DNES o polnoci KONČIA 

>> 15% ZĽAVY s kódom LETO15  <<

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Výhodne do vrecka 10
Výhodne do vrecka 10
  • 16.00 €
  • Cena:
  • 16.00 €

Počet kusov

Výhodne do vrecka 10

Zľava 18%
19.50 €
16 €
Výhodne do vrecka 10

Skladom - zasielame ihneď!

Výhodne do vrecka 10

MAXI balík titulov do vrecka!

V balíku Výhodne do vrecka 10 nájdete okrem praktických brožúrok z predmetov fyzika, geografia, chémia, biológia, matematika, dejepis, slovenský jazyk a literatúra aj Ústavu do vrecka a Diktáty do vrecka!

Skvelá sada nielen pre žiakov základných škôl.


  • 16.00 €
Zľava 18%
16 €
19.50 €
  • Cena:
  • 16.00 €

Počet kusov

MAXI balík titulov do vrecka!

V balíku Výhodne do vrecka 10 nájdete okrem praktických brožúrok z predmetov fyzika, geografia, chémia, biológia, matematika, dejepis, slovenský jazyk a literatúra aj Ústavu do vrecka a Diktáty do vrecka!

Skvelá sada nielen pre žiakov základných škôl.


Obsah

Poznatky z jednotlivých predmetov sú v publikáciách zostručnené, usporiadané do prehľadných kapitol. Atraktívne je i grafické a farebné rozlíšenie a pojmové mapy, ktoré taktiež pomáhajú pri lepšom osvojovaní učiva.

Fyzika ZŠ do vrecka prehľadne vysvetľuje fyzikálne veličiny, štruktúru a vlastnosti látok, elektrický prúd a napätie, silu, pohyb a ďalšie.

Brožúrka Geografia ZŠ do vrecka obsahuje prehľad poznatkov o planéte Zem a jej postavení v slnečnej sústave, všeobecné poznatky o jej povrchu, prírode, obyvateľstve a hospodárstve, ale aj jednotlivých kontinentoch a svetadieloch. Samostatná kapitola je venovaná Slovensku.

V stručných a prehľadných kapitolách vysvetľuje publikácia Chémia ZŠ do vreckazloženie látok, chemické reakcie, výpočty, ale i chémiu bežného života.

Matematika ZŠ do vrecka pomôže, ak si potrebujete rýchlo spomenúť na Pytagorovu vetu, základné štatistické pojmy ako súbor a jednotka alebo nepriamu úmernosť, alebo na akýkoľvek poznatok z matematiky základnej školy.

V Slovenčine ZŠ do vrecka nájdete kapitoly o dejinách slovenského jazyka, ako funguje spodobovanie, vzťahy medzi slovami, slovné druhy, skladba viet a jednotlivé vetné členy i slohové postupy.

Malý pomocník Literatúra do vrecka obsahuje chronologický prehľad literárnych období aj s ich charakteristickými znakmi. Stručne predstavuje najvýznamnejších autorov a ich diela aj s informáciami o obsahu, o tom ako a kedy vznikali a aká je ich hlavná myšlienka.

Dejepis ZŠ do vrecka obsahuje témy rozdelené 40 kapitol od úvodu do dejepisu (vysvetlenie pojmov dejepis a história, všeobecné témy ako orientácia v čase, spoznávanie vlastných koreňov, historické pramene, podmaňovanie síl prírody a podobne) až ku konkrétnym historickým etapám a súvislostiam (pravek, orientálne civilizácie, staroveké Grécko a Rím, stredovek, humanizmus a renesancia, absolutizmus, osvietenstvo). Nechýbajú tiež kapitoly venované dejinám Slovenska.

Poznatky o živej prírode nielen pre žiakov základných škôl nájdete v publikácii Biológia do vrecka96 strán obsahuje množstvo informácií a fotografií, ktoré prehľadne sumarizujú vedomosti o živých organizmoch, ich stavbe a životných prejavoch. Osobitná pozornosť je venovaná človeku, jeho telu a vplyvom na ľudské zdravie. 

Hierarchicky najvyššie postavený právny predpis v Slovenskej republike, ústavu, môžete mať teraz aj v praktickej, brožúrovanej forme - Ústava Slovenskej republiky do vreckaObsahuje preambulu a všetkých 9 hláv podľa poslednej novelizácie z roku 2017. 

Diktáty do vrecka obsahujú tematicky usporiadané diktáty pre 5.- 9. ročník základnej školy. Každá téma obsahuje 5 diktátov zoradených podľa stúpajúcej náročnosti. Publikácia je zostavená v súlade s obsahom učiva slovenského jazyka na 2. stupni základných škôl a je určená na praktické a efektívne precvičovanie a upevnenie vedomostí zo slovenskej gramatiky.Spoznajte našich šikovných pomocníkov v balíčku Výhodne do vrecka 10:Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!