Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balíček Hravé diktáty 5-9
Balíček Hravé diktáty 5-9
 • 16.50 € 5 ks a viac
 • 21.50 € menej ako 5 ks
 • Cena:
 • 21.50 € menej ako 5 ks
 • 16.50 € 5 ks více

Počet kusov

Balíček Hravé diktáty 5-9

Skladom - zasielame ihneď!

Balíček Hravé diktáty 5-9

Špeciálna edícia precvičovacích pracovných zošitov v praktickom formáte A5 - Hravé diktáty - v jednom balíčku za výhodnú cenu!

Získajte vyše 500 tematicky usporiadaných diktátov pokrývajúcich kompletné učivo slovenčiny 2. stupňa ZŠ. Každá téma zvukovej, lexikálnej a morfologickej roviny jazyka obsahuje desiatky podkapitol (slovné druhy, tvorenie slov, spodobovanie, rytmické krátenie, interpunkčné znamienka, písanie veľkých začiatočných písmen...), ktoré mapujú konkrétne jazykové javy v 3 diktátoch podľa stúpajúcej náročnosti. V závere publikácií nechýba veľký opakovací text s pravopisnými chybami, určený na dôkladné precvičenie učiva.

 • 16.50 € 5 ks a viac
 • 21.50 € menej ako 5 ks
 • Cena:
 • 21.50 € menej ako 5 ks
 • 16.50 € 5 ks více

Počet kusov

Špeciálna edícia precvičovacích pracovných zošitov v praktickom formáte A5 - Hravé diktáty - v jednom balíčku za výhodnú cenu!

Získajte vyše 500 tematicky usporiadaných diktátov pokrývajúcich kompletné učivo slovenčiny 2. stupňa ZŠ. Každá téma zvukovej, lexikálnej a morfologickej roviny jazyka obsahuje desiatky podkapitol (slovné druhy, tvorenie slov, spodobovanie, rytmické krátenie, interpunkčné znamienka, písanie veľkých začiatočných písmen...), ktoré mapujú konkrétne jazykové javy v 3 diktátoch podľa stúpajúcej náročnosti. V závere publikácií nechýba veľký opakovací text s pravopisnými chybami, určený na dôkladné precvičenie učiva.

Obsah

Špeciálna edícia precvičovacích pracovných zošitov v praktickom formáte A5 - Hravé diktáty - v jednom balíčku za výhodnú cenu!

Získajte vyše 500 tematicky usporiadaných diktátov pokrývajúcich kompletné učivo slovenčiny 2. stupňa ZŠ. Každá téma zvukovej, lexikálnej a morfologickej roviny jazyka obsahuje desiatky podkapitol (slovné druhy, tvorenie slov, spodobovanie, rytmické krátenie, interpunkčné znamienka, písanie veľkých začiatočných písmen...), ktoré mapujú konkrétne jazykové javy v 3 diktátoch podľa stúpajúcej náročnosti. V závere publikácií nechýba veľký opakovací text s pravopisnými chybami, určený na dôkladné precvičenie učiva.


Hravé diktáty 5 sú tvorené vyše stovkou tematicky usporiadaných diktátov, ktoré pokrývajú javy zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Diktáty venované danej jazykovej rovine sú zoradené do celkov podľa precvičovaného javu (rytmické krátenie, spodobovanie, interpunkčné znamienka, združené pomenovania, číslovky...).Hravých diktátoch 6 nájdete vyše 100 tematicky usporiadaných diktátov, ktoré pokrývajú javy zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Diktáty venované danej jazykovej rovine sú zoradené do celkov podľa precvičovaného javu (rytmické krátenie, spodobovanie, obojaké spoluhlásky, tvorenie slov, zámená...).Hravé diktáty 7 obsahujú vyše 100 tematicky usporiadaných diktátov, ktoré pokrývajú javy zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Diktáty venované danej jazykovej rovine sú zoradené do celkov podľa precvičovaného javu (rytmické krátenie, čiarka v jednoduchom súvetí, zložené slová, slovné druhy...).Hravé diktáty 8  ponúkajú dôkladné precvičenie gramatiky 8. ročníka ZŠ vo vyše 100 diktátoch zoradených do 28 kapitol a podkapitol. Žiaci si precvičia pravopis v oblastiach dvojhlásky, spodobovanie, písanie veľkých písmen, slovné druhy - slovesá - jednoduchý a zložený tvar slovies, neurčité slovesné tvary, tvorenie slov, slová cudzieho pôvodu...Každému precvičovanému javu sú venované 3 diktáty.V Hravých diktátoch 9  sme obsiahli 30 problematických kapitol slovenskej gramatiky preberanej v 9. ročníku ZŠ. Každá jazyková rovina obsahuje spektrum tém (zdvojené spoluhlásky, priama reč, uvádzacia veta, skracovanie slov, združené pomenovania, slovné druhy - číslovky - základné, radové, násobné, určité, neurčité...) a v nich trojicu diktátov zoradených podľa náročnosti. 


Prednosti Hravých diktátov 5-9:
 • spolu vyše 500 diktátov v praktickom formáte A5
 • precvičenie javov z troch jazykových rovín
 • vyše 100 kapitol venovaných najproblematickejším oblastiam pravopisu
 • 3 diktáty zoradené podľa náročnosti v každej kapitole
 • rozsiahly text v závere publikácie na zopakovanie všetkých javov
 • precvičované gramatické javy sú zvýraznené a možno si ich ľahšie zapamätať

Ako sa pracuje s Hravými diktátmi 5-9?


Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!