Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Moja čítanka pre 2. ročník: sada 1. časť + 2. časť
Moja čítanka pre 2. ročník: sada 1. časť + 2. časť
 • 7.30 € 15 ks a viac
 • 9.00 € menej ako 15 ks
 • 8.60 € 15 ks a viac

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 9.00 € menej ako 15 ks
 • 7.30 € 15 ks více

Moja čítanka pre 2. ročník: sada 1. časť + 2. časť

MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ


Moja čítanka pre 2. ročník: sada 1. časť + 2. časť

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

,,Čítanie sú otvorené dvere do kúzelného sveta." (F. Mauriac)

Pracovné učebnice Moja čítanka sú spracované ako súbor autorských diel a koncipované tak, aby žiakom pri čítaní prinášali radosť, rozvíjali ich fantáziu aj tvorivosť a naučili ich čítať s porozumením. 

Čítanka pozostáva z dvoch samostatných dielov. Spoluobsahujú 160 rôznorodých textov z  oblasti poézie a  prózy od súčasných autorov či známych klasikov. Medzi textami sú básničky, riekanky, príbehy zo života detí a zvierat, kratšie náučné a encyklopedické texty. Obohacujúcou zložkou čítanky sú jednoduché žánre ľudovej slovesnosti, ako sú rozprávky, hry, piesne, hádanky, či niektoré známe ľudové výroky našich predkov.

Texty sú prepojené s učivom jednotlivých predmetov 2. ročníka, majú motivačný charakter a prelínajú sa s ročnými obdobiami, sviatkami a kalendárom. Otázky a úlohy sú zostavené tak, aby rozvíjali všetky komunikačné zručnosti: čítanie, písanie, rozprávanie a počúvanie. Otázky vychádzajú z  textu a často poskytujú priestor na vlastný pohľad a  názor. Napomáhajú vytváraniu sociálnych vzťahov, vzťahu k človeku, prírode a literatúre. 

Osobitosťou čítanky je strom poznania, ktorý obsahuje literárne pojmy z obsahového štandardu čítania a literárnej výchovy.

Jednotlivé diely je možné kúpiť samostatne (1. diel a 2. diel, príp. ako spoločný zvýhodnený balík).

Autorka: Mgr. Jaroslava Ďuricová
Rozsah: 84 strán
Formát: A4

 • 7.30 € 15 ks a viac
 • 9.00 € menej ako 15 ks
 • 8.60 € 15 ks a viac

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 9.00 € menej ako 15 ks
 • 7.30 € 15 ks více

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

,,Čítanie sú otvorené dvere do kúzelného sveta." (F. Mauriac)

Pracovné učebnice Moja čítanka sú spracované ako súbor autorských diel a koncipované tak, aby žiakom pri čítaní prinášali radosť, rozvíjali ich fantáziu aj tvorivosť a naučili ich čítať s porozumením. 

Čítanka pozostáva z dvoch samostatných dielov. Spoluobsahujú 160 rôznorodých textov z  oblasti poézie a  prózy od súčasných autorov či známych klasikov. Medzi textami sú básničky, riekanky, príbehy zo života detí a zvierat, kratšie náučné a encyklopedické texty. Obohacujúcou zložkou čítanky sú jednoduché žánre ľudovej slovesnosti, ako sú rozprávky, hry, piesne, hádanky, či niektoré známe ľudové výroky našich predkov.

Texty sú prepojené s učivom jednotlivých predmetov 2. ročníka, majú motivačný charakter a prelínajú sa s ročnými obdobiami, sviatkami a kalendárom. Otázky a úlohy sú zostavené tak, aby rozvíjali všetky komunikačné zručnosti: čítanie, písanie, rozprávanie a počúvanie. Otázky vychádzajú z  textu a často poskytujú priestor na vlastný pohľad a  názor. Napomáhajú vytváraniu sociálnych vzťahov, vzťahu k človeku, prírode a literatúre. 

Osobitosťou čítanky je strom poznania, ktorý obsahuje literárne pojmy z obsahového štandardu čítania a literárnej výchovy.

Jednotlivé diely je možné kúpiť samostatne (1. diel a 2. diel, príp. ako spoločný zvýhodnený balík).

Autorka: Mgr. Jaroslava Ďuricová
Rozsah: 84 strán
Formát: A4

Obsah

Pracovná učebnica Moja čítanka 2 pozostáva z dvoch samostatných častí a je koncipovaná tak, aby rozvíjala detskú fantáziu a naučila ich čítať s porozumením. Všetky texty boli včleňované so zreteľom na osobné skúsenosti a zážitky žiakov. Majú motivačný charakter, sú pozitívne ladené a volené primerane veku tak, aby zahŕňali všetky literárne žánre. 

Viacero úloh v čítanke rozvíja tvorivosť žiakov s využitím metód tvorivého písania, iné zasa ponúkajú priestor na implementáciu obsahu učiva prierezových tém či medzipredmetových vzťahov. Niektoré strany obsahujú úlohy a námety ponúkajúce skupinovú prácu a hry na povolania, prostredníctvom ktorých plnia žiaci úlohy spojené s vybranými profesiami (maliar, redaktor, prírodovedec, atď.). 

Za bonusy učebnice možno považovať jej ďalšie súčasti: abecedu so všetkými tvarmi slovenských písmen, desať tipov k druháckemu mimočítankovému čítaniu a čitateľský záznamník. Osobitosťou čítanky je Strom poznania s literárnymi pojmami a polročným sebahodnotením. K čítanke patria aj dva testy na rozvoj čitateľskej gramotnosti, zohľadňujúce obsahový štandard a čítanie s porozumením. 

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Moja čítanka pre 2. ročník: sada 1. časť + 2. časť na každých 15ks získavate 1ks Moja čítanka pre 2. ročník: sada 1. časť + 2. časť
Interaktívny zošit Moja čítanka 2 1. časť (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Moja čítanka 2 1. časť (na 1 rok)
Interaktívny zošit Moja čítanka 2 2. časť (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Moja čítanka 2 2. časť (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!