Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Moja čítanka 2-1. časť- pracovná učebnica
Moja čítanka 2-1. časť- pracovná učebnica
 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.70 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.70 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Moja čítanka 2-1. časť- pracovná učebnica

AKTUÁLNE V TLAČI

Moja čítanka 2-1. časť- pracovná učebnica

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

,,Čítanie sú otvorené dvere do kúzelného sveta." (F. Mauriac)

Pracovná učebnica Moja čítanka je spracovaná ako súbor autorských diel. Je koncipovaná tak, aby žiakom pri čítaní prinášala radosť, rozvíjala ich fantáziu aj tvorivosť a naučila ich čítať s porozumením. Čítanka pozostáva z dvoch dielov. Oba diely obsahujú 160 rôznorodých textov z oblasti poézie a  prózy od súčasných autorov či známych klasikov. Medzi textami sú básničky, riekanky, príbehy zo života detí a zvierat, kratšie náučné a encyklopedické texty. Obohacujúcou zložkou čítanky sú jednoduché žánre ľudovej slovesnosti, ako sú rozprávky, hry, piesne, hádanky, či niektoré známe ľudové výroky našich predkov.

Texty sú prepojené s učivom jednotlivých predmetov 2. ročníka, majú motivačný charakter a prelínajú sa s ročnými obdobiami, sviatkami a kalendárom. Otázky a úlohy sú zostavené tak, aby rozvíjali všetky komunikačné zručnosti: čítanie, písanie, rozprávanie a počúvanie. Otázky vychádzajú z  textu a často poskytujú priestor na vlastný pohľad a  názor. Napomáhajú vytváraniu sociálnych vzťahov, vzťahu k človeku, prírode a literatúre. Úlohy sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením a viažu sa prevažne k textu. Je ich zámerne menej, nakoľko druhácke čítanie je v tzv. štartovacej fáze a vyžaduje si viac času i trpezlivosti pri práci s textom. Viacero úloh v čítanke rozvíja tvorivosť žiakov s využitím metód tvorivého písania, iné zasa ponúkajú priestor na implementáciu obsahu učiva prierezových tém či medzipredmetových vzťahov

Osobitosťou čítanky je strom poznania, ktorý obsahuje literárne pojmy z obsahového štandardu čítania a literárnej výchovy.

Jednotlivé diely je možné kúpiť samostatne (1. diel a 2. diel, príp. ako spoločný zvýhodnený balík).

Autorka: Mgr. Jaroslava Ďuricová
Rozsah: 84 strán
Formát: A4

 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.70 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.70 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

,,Čítanie sú otvorené dvere do kúzelného sveta." (F. Mauriac)

Pracovná učebnica Moja čítanka je spracovaná ako súbor autorských diel. Je koncipovaná tak, aby žiakom pri čítaní prinášala radosť, rozvíjala ich fantáziu aj tvorivosť a naučila ich čítať s porozumením. Čítanka pozostáva z dvoch dielov. Oba diely obsahujú 160 rôznorodých textov z oblasti poézie a  prózy od súčasných autorov či známych klasikov. Medzi textami sú básničky, riekanky, príbehy zo života detí a zvierat, kratšie náučné a encyklopedické texty. Obohacujúcou zložkou čítanky sú jednoduché žánre ľudovej slovesnosti, ako sú rozprávky, hry, piesne, hádanky, či niektoré známe ľudové výroky našich predkov.

Texty sú prepojené s učivom jednotlivých predmetov 2. ročníka, majú motivačný charakter a prelínajú sa s ročnými obdobiami, sviatkami a kalendárom. Otázky a úlohy sú zostavené tak, aby rozvíjali všetky komunikačné zručnosti: čítanie, písanie, rozprávanie a počúvanie. Otázky vychádzajú z  textu a často poskytujú priestor na vlastný pohľad a  názor. Napomáhajú vytváraniu sociálnych vzťahov, vzťahu k človeku, prírode a literatúre. Úlohy sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením a viažu sa prevažne k textu. Je ich zámerne menej, nakoľko druhácke čítanie je v tzv. štartovacej fáze a vyžaduje si viac času i trpezlivosti pri práci s textom. Viacero úloh v čítanke rozvíja tvorivosť žiakov s využitím metód tvorivého písania, iné zasa ponúkajú priestor na implementáciu obsahu učiva prierezových tém či medzipredmetových vzťahov

Osobitosťou čítanky je strom poznania, ktorý obsahuje literárne pojmy z obsahového štandardu čítania a literárnej výchovy.

Jednotlivé diely je možné kúpiť samostatne (1. diel a 2. diel, príp. ako spoločný zvýhodnený balík).

Autorka: Mgr. Jaroslava Ďuricová
Rozsah: 84 strán
Formát: A4

Obsah

Pracovná učebnica Moja čítanka 2 pozostáva z textov, ktoré boli včleňované so zreteľom na osobné skúsenosti a zážitky žiakov. Texty majú motivačný charakter, sú pozitívne ladené a volené primerane veku tak, aby zahŕňali všetky literárne žánre. 

Viacero úloh v čítanke rozvíja tvorivosť žiakov s využitím metód tvorivého písania, iné zasa ponúkajú priestor na implementáciu obsahu učiva prierezových tém či medzipredmetových vzťahov. Niektoré strany obsahujú úlohy a námety ponúkajúce skupinovú prácu a hry na povolania, prostredníctvom ktorých plnia žiaci úlohy spojené s vybranými profesiami (maliar, redaktor, prírodovedec, atď.). 

Za bonusy učebnice možno považovať jej ďalšie súčasti: abecedu so všetkými tvarmi slovenských písmen, desať tipov k druháckemu mimočítankovému čítaniu a čitateľský záznamník. Osobitosťou čítanky je Strom poznania s literárnymi pojmami a polročným sebahodnotením. K čítanke patria aj dva testy na rozvoj čitateľskej gramotnosti, zohľadňujúce obsahový štandard a čítanie s porozumením. 

Krátke video o Mojej čítanke pre vás pripravila aj samotná autorka Mgr. Jaroslava Ďuricová:


Obsah:

 • Ahoj, škola
 • September
 • Bola raz jedna trieda
 • Žartíky zo školských lavíc
 • Pehavá hruška
 • Z ľudovej tvorby
 • Rečňovačky
 • Poď sa so mmou
 • Strapatá víla
 • Poľovačka v básni
 • Pohár vody
 • Moja babka - kamarátka
 • Lienka
 • Listár
 • Dubák
 • Splnené sny
 • Lipové kvety
 • Mamy radia snehuliakom
 • Mikulášske prekvapenie
 • Advent
 • Prvý sneh
 • Vianoce v lese
 • Pod stromčekom
 • Novoročné vinše
 • O dvanástich mesiačikoch
 • Ľudové vyčítanky
 • Veľká psia rozprávka, lebo je v nej aj mačka
 • Prvá rozprávka 
 • a i. 
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Moja čítanka 2-1. časť- pracovná učebnica na každých 15ks získavate 1ks Moja čítanka 2-1. časť- pracovná učebnica
Interaktívny zošit Moja čítanka 2 1. časť (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Moja čítanka 2 1. časť (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!