Nezabudnite na darčeky pre deti k MDD so zľavou!

>>  15% ZĽAVA s kódom MDD15  <<

Posledná šanca výhodného nákupu do polnoci 26.5.

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Slovenčina a Literatúra v pohode 5
Balík Slovenčina a Literatúra v pohode 5
 • 12.40 €

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 12.40 €

Počet kusov

Balík Slovenčina a Literatúra v pohode 5

Zľava -18%
10.50 €
12.4 €
Balík Slovenčina a Literatúra v pohode 5

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Slovenčina a Literatúra v pohode 5

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovné zošity Slovenčina v pohode 5 a Literatúra v pohode 5 rozvíjajú kľúčové témy z oblasti slovenského jazyka a literatúry, určené pre 5. ročník základných škôl. Sú vypracované v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Pracovný zošit Slovenčina v pohode 5 je cielene zameraný na rozvíjanie všetkých komunikačných jazykových kompetencií – čítanie s porozumením, písanie, hovorenie i počúvanie. Úlohy sú nápadité, typovo rôznorodé, na rôznych kognitívnych úrovniach, s dôrazom na rozširovanie a upevňovanie vedomostí zo zvukovej, morfologickej i lexikálnej roviny jazyka. Novinkou sú úlohy na počúvanie, ktoré predstavujú moderný prístup k výuke slovenského jazyka. Bonusom sú autentické nahrávky v slovenských nárečiach, ktoré okrem jazykových osobitostí približujú žiakom aj pútavý kolorit života ľudí v rôznych oblastiach Slovenska.

Autorky: PaedDr. Mária Joklová, PaedDr. Erika Polányiová
Formát: A4
Rozsah: 80 strán


Pracovný zošit Literatúra v pohode 5 vhodne dopĺňa učebnicu Literatúra 5 v pohode. Zošit pracuje s hlavnou myšlienkou literárneho diela a rozvíja tému poézie i prózy. Zatvorené, otvorené i tvorivé typy úloh kladú dôraz na porozumenie prečítaného textu a prácu s ním. Ich náročnosť sa postupne zvyšuje s ohľadom na primeranosť veku žiaka. Úlohy žiakov nielen vzdelávajú, ale aj rozvíjajú ich kritické myslenie. Cvičenia sú zaujímavé, pestré, obohacujú poznávanie literárnej teórie a prehlbujú vedomosti žiakov aj v iných oblastiach ako slovenský jazyk. 

Autorka: Mgr. Renáta Sviteková
Rozsah: 108 strán
Formát: A4

 • 12.40 €

Hradené ministerstvom

Zľava -18%
12.4 €
10.50 €
 • Cena:
 • 12.40 €

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovné zošity Slovenčina v pohode 5 a Literatúra v pohode 5 rozvíjajú kľúčové témy z oblasti slovenského jazyka a literatúry, určené pre 5. ročník základných škôl. Sú vypracované v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Pracovný zošit Slovenčina v pohode 5 je cielene zameraný na rozvíjanie všetkých komunikačných jazykových kompetencií – čítanie s porozumením, písanie, hovorenie i počúvanie. Úlohy sú nápadité, typovo rôznorodé, na rôznych kognitívnych úrovniach, s dôrazom na rozširovanie a upevňovanie vedomostí zo zvukovej, morfologickej i lexikálnej roviny jazyka. Novinkou sú úlohy na počúvanie, ktoré predstavujú moderný prístup k výuke slovenského jazyka. Bonusom sú autentické nahrávky v slovenských nárečiach, ktoré okrem jazykových osobitostí približujú žiakom aj pútavý kolorit života ľudí v rôznych oblastiach Slovenska.

Autorky: PaedDr. Mária Joklová, PaedDr. Erika Polányiová
Formát: A4
Rozsah: 80 strán


Pracovný zošit Literatúra v pohode 5 vhodne dopĺňa učebnicu Literatúra 5 v pohode. Zošit pracuje s hlavnou myšlienkou literárneho diela a rozvíja tému poézie i prózy. Zatvorené, otvorené i tvorivé typy úloh kladú dôraz na porozumenie prečítaného textu a prácu s ním. Ich náročnosť sa postupne zvyšuje s ohľadom na primeranosť veku žiaka. Úlohy žiakov nielen vzdelávajú, ale aj rozvíjajú ich kritické myslenie. Cvičenia sú zaujímavé, pestré, obohacujú poznávanie literárnej teórie a prehlbujú vedomosti žiakov aj v iných oblastiach ako slovenský jazyk. 

