Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Moja čítanka pre 2. ročník: sada 1. časť + 2. časť
Moja čítanka pre 2. ročník: sada 1. časť + 2. časť
  • 8.50 € 15 ks a viac
  • 8.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 8.90 € menej ako 15 ks
  • 8.50 € 15 ks více

Počet kusov

Moja čítanka pre 2. ročník: sada 1. časť + 2. časť

Skladom - zasielame ihneď!

Moja čítanka pre 2. ročník: sada 1. časť + 2. časť

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

,,Čítanie sú otvorené dvere do kúzelného sveta." (F. Mauriac)

Pracovné učebnice Moja čítanka sú spracované ako súbor autorských diel a koncipované tak, aby žiakom pri čítaní prinášali radosť, rozvíjali ich fantáziu aj tvorivosť a naučili ich čítať s porozumením. 

Čítanka pozostáva z dvoch samostatných dielov. Spoluobsahujú 160 rôznorodých textov z  oblasti poézie a  prózy od súčasných autorov či známych klasikov. Medzi textami sú básničky, riekanky, príbehy zo života detí a zvierat, kratšie náučné a encyklopedické texty. Obohacujúcou zložkou čítanky sú jednoduché žánre ľudovej slovesnosti, ako sú rozprávky, hry, piesne, hádanky, či niektoré známe ľudové výroky našich predkov.

Texty sú prepojené s učivom jednotlivých predmetov 2. ročníka, majú motivačný charakter a prelínajú sa s ročnými obdobiami, sviatkami a kalendárom. Otázky a úlohy sú zostavené tak, aby rozvíjali všetky komunikačné zručnosti: čítanie, písanie, rozprávanie a počúvanie. Otázky vychádzajú z  textu a často poskytujú priestor na vlastný pohľad a  názor. Napomáhajú vytváraniu sociálnych vzťahov, vzťahu k človeku, prírode a literatúre. 

Osobitosťou čítanky je strom poznania, ktorý obsahuje literárne pojmy z obsahového štandardu čítania a literárnej výchovy.

Jednotlivé diely je možné kúpiť samostatne (1. diel a 2. diel, príp. ako spoločný zvýhodnený balík).

Autorka: Mgr. Jaroslava Ďuricová
Rozsah: 84 strán
Formát: A4

  • 8.50 € 15 ks a viac
  • 8.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 8.90 € menej ako 15 ks
  • 8.50 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

,,Čítanie sú otvorené dvere do kúzelného sveta." (F. Mauriac)

Pracovné učebnice Moja čítanka sú spracované ako súbor autorských diel a koncipované tak, aby žiakom pri čítaní prinášali radosť, rozvíjali ich fantáziu aj tvorivosť a naučili ich čítať s porozumením. 

Čítanka pozostáva z dvoch samostatných dielov. Spoluobsahujú 160 rôznorodých textov z  oblasti poézie a  prózy od súčasných autorov či známych klasikov. Medzi textami sú básničky, riekanky, príbehy zo života detí a zvierat, kratšie náučné a encyklopedické texty. Obohacujúcou zložkou čítanky sú jednoduché žánre ľudovej slovesnosti, ako sú rozprávky, hry, piesne, hádanky, či niektoré známe ľudové výroky našich predkov.

Texty sú prepojené s učivom jednotlivých predmetov 2. ročníka, majú motivačný charakter a prelínajú sa s ročnými obdobiami, sviatkami a kalendárom. Otázky a úlohy sú zostavené tak, aby rozvíjali všetky komunikačné zručnosti: čítanie, písanie, rozprávanie a počúvanie. Otázky vychádzajú z  textu a často poskytujú priestor na vlastný pohľad a  názor. Napomáhajú vytváraniu sociálnych vzťahov, vzťahu k človeku, prírode a literatúre. 

Osobitosťou čítanky je strom poznania, ktorý obsahuje literárne pojmy z obsahového štandardu čítania a literárnej výchovy.

Jednotlivé diely je možné kúpiť samostatne (1. diel a 2. diel, príp. ako spoločný zvýhodnený balík).

Autorka: Mgr. Jaroslava Ďuricová
Rozsah: 84 strán
Formát: A4

Obsah

Pracovná učebnica Moja čítanka 2 pozostáva z dvoch samostatných častí a je koncipovaná tak, aby rozvíjala detskú fantáziu a naučila ich čítať s porozumením. Všetky texty boli včleňované so zreteľom na osobné skúsenosti a zážitky žiakov. Majú motivačný charakter, sú pozitívne ladené a volené primerane veku tak, aby zahŕňali všetky literárne žánre. 

Viacero úloh v čítanke rozvíja tvorivosť žiakov s využitím metód tvorivého písania, iné zasa ponúkajú priestor na implementáciu obsahu učiva prierezových tém či medzipredmetových vzťahov. Niektoré strany obsahujú úlohy a námety ponúkajúce skupinovú prácu a hry na povolania, prostredníctvom ktorých plnia žiaci úlohy spojené s vybranými profesiami (maliar, redaktor, prírodovedec, atď.). 

Za bonusy učebnice možno považovať jej ďalšie súčasti: abecedu so všetkými tvarmi slovenských písmen, desať tipov k druháckemu mimočítankovému čítaniu a čitateľský záznamník. Osobitosťou čítanky je Strom poznania s literárnymi pojmami a polročným sebahodnotením. K čítanke patria aj dva testy na rozvoj čitateľskej gramotnosti, zohľadňujúce obsahový štandard a čítanie s porozumením. 

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Moja čítanka pre 2. ročník: sada 1. časť + 2. časť na každých 15ks získavate 1ks Moja čítanka pre 2. ročník: sada 1. časť + 2. časť
Interaktívny zošit Moja čítanka 2 1. časť (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Moja čítanka 2 1. časť (na 1 rok)
Interaktívny zošit Moja čítanka 2 2. časť (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Moja čítanka 2 2. časť (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodní podmínky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!