Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Hravá Technika 5
Balík Hravá Technika 5
 • 9.00 € 5 ks a viac
 • 10.80 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 10.80 € menej ako 5 ks
 • 9.00 € 5 ks více

Počet kusov

Balík Hravá Technika 5

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Hravá Technika 5

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Zakúpte si výhodne učebnicu aj pracovný zošit Hravá technika 5 v akciovom balíčku.

Navyše, pri zakúpení 15 ks a viac získavate 1 ks zvýhodneného balíka ako BONUS!


 • 9.00 € 5 ks a viac
 • 10.80 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 10.80 € menej ako 5 ks
 • 9.00 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Zakúpte si výhodne učebnicu aj pracovný zošit Hravá technika 5 v akciovom balíčku.

Navyše, pri zakúpení 15 ks a viac získavate 1 ks zvýhodneného balíka ako BONUS!


Obsah


Učebnica Hravá technika 5 slúži na to, aby sa žiaci oboznámili s pojmom technika i jej vplyvom na náš každodenný život. Osvoja si nielen teoretické poznatky o technike, rôznych výrobkoch, remeslách, úžitkových predmetoch a recyklovaní, ale vďaka jednoduchým a zrozumiteľným návodom si môžu zopár výrobkov skúsiť aj svojpomocne zhotoviť. Učebnica je v súlade s inovovaným ŠVP. Koncepcia učebnice vychádza zo životných situácií, v ktorých človek prichádza do kontaktu s technikou v jej rozmanitých podobách. 

Obsah učebnice tvoria 4 väčšie tematické celky - Pravidlá správania sa v školskej dielni, Človek a technika, Človek a výroba v praxi a Úžitkové a darčekové predmety. Každý celok je rozdelený na menšie okruhy, pričom v každom nájdete nielen teoretické poznatky z danej oblasti, ale aj praktické úlohy. Žiaci sa zamyslia napríklad nad tým, s akými technickými zariadeniami prichádzajú denne do kontaktu či aké sú pozitívne, ale aj negatívne vplyvy techniky. V kapitole venovanej remeslám sa dozvedia viac o ich histórii súčasnom stave, naučia sa rozlišovať surovinu, materiál, polotovar a výrobok a vďaka detailnému postupu si budú môcť vyskúšať aj výrobu jednoduchého výrobku z drôtika. Dôležitou témou je aj Triedenie a opätovné využitie odpadu, v ktorej sa žiaci dozvedia ako správne separovať. V závere každého tematického celku nájdete úlohy na zopakovanie, čo žiakom pomôže upevniť si prebraté učivo.


Obsah:

 • Pravidlá správania sa v školskej dielni
 • Človek a technika
 • Človek a výroba v praxi
 • Úžitkové a darčekové predmety


Pre všetkých žiakov piateho ročníka, ktorí sa zoznamujú s novým predmetom - technikou -  máme skvelého pomocníka. Pracovný zošit Hravá technika 5 ich prevedie pravidlami, ako sa správať v školskej dielni, ako technika pomáha človeku, rozdiel medzi úžitkovými a darčekovými predmetmi a čo je technická dokumentácia. Súčasťou pracovného zošita sú aj rôzne projekty a praktické úlohy zamerané na rozvoj kreativity, technického myslenia a zručností. Pracovný zošit je v súlade s inovovaných ŠVP.

Prostredníctvom technického vzdelávania získavajú žiaci nielen vzťah k technike, ale získavajú pre život a budúcu profesiu dôležité zručnosti, tzv. kompetencie, ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu práce. Aj jednoduchá práca s drôtom, prútím, kartónom, výroba stojanu na písacie potreby, podložky pod pohár či dekoratívneho svietnika im pomôže rozvíjať ich kreatívne a technické myslenie, ako aj praktické zručnosti z techniky. Všetky tieto veci si môžu vyskúšať s pracovným zošitom Hravá technika 5, ktorý je skvelým pomocníkom pri vyučovaní techniky. Veľkým prínosom je aj záverečný test na zopakovanie učiva a miesto na vlastné poznámky.


Obsah: 

 • Ako sa správať počas práce v školskej dielni
 • Človek a technika
 • Človek a výroba v praxi
 • Úžitkové a darčekové predmety

Práca s dlátom, ale aj príprava životopisu. Výroba svietnika, ale aj zásady separovania odpadu. Hravá technika 5 ponúka rôznorodé témy podporujúce všestranný rozvoj schopností a záujmov piatakov. Viac o Hravej technike 5 sa dozviete vo videu:
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík Hravá Technika 5 na každých 15ks získavate 1ks Balík Hravá Technika 5
Interaktívny zošit Hravá Technika pre 5. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Technika pre 5. ročník (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!