Autorka: Mgr. Renáta Sviteková
Rozsah: 108 strán
Formát: A4

Obsah

Úvodné strany pracovného zošita patria opakovaniu učiva zo 4. ročníka - hláskam a ich deleniu, vybraným slovám či slovným druhom. Následne sa piataci zoznámia so zvukovou rovinou jazyka. Budú priraďovať typ melódie k vetám a zmenou interpunkčného znamienka na konci vety zistia, ako sa mení ich význam. V texte vyznačia kratšie a dlhšie prestávky v reči, v slovách podčiarknu prízvučnú slabiku a uvedú príklady situácií na rýchlejšie a pomalšie tempo reči. Taktiež si precvičia spodobovanie spoluhlások. Rozdelia podstatné mená na všeobecné a vlastné a určia gramatické kategórie slov. Správe písanie i/í,y/ý si precvičia vďaka doplňovačke. Piataci si zopakujú vzory aj skloňovanie podstatných mien a opravia pravopisné chyby v texte. Naučia sa, aké sú to akostné prídavné mená aj rozdiel medzi  pravidelným a nepravidelným stupňovaním prídavných mien. Žiaci na základe úloh spoznajú rozdiel medzi základnými a privlastňovacími zámenami aj základnými a radovými číslovkami. Predposledná kapitola je zameraná na lexikálnu rovinu reči. Piataci vytvoria krátky text podľa zásad štúrovskej slovenčiny a budú rozlišovať medzi jednovýznamovými a viacvýznamovými slovami. Naučia sa, že synonymá sú slová s podobným významom, antonymá slová s opačným významom a frazeologizmy predstavujú ustálené slovné spojenia s obrazným významom (prirovnania, príslovia, porekadlá, pranostiky). Rozdelia slová na spisovné a nárečové a vypočujú si nahrávku nárečí zo západného, stredného aj východného Slovenska. Následne vypíšu slová, ktorým nerozumejú a budú zisťovať ich význam. Pracovný zošit končí opakovaním učiva z 5. ročníka. 

Publikácia vznikla v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Obsah:

 • Opakujeme učivo 4. ročníka
 • Zvuková rovina jazyka
 • Morfologická rovina jazyka
 • Lexikálna rovina jazyka
 • Opakujeme učivo 5. ročníkaV úvode pracovného zošita si žiaci zopakujú, čo už vedia zo štvrtého ročníka. Následne nakuknú do knižnice, aby si  vybrali obľúbenú knihu a urobili si k nej poznámky. Na základe tvorivých úloh si utvrdia poznatky o ľudovej piesne a pokúsia sa zistiť, aké regrútske a vojenské piesne sa spievali v ich kraji. Napíšu vlastný vinš pre priateľa k narodeninám a v básni budú hľadať epiteton, zdrobneninu aj prirovnanie. Po prečítaní diela Vincenta Šikulu zistia, čo je Inčučuna a k slovám z básne budú vytvárať vlastné nonsensy. Dokonca si nakreslia nezmyselný sen, ktorý sa im skutočne prisnil a napíšu krátke rozprávanie na tému – Ako som vzal nohy na plecia s použitím prvkov nonsensu. Zahrajú sa na ilustrátora a pre báseň Ľubomíra Feldeka s názvom Silvestrovská vytvoria pôsobivú ilustráciu. Ešte predtým však pospájajú dvojice – slovné spojenie/umelecký prostriedok a zoradia verše podľa časovej následnosti. Z rozprávky Škrupinový zámok vypíšu hlavné a vedľajšie postavy a budú objasňovať príčinu ich správania. Nakoniec vymyslia rozprávke netradičný záver. Vcítia sa do úlohy Perinbaby a jej zázračnej moci a napíšu, čo by zmenili vo svete. Zoradia rebríček obľúbených hraných aj animovaných rozprávok a krátku časť tej najobľúbenejšej zdramatizujú. Vytvoria oznam, ktorý by mohli použiť zemani v pátraní po Jánošíkovi a zmenia povesť o Bebekovi z Krásnej Hôrky na komiks. V legende Mataj roztriedia postavy na skutočné a fantastické a rytierovi Jurajovi vyzdobia štít. V poslednej kapitole venovanej encyklopédiám budú triediť heslá do jednotlivých oblastí a taktiež navrhnú zaujímavé heslá, ktoré by sa dali použiť v encyklopédii Univerzum A – Ž. Kamarátovi pošlú tajnú správu napísanú Morseovou abecedou. Záver každej kapitoly je tvorený úlohami zameranými na súhrnné opakovanie.

Obsah:

 • Opakovanie
 • Nakuknime do knižnice
 • Piesne (Ľudová pieseň, Umelá pieseň)
 • Básne (Nonsens)
 • Rozprávky (Prozaická rozprávka, Básnická rozprávka, Dramatická rozprávka, Filmová/televízna rozprávka)
 • Povesti (Ľudová povesť, Autorská povesť)
 • Legendy (Ľudová legenda, Autorská legenda)
 • Encyklopédie
 • Opakovanie 5. ročníka
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!