Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Hravá Technika 7
Balík Hravá Technika 7
 • 9.00 € 5 ks a viac
 • 10.80 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 10.80 € menej ako 5 ks
 • 9.00 € 5 ks více

Počet kusov

Balík Hravá Technika 7

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Hravá Technika 7

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica a pracovný zošit Hravá technika 7 prevedú siedmakov základnými znalosťami technickej dokumentácie, domácich spotrebičov, vlastností materiálov (drevo, kov, guma, textil...) a sveta práce. Prílohu publikácií tvoria praktické projekty, v rámci ktorých si siedmaci vyskúšajú zostrojiť maliarsku paletu z preglejky, stojan na perá či plechovú krabičku.

Zakúpte si výhodne učebnicu aj pracovný zošit Hravá technika 7 v akciovom balíčku. Navyše, pri zakúpení 15 ks a viac získavate 1 ks zvýhodneného balíka ako BONUS!

 • 9.00 € 5 ks a viac
 • 10.80 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 10.80 € menej ako 5 ks
 • 9.00 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica a pracovný zošit Hravá technika 7 prevedú siedmakov základnými znalosťami technickej dokumentácie, domácich spotrebičov, vlastností materiálov (drevo, kov, guma, textil...) a sveta práce. Prílohu publikácií tvoria praktické projekty, v rámci ktorých si siedmaci vyskúšajú zostrojiť maliarsku paletu z preglejky, stojan na perá či plechovú krabičku.

Zakúpte si výhodne učebnicu aj pracovný zošit Hravá technika 7 v akciovom balíčku. Navyše, pri zakúpení 15 ks a viac získavate 1 ks zvýhodneného balíka ako BONUS!

Obsah

V úvode učebnice Hravá technika 7 sa žiaci naučia vyupracovať technický výkres - zistia, aký je rozdiel medzi nárysňou, bokorysňou a pôdorysňou a svoje vedomosti si overia v záverečných úlohách na vytvorenie priemetov a náčrtov telies. V ďalšom tematickom celku sa budú venovať vlastnostiam a rôznym spôsobom opracovania a povrchových úprav materiálov - dreva, kovov, plastov, skla, gumy či textilu. V závere celku si vyskúšajú aj praktické experimenty (overia tvrdosť materiálov, vlastnosti spájania plastov zváraním, vyhotovia stojan na servítky či maketu dopravnej značky). Kapitola Stroje a zariadenia v domácnosti vysvetlí siedmakom rozdiel medzi mechanickými, plynovými, elektrickými a benzínovými zariadeniami a oboznámi ich s pokynmi na ich údržbu i bezpečné používanie. Záverečná kapitola prináša praktické informácie zo sveta práce - naučí siedmakov vytvoriť štruktúrovaný životopis a motivačný list a dozvedia sa, aké sú práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov. Prílohu učebnice tvoria 4 praktické úlohy - zostrojenie maliarskej palety z preglejky, háčika z dreva, plechovej krabičky a dekoračnej plechovej žabky. 

V úvode pracovného zošita Hravá technika 7 žiaci prehĺbia svoje vedomosti z oblasti grafickej komunikácie - naučia sa, že zobrazovať vieme v priestore aj v rovine, oboznámia sa s pojmami premietňa, nárysňa, bokorysňa a pôdorysňa a naučia sa narysovať aj trojrozmerné telesá. Vďaka téme venovanej spracovaniu technických materiálov sa už budú vedieť rozhodnúť, aké nástroje potrebujú na vykonanie tej-ktorej technickej úpravy a vyrobia si drevenú menovku do záhrady na označenie rastlín. V ďalších projektoch zostroja na základe technického nákresu uholník, stojan na perá a v rámci písomných úloh pripravia na základe návodu na použitie bezpečnostné pokyny k domácemu spotrebiču. Veľkou výhodou pracovného zošita Hravá technika 7 je množstvo praktických úloh, projektov a návodov na prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, vďaka ktorým žiaci rozvinú svoje pracovné zručnosti, kreativitu a technické zručnosti. Graficky pútavé spracovanie jednotlivých tém a zaujímavé motivačné úlohy podporujú záujem žiakov nielen o oblasť techniky, ale aj o vlastné sebapoznávanie a sebahodnotenie, čo je dôležité dôležitý predpoklad úspešného vstupu na trh práce. Veľkým prínosom je aj záverečné opakovanie učiva a miesto na vlastné poznámky.Obsah:

 • Grafická komunikácia v technike
 • Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania
 • Stroje a zariadenia v domácnosti
 • Svet práce
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík Hravá Technika 7 na každých 15ks získavate 1ks Balík Hravá Technika 7
Interaktívny zošit Hravá Technika pre 7. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Technika pre 7. ročník (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!