Oslávte deň detí! > 15% ZĽAVA s kódom MDD15

(platí na kategóriu Predškoláci A Rôzne)

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá matematika 9 - pracovný zošit
Hravá matematika 9 - pracovný zošit

Hravá matematika 9 - pracovný zošit

MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ


Hravá matematika 9 - pracovný zošit

Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ v súlade s inovovaným ŠVP!

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 9. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku.

Autori: Mgr. Miloš Bélik, Mgr. Martina Compľová, Mgr. Anna Dzurusová, Mgr. Jaroslava Hlásniková, Mgr. Vladimír Krajňák,  Mgr. Andrea Lakyová, RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Eduard Skonc

Rozsah: 128 strán

Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ v súlade s inovovaným ŠVP!

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 9. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku.

Autori: Mgr. Miloš Bélik, Mgr. Martina Compľová, Mgr. Anna Dzurusová, Mgr. Jaroslava Hlásniková, Mgr. Vladimír Krajňák,  Mgr. Andrea Lakyová, RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Eduard Skonc

Rozsah: 128 strán
Obsah


Po zopakovaní získaných poznatkov z 8. ročníka spoznajú deviataci druhé, tretie a n-té mocniny a odmocniny. Naučia sa vedecký zápis veľkého a malého čísla. Vypočítajú si, akú veľkú plochu pokryje zrkadlo na stene či volejbalové a detské ihrisko pri škole. 

Samostatná kapitola je venovaná matematickej „vete viet“ - Pytagorovej vete. Deviataci sa ju naučia prakticky aplikovať v bežnom živote.  Už budú vedieť vyrátať, do akej výšky siaha 5-metrový rebrík, ak sú jeho dolné konce od seba vzdialené 2 metre. Zopakujú si jednotky objemu aj jednotky plochy a budú schopní vyrátať objemy a povrchy ďalších telies – ihlanu, valca, kužeľa a gule. Patovi a Matovi pomôžu vybetónovať chodník okolo bazéna a Petrovi odporučia vhodné guľové akvárium, aby každá z jeho piatich rybičiek mala aspoň 300 ml vody pre seba. Dokonca sa dozvedia výšku stredovekého divu sveta – Cheopsovej pyramídy. 

V ďalších kapitolách si osvoja riešenie lineárnych rovníc a nerovníc s jednou neznámou aj vety o podobnosti trojuholníkov. Na základe modelov mrakodrapov zistia skutočnú výsku Eiffelovej veže či Empire State Building. Zistia, že úlohou štatistiky je podávať informácie na základe spracovania údajov a spoznajú jej základné pojmy ako štatistický súbor, jednotka, tabuľka či vyšetrovanie. Prostredníctvom pravouhlej súradnicovej sústave budú vedieť graficky znázorňovať závislostí či určovať súradnice zobrazených bodov. Zapíšu, napríklad, súradnice futbalovej lopty od rozohrávky až strelu do rúk brankára. 


Obsah:

  • I. Opakovanie učiva z 8. ročníka
  • II. Mocniny, odmocniny, zápis veľkých čísel
  • III. Pytagorova veta
  • IV. Ihlan, valec, kužeľ, guľa, ich objem a povrch
  • V. Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc s jednou neznámou
  • VI. Podobnosť trojuholníkov
  • VII. Štatistika
  • VIII. Grafické znázorňovanie závislostí


Podobnosť trojuholníkov a slovné úlohy z Hravej matematiky 9 v podaní YouTubera a učiteľa MaTYkára:

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Hravá matematika 9 učiteľský - iŠVP na každých 15ks získavate 1ks Hravá matematika 9 učiteľský - iŠVP
Interaktívny zošit Hravá Matematika 9 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Matematika 9 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!