickým zákonom aj periodickou sústavou prvkov. Získajú nové poznatky týkajúce sa chemickej väzby a chemického deja. Naučia sa rozlišovať redoxné, protolytické a zrážacie reakcie. Zaiste pútavá je aj kapitola venovaná termochémii a reakčnej kinetike. Druhá časť učebnice – Anorganická chémia – venuje veľkorysý priestor charakteristike a vlastnostiam prvkov s1 a s2, p1 a p6, d-prvkov a f-prvkov. 

Takmer dvestostranová učebnica Úspešná maturita Organická chémia a biochémia pozostáva z dvoch tematických celkov - časť Organická chémia je rozdelená do troch kapitol, ktoré sa zaoberajú základnými pojmami organickej chémie (vrátane názvoslovia), uhľovodíkmi a derivátmi uhľovodíkov. Totožnú štruktúru má aj časť Biochémia. Obsahuje sedem kapitol, ktoré sa venujú chemickému zloženiu organizmov, sacharidom, lipidom, proteínom, enzýmom, nukleovým kyselinám a biochemickým dejom (metabolizmu).

Obsah

Úspešná maturita Všeobecná a anorganická chémia si kladie za cieľ prehĺbiť, vhodne obsahovo spestriť a doplniť preberané učivo všeobecnej a anorganickej chémie na stredných školách. Autorka sa usilovala o sumárne, jednoduché a zrozumiteľné spracovanie, vysvetlenie aj objasnenie chemických procesov, ktoré na prvý pohľad vyzerajú zložito. 

Benefity:

 • univerzálny študijný sprievodca
 • komplexnosť spracovania tém
 • prehľad dôležitých pojmov a vzťahov
 • text obohatený o tabuľky či vzorovo riešené príklady s komentárom
 • podrobné vysvetlenia teoretických základov, užitočné rady a usmernenia
 • úlohy na samostatné vypracovanie aj modelové testové úlohy (vrátane riešení)
 • učebnica je vhodná pre študentov gymnázií aj iných stredných škôl (stredných zdravotníckych škôl, stredných odborných škôl veterinárnych, stredných odborných škôl chemických a i.)
 • vhodná pomôcka pri príprave na prijímacie pohovory z chémie (zaiste nápomocná aj pre študentov prvých ročníkov vysokých škôl, ktorým poskytne všetky potrebné informácie na zopakovanie základných znalostí)

Učebnica je koncipovaná tak, aby poskytovala obsahovo bohatý, plnohodnotný a komplexný študijný zdroj pri prı́prave na maturitnú skúšku, ktorý je zároveň možné využívať počas celého stredoškolského štúdia chémie. 

Prehľad učiva v učebnici Úspešná maturita - Organická chémia a Biochémia je určený predovšetkým študentom končiacich ročníkov gymnázií, ktorí chcú absolvovať maturitnú skúšku z chémie. Pedagógovia ju môžu používať pri výučbe organickej chémie a biochémie počas celého stredoškolského štúdia. Poslúži aj študentom iných typov stredných škôl a všetkým ostatným záujemcom o štúdium chémie. Je tiež vhodnou pomôckou pri príprave na prijímacie skúšky na vysokoškolské štúdium.

Benefity:

 • univerzálny študijný sprievodca, 
 • komplexnosť spracovania tém, 
 • prehľad dôležitých pojmov a vzťahov, 
 • vzorce k základnému učivu 
 • zaujímavosti a riešenia úloh
 • schémy niektorých metabolických dráh


Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!