S TAKTIKom na dovolenku 2024

>> 15% ZĽAVY s kódom LETO15  <<

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá slovenčina 6 iŠVP - pracovný zošit
Hravá slovenčina 6 iŠVP - pracovný zošit
 • 5.20 € 15 ks a viac
 • 5.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 5.50 € menej ako 15 ks
 • 5.20 € 15 ks více

Hravá slovenčina 6 iŠVP - pracovný zošit

MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ


Hravá slovenčina 6 iŠVP - pracovný zošit

Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ v súlade s inovovaným ŠVP!
Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit Hravá slovenčina 6 rozvíja kľúčové témy z oblasti slovenského jazyka, určené pre 6. ročník základných škôl a prímu GOŠ. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Pracovný zošit ponúka zaujímavé a originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby. Objednajte si pracovný zošit Hravá slovenčina 6 výhodne v Balíku pre 6. ročník C - dotovaný, ako aj v Balíku Hravá slovenčina 6 + 5 Hravá literatúra 6.

Autori: Mgr. Lucia Žigová, Mgr. Ľubica Fišnárová, Mgr. Zuzana Váskyová, Mgr. Jarmila Bobáková, Mgr. Beáta Gajdošová
Rozsah: 60 strán
Formát: A4


 • 5.20 € 15 ks a viac
 • 5.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 5.50 € menej ako 15 ks
 • 5.20 € 15 ks více

Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ v súlade s inovovaným ŠVP!
Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit Hravá slovenčina 6 rozvíja kľúčové témy z oblasti slovenského jazyka, určené pre 6. ročník základných škôl a prímu GOŠ. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Pracovný zošit ponúka zaujímavé a originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby. Objednajte si pracovný zošit Hravá slovenčina 6 výhodne v Balíku pre 6. ročník C - dotovaný, ako aj v Balíku Hravá slovenčina 6 + 5 Hravá literatúra 6.

Autori: Mgr. Lucia Žigová, Mgr. Ľubica Fišnárová, Mgr. Zuzana Váskyová, Mgr. Jarmila Bobáková, Mgr. Beáta Gajdošová
Rozsah: 60 strán
Formát: A4


Obsah

Prvé stránky Hravej slovenčiny 6 zaplnia žiaci vlastnoručne napísaným zaujímavým zážitkom z prázdnin a starým rodičom vypíšu pohľadnicu z dovolenky. Malému škriatkovi, ktorý nepozná vybrané slová, pomôžu opraviť krátky text. Naučia sa pravidlá komunikácie vo verbálnej i neverbálnej forme, spoznajú citovo zafarbené a neutrálne slová aj základné slovníky využívané v slovenskom jazyku. Vyskúšajú si tvorenie slov skladaním aj odvodzovaním a zoznámia sa s viacerými slohovými útvarmi a ich znakmi – statickým a dynamickým opisom, charakteristikou, spoznajú rozdiel medzi ja- a on-rozprávaním. V Hravej slovenčine 6 nechýbajú úlohy venované slovným druhom (šiestaci spoznajú delenie zámen na osobné/ privlastňovacie a zvratné/nezvratné, prídavných mien na vzťahové/ privlastňovacie alebo vzory páví, otcov a matkin). V tomto ročníku sa navyše dozvedia, že slová buch-buch, hijó či cŕn- cŕn majú samostatnú kategóriu slovného druhu – patria medzi citoslovcia. Pracovný zošit im predstaví aj základné vetné členy podmet a prísudok. V závere sa naučia naplánovať projekt aj anketu a nakoniec si zopakujú nadobudnuté vedomosti zo šiesteho ročníka. Na overovanie poznatkov pomôže pedagógom aj žiakom súhrnný test na konci kapitol. Tajničky, krúžkovacie i dopisovacie cvičenia a iné tvorivé úlohy v Hravej slovenčine 6 sú doplnené vhodnými ilustráciami. Spolu ponúkajú ideálny komplexný súhrn vedomostí z literatúry, ktoré by mal ovládať žiak šiestej triedy. Učia ho pracovať s textom, analyzovať a dedukovať, čím rozvíjajú jeho ďalšie schopnosti, kreatívne myslenie a, samozrejme, aj slovnú zásobu.


Obsah:

 • Opakovanie vedomostí a zručností z 5. ročníka
 • Zhovárame sa a diskutujeme
 • Ako tvoríme slová (pomenovania)
 • Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov
 • Svet v pohybe
 • Nielen ľudia, aj vety tvoria príbehy
 • Informujeme presne a pútavo
 • Opakovanie učiva zo 6. ročníkaBonusové materiály

Bonusový materiál:

Hravá slovenčina 6 iŠVP - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Hravá slovenčina 6 iŠVP - pracovný zošit
Interaktívny zošit Hravá Slovenčina 6 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Slovenčina 6 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!