Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 6 (dotovaný)
Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 6 (dotovaný)
  • 9.90 € 5 ks a viac
  • 10.50 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 10.50 € menej ako 5 ks
  • 9.90 € 5 ks více

Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 6 (dotovaný)

MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ


Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 6 (dotovaný)

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovné zošity Hravá slovenčina 6 a Hravá literatúra 6 rozvíjajú kľúčové témy z oblasti slovenského jazyka, určené pre 6. ročník základných škôl. Sú vypracované v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Pracovný zošit Hravá slovenčina 6 ponúka zaujímavé a originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby.

Pracovný zošit Hravá literatúra 6 korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Úlohy sa zameriavajú na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností. Cieľom úloh v pracovnom zošite je preveriť kvalitu osvojenia poznatku, jeho porozumenia, podporujú rozvoj intrapersonálnych kompetencií. 

Navyše, pri zakúpení 15 ks a viac získavate 1ks Balíčka Hravá slovenčina 6 a Hravá literatúra 6 ako BONUS!

  • 9.90 € 5 ks a viac
  • 10.50 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 10.50 € menej ako 5 ks
  • 9.90 € 5 ks více

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovné zošity Hravá slovenčina 6 a Hravá literatúra 6 rozvíjajú kľúčové témy z oblasti slovenského jazyka, určené pre 6. ročník základných škôl. Sú vypracované v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Pracovný zošit Hravá slovenčina 6 ponúka zaujímavé a originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby.

Pracovný zošit Hravá literatúra 6 korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Úlohy sa zameriavajú na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností. Cieľom úloh v pracovnom zošite je preveriť kvalitu osvojenia poznatku, jeho porozumenia, podporujú rozvoj intrapersonálnych kompetencií. 

Navyše, pri zakúpení 15 ks a viac získavate 1ks Balíčka Hravá slovenčina 6 a Hravá literatúra 6 ako BONUS!

ObsahPrvé stránky Hravej slovenčiny 6 zaplnia žiaci vlastnoručne napísaným zaujímavým zážitkom z prázdnin a starým rodičom vypíšu pohľadnicu z dovolenky. Malému škriatkovi, ktorý nepozná vybrané slová, pomôžu opraviť krátky text. Naučia sa pravidlá komunikácie vo verbálnej i neverbálnej forme, spoznajú citovo zafarbené a neutrálne slová aj základné slovníky využívané v slovenskom jazyku. Vyskúšajú si tvorenie slov skladaním aj odvodzovaním a zoznámia sa s viacerými slohovými útvarmi a ich znakmi – statickým a dynamickým opisom, charakteristikou, spoznajú rozdiel medzi ja- a on-rozprávaním. V Hravej slovenčine 6 nechýbajú úlohy venované slovným druhom (šiestaci spoznajú delenie zámen na osobné/ privlastňovacie a zvratné/nezvratné, prídavných mien na vzťahové/ privlastňovacie alebo vzory páví, otcov a matkin). V tomto ročníku sa navyše dozvedia, že slová buch-buch, hijó či cŕn- cŕn majú samostatnú kategóriu slovného druhu – patria medzi citoslovcia. Pracovný zošit im predstaví aj základné vetné členy podmet a prísudok. V závere sa naučia naplánovať projekt aj anketu a nakoniec si zopakujú nadobudnuté vedomosti zo šiesteho ročníka. Na overovanie poznatkov pomôže pedagógom aj žiakom súhrnný test na konci kapitol. Tajničky, krúžkovacie i dopisovacie cvičenia a iné tvorivé úlohy v Hravej slovenčine 6 sú doplnené vhodnými ilustráciami. Spolu ponúkajú ideálny komplexný súhrn vedomostí z literatúry, ktoré by mal ovládať žiak šiestej triedy. Učia ho pracovať s textom, analyzovať a dedukovať, čím rozvíjajú jeho ďalšie schopnosti, kreatívne myslenie a, samozrejme, aj slovnú zásobu.
Príslovia, porekadlá, pranostiky, hádanky či anekdoty, báje a bájky – tie si už šiestaci medzi sebou nepomýlia! Svoje znalosti z literárnej vedy obohatia aj o znalosť jednotlivých typov rýmov, znakov balady či ľudovej slovesnosti. V jednotlivých cvičeniach nájdu aj ukážky populárnych piesní ako Pokoj v duši či Horehronie. Hravá literatúra 6 ponúka priestor aj na vlastné kreatívne vyjadrenie, a to v podobe mini slohových i výtvarných úloh. Šiestaci vymyslia humornú historku i príbeh so smutným záverom, namaľujú príšerku Loch Ness i svoje obľúbené jedlo. Zistia, prečo je Váh "divou riekou" a rozlúsknu viacero detektívnych prípadov. Pracovný zošit obsahuje množstvo slovných, doplňovacích, spájacích či krúžkovacích cvičení.Žiaci sú prostredníctvom jednotlivých zadaní vedení k porozumeniu textu, dedukcii, rozlišovaniu umeleckých jazykových prostriedkov a formulovaniu myšlienok či poučení. Pracujú s významom prečítaných ukážok známych i menej známych literárnych textov – Zuzanka Hraškovie, Havran a líška, Princ a bedár, Maroško, Princezná so zlatou hviezdou na čele a ďalšími. Na záver sú zaradené opakovacie testy, ktoré testovou formou overujú nadobudnuté znalosti.


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 6 (dotovaný) na každých 15ks získavate 1ks Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 6 (dotovaný)
Interaktívny zošit Hravá Slovenčina 6 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Slovenčina 6 (na 1 rok)
Produkt obsahuje
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!