Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0

Balík Hravá Technika 7

Balík Hravá Technika 7


Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Zakúpte si výhodne učebnicu aj pracovný zošit Hravá technika 7 v akciovom balíčku.

Navyše, pri zakúpení 15 ks a viac získavate 1ks zvýhodneného balíka ako BONUS!

Učebnica a pracovný zošit Hravá technika 7 prevedú siedmakov základnými znalosťami technickej dokumentácie, domácich spotrebičov, vlastností materiálov (drevo, kov, guma, textil...) a sveta práce. Prílohu publikácií tvoria praktické projekty, v rámci ktorých si siedmaci vyskúšajú zostrojiť maliarsku paletu z preglejky, stojan na perá či plechovú krabičku. 

  • 6.00 € 15 ks a viac
  • 7.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 7.50 € menej ako 15 ks
  • 6.00 € 15 ks více

Počet kusov


Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Zakúpte si výhodne učebnicu aj pracovný zošit Hravá technika 7 v akciovom balíčku.

Navyše, pri zakúpení 15 ks a viac získavate 1ks zvýhodneného balíka ako BONUS!

Učebnica a pracovný zošit Hravá technika 7 prevedú siedmakov základnými znalosťami technickej dokumentácie, domácich spotrebičov, vlastností materiálov (drevo, kov, guma, textil...) a sveta práce. Prílohu publikácií tvoria praktické projekty, v rámci ktorých si siedmaci vyskúšajú zostrojiť maliarsku paletu z preglejky, stojan na perá či plechovú krabičku. 

Obsah


V úvode učebnice Hravá technika 7 sa žiaci naučia vyupracovať technický výkres - zistia, aký je rozdiel medzi nárysňou, bokorysňou a pôdorysňou a svoje vedomosti si overia v záverečných úlohách na vytvorenie priemetov a náčrtov telies. V ďalšom tematickom celku sa budú venovať vlastnostiam a rôznym spôsobom opracovania a povrchových úprav materiálov - dreva, kovov, plastov, skla, gumy či textilu. V závere celku si vyskúšajú aj praktické experimenty (overia tvrdosť materiálov, vlastnosti spájania plastov zváraním, vyhotovia stojan na servítky či maketu dopravnej značky). 

Kapitola Stroje a zariadenia v domácnosti vysvetlí siedmakom rozdiel medzi mechanickými, plynovými, elektrickými a benzínovými zariadeniami a oboznámi ich s pokynmi na ich údržbu i bezpečné používanie. Záverečná kapitola prináša praktické informácie zo sveta práce - naučí siedmakov vytvoriť štruktúrovaný životopis a motivačný list a dozvedia sa, aké sú práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov. Prílohu učebnice tvoria 4 praktické úlohy - zostrojenie maliarskej palety z preglejky, háčika z dreva, plechovej krabičky a dekoračnej plechovej žabky. 


V úvode pracovného zošita Hravá technika 7 žiaci prehĺbia svoje vedomosti z oblasti grafickej komunikácie - naučia sa, že zobrazovať vieme v priestore aj v rovine, oboznámia sa s pojmami premietňa, nárysňa, bokorysňa a pôdorysňa a naučia sa narysovať aj trojrozmerné telesá. Vďaka téme venovanej spracovaniu technických materiálov sa už budú vedieť rozhodnúť, aké nástroje potrebujú na vykonanie tej-ktorej technickej úpravy a vyrobia si drevenú menovku do záhrady na označenie rastlín. V ďalších projektoch zostroja na základe technického nákresu uholník, stojan na perá a v rámci písomných úloh pripravia na základe návodu na použitie bezpečnostné pokyny k domácemu spotrebiču. 

Veľkou výhodou pracovného zošita Hravá technika 7 je množstvo praktických úloh, projektov a návodov na prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, vďaka ktorým žiaci rozvinú svoje pracovné zručnosti, kreativitu a technické zručnosti. Graficky pútavé spracovanie jednotlivých tém a zaujímavé motivačné úlohy podporujú záujem žiakov nielen o oblasť techniky, ale aj o vlastné sebapoznávanie a sebahodnotenie, čo je dôležité dôležitý predpoklad úspešného vstupu na trh práce. Veľkým prínosom je aj záverečné opakovanie učiva a miesto na vlastné poznámky.

Obsah:

  • I. Grafická komunikácia v technike
  • II. Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania
  • III. Stroje a zariadenia v domácnosti
  • IV. Svet práce
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!