Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia 0

Hravá matematika 5 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá matematika 5 - pracovný zošit

Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ v súlade s inovovaným ŠVP!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 5. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. 

Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 5 výhodne v rámci Balíka pre 5. ročník

Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Lucia Kallová, Mgr. Andrea Lakyová, Mgr. Zuzana Petriláková, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Zuzana Račková 

Rozsah: 128 strán

 • 4.50 € viac ako 15 ks
 • 5.00 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 5.00 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € viac ako 15 ks

Počet kusov

Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ v súlade s inovovaným ŠVP!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 5. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. 

Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 5 výhodne v rámci Balíka pre 5. ročník

Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Lucia Kallová, Mgr. Andrea Lakyová, Mgr. Zuzana Petriláková, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Zuzana Račková 

Rozsah: 128 strán

Obsah


Hravá matematika 5 začína úlohami zameranými na opakovanie učiva zo štvrtého ročníka (rozpísanie čísel na súčty, zápis čísel vo vzostupnom poradí, porovnávanie čísel, štandardne príklady na sčítanie a odčítanie aj praktické slovné matematické úlohy). V ďalších kapitolách nájdete úlohy rôznej náročnosti a typológie, ktoré podporujú efektívne precvičovanie učiva - piataci sa naučia zaokrúhľovať a hľadať údaje v diagramoch, spoznajú párne a nepárne čísla, rímske číslice aj čísla väčšie ako milión. Porovnajú vzdialenosti medzi Slnkom, Marsom, Zemou a Mesiacom; vypočítajú, koľko schodov je v mrakodrape v New Yorku, ale aj aký je letiskový poplatok pri letenke z Popradu do Manchestru. Farmárovi Ferkovi pomôžu zrátať zvieratá z farmy prostredníctvom ich nôh a s rátaním pomôžu aj najslávnejšiemu cisárovi - Cézarovi. 

V ďalších kapitolách si piataci precvičia násobenie a delenie jedno-, dvoj- a viacciferných čísel. Aj s pomocou autíčok na križovatke zistia poradie počtových operácií, teda že násobenie a delenie má prednosť pred sčítaním a odčítaním. Zdokonalia sa v oblasti desatinných čísel a zlomkov a preskúmajú rozdiely medzi priamou a nepriamou úmernosťou. Zoznámia sa s jednotkami dĺžkami, spojitými čiarami, rovnobežkami a rôznobežkami a budú vedieť rozlíšiť základné geometrické útvary. Vypočítajú obvody futbalového, basketbalového, volejbalového a tenisového ihriska aj počet kvádrov v pyramíde. Osvoja si pojmy ako osová a stredová súmernosť a v záverečnej kapitole sa zamerajú na riešenie aplikačných úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie - oboznámia sa so štatistikou a formami spracovania dát a údajov (tabuľka, stĺpcový a kruhový diagram). 

Obsah:

 • I. Opakovanie učiva zo 4. ročníka
 • II. Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión
 • III. Počtové výkony s prirodzenými číslami
 • IV. Vytvorenie oboru racionálnych čísel
 • V. Geometria a meranie
 • VI. Súmernosť v rovine
 • VII. Riešenie aplikačných úloh
Osová súmernosť a jej použitie v praxi spolu so slovnými úlohami z Hravej matematiky 5 v podaní MaTYkára:


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Hravá Matematika 5 učiteľský na každých 15ks získavate 1ks Hravá Matematika 5 učiteľský
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!