Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá technika 7 - pracovný zošit
Hravá technika 7 - pracovný zošit
 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá technika 7 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá technika 7 - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Hravá technika 7 je skvelým pomocníkom na hodinách technickej výchovy. Obsahuje množstvo praktických úloh, ktoré rozšíria poznatky a zručnosti žiakov z oblasti grafickej komunikácie, oboznámia ich s rôznymi druhmi technických materiálov ako sklo, guma, textil a kompozity a siedmaci nahliadnu aj do sveta prístrojov a zariadení v domácnosti. Vďaka téme „Svet práce“ sa pripravia na reálne situácie, ktoré ich čakajú neskôr v živote - pripravia sa na pracovný pohovor, vytvoria si životopis a motivačný list.

Objednajte si pracovný zošit Hravá technika 7 výhodne v rámci Balíka Hravá technika 7 (dotovaný) alebo s ostatnými publikáciami pre siedmakov vo zvýhodnených balíčkoch: Balík pre 7. ročník A (dotovaný), Balík pre 7. ročník B (dotovaný), Balík pre 7. ročník C (dotovaný).

Autor: PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
Rozsah: 40 strán
Formát: A4

 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Hravá technika 7 je skvelým pomocníkom na hodinách technickej výchovy. Obsahuje množstvo praktických úloh, ktoré rozšíria poznatky a zručnosti žiakov z oblasti grafickej komunikácie, oboznámia ich s rôznymi druhmi technických materiálov ako sklo, guma, textil a kompozity a siedmaci nahliadnu aj do sveta prístrojov a zariadení v domácnosti. Vďaka téme „Svet práce“ sa pripravia na reálne situácie, ktoré ich čakajú neskôr v živote - pripravia sa na pracovný pohovor, vytvoria si životopis a motivačný list.

Objednajte si pracovný zošit Hravá technika 7 výhodne v rámci Balíka Hravá technika 7 (dotovaný) alebo s ostatnými publikáciami pre siedmakov vo zvýhodnených balíčkoch: Balík pre 7. ročník A (dotovaný), Balík pre 7. ročník B (dotovaný), Balík pre 7. ročník C (dotovaný).

Autor: PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
Rozsah: 40 strán
Formát: A4

Obsah

V úvode pracovného zošita Hravá technika 7 žiaci prehĺbia svoje vedomosti z oblasti grafickej komunikácie - naučia sa, že zobrazovať vieme v priestore aj v rovine, oboznámia sa s pojmami premietňa, nárysňa, bokorysňa a pôdorysňa a naučia sa narysovať aj trojrozmerné telesá. Vďaka téme venovanej spracovaniu technických materiálov sa už budú vedieť rozhodnúť, aké nástroje potrebujú na vykonanie tej-ktorej technickej úpravy a vyrobia si drevenú menovku do záhrady na označenie rastlín. V ďalších projektoch zostroja na základe technického nákresu uholník, stojan na perá a v rámci písomných úloh pripravia na základe návodu na použitie bezpečnostné pokyny k domácemu spotrebiču. Veľkou výhodou pracovného zošita Hravá technika 7 je množstvo praktických úloh, projektov a návodov na prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, vďaka ktorým žiaci rozvinú svoje pracovné zručnosti, kreativitu a technické zručnosti. Graficky pútavé spracovanie jednotlivých tém a zaujímavé motivačné úlohy podporujú záujem žiakov nielen o oblasť techniky, ale aj o vlastné sebapoznávanie a sebahodnotenie, čo je dôležité dôležitý predpoklad úspešného vstupu na trh práce. Veľkým prínosom je aj záverečné opakovanie učiva a miesto na vlastné poznámky.

Obsah:

 • Grafická komunikácia v technike
 • Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania
 • Stroje a zariadenia v domácnosti
 • Svet práce

Zapájanie elektrických obvodov, práca s rôznymi druhmi materiálov, ale aj príprava na pracovný pohovor. Hravé techniky 7-9 poskytujú žiakom teoretický základ a praktické úlohy k rôznym situáciám, s ktorými sa stretnú v bežnom živote. Zistite viac o Hravých technikách vo videu:
    

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Hravá technika 7 - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Hravá technika 7 - pracovný zošit
Interaktívny zošit Hravá Technika pre 7. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Technika pre 7. ročník (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!