Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hudobníček 2
Hudobníček 2
 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Hudobníček 2

Skladom - zasielame ihneď!

Hudobníček 2

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pr- vá, druhá, tre -tia, štvrtá. Cítite ten rytmus? Rozvíjajte a cibrite hudobné cítenie detí s písankou Hudobníček 2.

Žiaci sa hravou formou zoznámia s taktami, hudobnými nástrojmi, značkami a predznamenaniami. Obsahuje teoretické poznatky, ale i množstvo praktických úloh, napríklad rôzne rytmické cvičenia. Zoznámia sa s dôležitými hudobnými pojmami ako andante, allegro či vivace, dozvedia sa aký je rozdiel medzi altom a sopránom a naučia sa aj to, čo sa stane keď pred notu napíšu krížik alebo b. Hudobníček je určený všetkým deťom, ktoré sa chcú aktívne zmocňovať hudby. Obsah Hudobníčka je v súlade s inovovaným ŠVP pre prvý stupeň základných škôl, je spracovaný do motivovaných tematických celkov s odporúčaním pre konkrétny ročník. 

Hudobníček 2 je súčasťou zvýhodnených balíkov - Balík pre 2. ročník - dotovaný a Balík pre 2. ročník.

Autorka: Mgr. Erika Backová
Rozsah: 52 strán
Formát: A4


 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pr- vá, druhá, tre -tia, štvrtá. Cítite ten rytmus? Rozvíjajte a cibrite hudobné cítenie detí s písankou Hudobníček 2.

Žiaci sa hravou formou zoznámia s taktami, hudobnými nástrojmi, značkami a predznamenaniami. Obsahuje teoretické poznatky, ale i množstvo praktických úloh, napríklad rôzne rytmické cvičenia. Zoznámia sa s dôležitými hudobnými pojmami ako andante, allegro či vivace, dozvedia sa aký je rozdiel medzi altom a sopránom a naučia sa aj to, čo sa stane keď pred notu napíšu krížik alebo b. Hudobníček je určený všetkým deťom, ktoré sa chcú aktívne zmocňovať hudby. Obsah Hudobníčka je v súlade s inovovaným ŠVP pre prvý stupeň základných škôl, je spracovaný do motivovaných tematických celkov s odporúčaním pre konkrétny ročník. 

Hudobníček 2 je súčasťou zvýhodnených balíkov - Balík pre 2. ročník - dotovaný a Balík pre 2. ročník.

Autorka: Mgr. Erika Backová
Rozsah: 52 strán
Formát: A4


Obsah

Hudobník je chlapec hravý, 
krajší svet vám s hudbou spraví.
Naučí vás takty, značky, 
hrať na nástroj budú mačky. 

Hudobná písanka Hudobníček 2 obsahom plynule nadväzuje na Hudobníčka 1. V úvode si nádejní hudobníci zopakujú práve poznatky z prvej časti, teda noty a pomlčky. Neskôr sa zoznámia s dvojštvrťovým, trojštvrťovým a štvorštvrťovým taktom. Spoznajú hudobné nástroje i to, že soprán spieva vysoko a bas zase hlboko a naučia sa, akú funkciu má krížik a akú b-čko. 

K jednotlivým celkom v písanke nájdete tematické básničky, ktoré žiakov oboznámia s problematikou a na každej strane nájdete usmernenia pre učiteľa alebo rodiča. Jednotlivé časti písanky sú obohatené o cvičenia vhodné na zopakovanie nadobudnutých poznatkov z hudobnej výchovy, ale aj na rozvoj hudobnosti detí v podobe hudobného myslenia a hudobno-sluchových schopností.
Ako sa pracuje s hudobnou písankou Hudobníček 2?


Obsah:

 • Opakovanie - Noty a pomlčky / Názvy nôt (c1 - c2)
 • Noty s bodkou
 • Takt - Dvojštvrťový takt, Trojštvrťový takt, Štvorštvrťový takt
 • Hudobné nástroje (bicie, strunové, vzduchové, orffove)
 • Orchester
 • Spevácke hlasy
 • Hudobné značky (Repetícia, Ligatúra, Legato, Fermata - korunka, Staccato
 • Dynamika
 • Tempo
 • Pre veľkých hudobníkov (Predznamenania, Krížik, Béčko, Odrážka)
 • Prázdne notové osnovy

Bonusové materiály
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!