Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá technika 5 - učebnica
Hravá technika 5 - učebnica
 • 5.00 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 5.00 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá technika 5 - učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá technika 5 - učebnica

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pripravte si dláto, budeme rezbárčiť! Alebo chcete radšej vyrábať vianočné ozdoby z papiera či šperky z drôtika? Učebnica Hravá technika 5 určená pre žiakov 5 ročníka slúži na to, aby sa oboznámili s pojmom technika i jej vplyvom na náš každodenný život. Osvoja nielen teoretické poznatky o technike, rôznych výrobkoch, remeslách, úžitkových predmetoch a recyklovaní, ale vďaka jednoduchým a zrozumiteľným návodom si môžu zopár výrobkov skúsiť aj svojpomocne zhotoviť.

Učebnica je v súlade s inovovaným ŠVP. Objednajte si učebnicu Hravá technika 5 výhodne v Balíku Hravá technika 5 (dotovaný)!

Autor: PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
Rozsah: 48 strán
Formát: A4


 • 5.00 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 5.00 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pripravte si dláto, budeme rezbárčiť! Alebo chcete radšej vyrábať vianočné ozdoby z papiera či šperky z drôtika? Učebnica Hravá technika 5 určená pre žiakov 5 ročníka slúži na to, aby sa oboznámili s pojmom technika i jej vplyvom na náš každodenný život. Osvoja nielen teoretické poznatky o technike, rôznych výrobkoch, remeslách, úžitkových predmetoch a recyklovaní, ale vďaka jednoduchým a zrozumiteľným návodom si môžu zopár výrobkov skúsiť aj svojpomocne zhotoviť.

Učebnica je v súlade s inovovaným ŠVP. Objednajte si učebnicu Hravá technika 5 výhodne v Balíku Hravá technika 5 (dotovaný)!

Autor: PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
Rozsah: 48 strán
Formát: A4


Obsah

Koncepcia učebnice vychádza zo životných situácií, v ktorých človek prichádza do kontaktu s technikou v jej rozmanitých podobách. Obsah učebnice tvoria 4 väčšie tematické celky - Pravidlá správania sa v školskej dielni, Človek a technika, Človek a výroba v praxi a Úžitkové a darčekové predmety. Každý celok je rozdelený na menšie okruhy, pričom v každom nájdete nielen teoretické poznatky z danej oblasti, ale aj praktické úlohy. Žiaci sa zamyslia napríklad nad tým, s akými technickými zariadeniami prichádzajú denne do kontaktu či aké sú pozitívne, ale aj negatívne vplyvy techniky. V kapitole venovanej remeslám sa dozvedia viac o ich histórii súčasnom stave, zistia, čím sa zaoberali tokári alebo šindliari a ako sa líši stolárstvo a rezbárstvo. Naučia sa rozlišovať surovinu, materiál, polotovar a výrobok a vďaka detailnému postupu si budú môcť vyskúšať aj výrobu jednoduchého výrobku z drôtika i modelu lietadla z kartónu. V závere Hravej techniky 5 sa piataci zoznámia s technickou grafikou a vytvoria svoje prvé náčrty jednoduchých výrobkov z papiera. Dôležitou témou je aj Triedenie a opätovné využitie odpadu, v ktorej sa žiaci dozvedia ako správne separovať. V závere každého tematického celku nájdete úlohy na zopakovanie, čo žiakom pomôže upevniť si prebraté učivo.Obsah:

 • Pravidlá správania sa v školskej dielni
 • Človek a technika
 • Človek a výroba v praxi
 • Úžitkové a darčekové predmety

Práca s dlátom, ale aj príprava životopisu. Výroba svietnika, ale aj zásady separovania odpadu. Hravá technika 5 ponúka rôznorodé témy podporujúce všestranný rozvoj schopností a záujmov piatakov. Viac o Hravej technike 5 sa dozviete vo videu:
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!