Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Hravá matematika 9 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá matematika 9 - pracovný zošit

Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 9 výhodne v rámci Balíka pre 9. ročník.

Autori: Mgr. Miloš Bélik, Mgr. Martina Compľová, PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Jaroslava Hlásniková, Mgr. Vladimír Krajňák, Mgr. Andrea Lakyová, RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Eduard Skonc 

Počet strán:132

 • 4.50 € viac ako 15 ks
 • 5.00 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 5.00 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € viac ako 15 ks

Počet kusov

Obsah

Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku.

Obsah:

 • I. Opakovanie učiva z 8. ročníka
 • II. Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel
 • III. Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc
 • IV. Pytagorova veta
 • V. Niektoré ďalšie telesá, ich povrch a objem
 • VI. Súmernosť v rovine
 • VII. Grafické znázornenie závislosti
 • VIII. Podobnosť trojuholníkov
 • IX. Štatistika

Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie