S TAKTIKom na dovolenku 2024

>> 15% ZĽAVY s kódom LETO15  <<

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Hravá matematika 6
Balík Hravá matematika 6
 • 16.20 € 5 ks a viac
 • 17.50 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 17.50 € menej ako 5 ks
 • 16.20 € 5 ks více

Počet kusov

Balík Hravá matematika 6

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Hravá matematika 6

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov pracovných zošitov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Nová učebnica Hravá matematika 6 prináša moderne a prehľadne spracované učivo podľa iŠVP. Okrem úloh na precvičovanie učiva obsahuje aj projektové úlohy, ktoré ukazujú žiakom praktické využitie poznatkov z hodín matematiky v reálnom svete. Každú kapitolu uzatvára kontrolný test na zopakovanie učiva a sebahodnotenie, ktoré je v súlade s najnovšími didaktickými trendmi. Učebnica v špecifickom B5 formáte je rozdelená do siedmich kapitol s novým učivom a jednej opakovacej. Kapitoly majú prehľadnú štruktúru, aby žiaci mohli ľahko nadviazať na  predchádzajúce učivo novými poznatkami. Jednotlivé významové prvky sú farebne odlíšené piktogramom. Učebnica je určená nielen na spoločné vyučovanie v škole, ale aj na individuálnu domácu prípravu.

Učebnica nadväzuje na pracovný zošit Hravá matematika 6,, ktorý rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 6. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.  Hravá matematika 6 obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie, ktoré podporujú efektívne precvičovanie učiva. Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania. Praktickým prínosom je opakovací test a prehľadný teoretický sumár učiva v rámci každého tematického celku.

Učebnica:
Autori: Ing. Laura Repová, PaedDr. Timotej Šumný, PhD., Mgr. Vladimíra Humajová
Rozsah: 192 strán
Formát: B5

Pracovný zošit:
Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Andrea Lakyová, Mgr. Zuzana Masarovičová, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Eduard Skonc
Rozsah: 132 strán
Formát: A4

 • 16.20 € 5 ks a viac
 • 17.50 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 17.50 € menej ako 5 ks
 • 16.20 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov pracovných zošitov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Nová učebnica Hravá matematika 6 prináša moderne a prehľadne spracované učivo podľa iŠVP. Okrem úloh na precvičovanie učiva obsahuje aj projektové úlohy, ktoré ukazujú žiakom praktické využitie poznatkov z hodín matematiky v reálnom svete. Každú kapitolu uzatvára kontrolný test na zopakovanie učiva a sebahodnotenie, ktoré je v súlade s najnovšími didaktickými trendmi. Učebnica v špecifickom B5 formáte je rozdelená do siedmich kapitol s novým učivom a jednej opakovacej. Kapitoly majú prehľadnú štruktúru, aby žiaci mohli ľahko nadviazať na  predchádzajúce učivo novými poznatkami. Jednotlivé významové prvky sú farebne odlíšené piktogramom. Učebnica je určená nielen na spoločné vyučovanie v škole, ale aj na individuálnu domácu prípravu.

Učebnica nadväzuje na pracovný zošit Hravá matematika 6,, ktorý rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 6. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.  Hravá matematika 6 obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie, ktoré podporujú efektívne precvičovanie učiva. Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania. Praktickým prínosom je opakovací test a prehľadný teoretický sumár učiva v rámci každého tematického celku.

Učebnica:
Autori: Ing. Laura Repová, PaedDr. Timotej Šumný, PhD., Mgr. Vladimíra Humajová
Rozsah: 192 strán
Formát: B5

Pracovný zošit:
Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Andrea Lakyová, Mgr. Zuzana Masarovičová, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Eduard Skonc
Rozsah: 132 strán
Formát: A4

Obsah

Čo je číselná os? Aké sú navzájom opačné operácie a aké sú znaky deliteľnosti? Odpovede aj na tieto otázky nájdu šiestaci v Hravej matematike 6. Budú brigádovať v obchode s oblečením, rozdelia si balík cukríkov s učiteľkou a zistia, akého domáceho miláčika má Cilka – a to všetko vďaka matematickým úlohám. Zoznámia sa s desatinnými číslami, ich zápisom a jednotlivými časťami. Taktiež sa ich naučia správne čítať a zaokrúhľovať. Naučia sa, že číslo, u ktorého sa číselný rozvoj za desatinnou čiarkou neustále opakuje, sa nazýva periodické. Zrátajú váhu korytnačky, zápalkovej škatuľky aj činiek v posilňovni a spočítajú, koľko dvojdecových pohárov naplní litrová krabica mlieka. 

Spoznajú jednotky obsahu, vlastnosti štvorca a obdĺžnika, ako aj základné rozdiely medzi matematickými pojmami obvod a obsah. Budú schopní vypočítať, koľko m2 laminátovej podlahy sa zmestí do bytu či rozsah trávnatej plochy v záhrade. Neunikne im informácia, že časť roviny určená dvoma polpriamkami so spoločným začiatkom sa volá uhol a osvoja si jeho označenia, rozdelenia i druhy. V rámci preverenia nadobudnutých poznatkov zmerajú uhol snehuliakových rúk či uhol, ktorý zviera cyklista s cestou. Šiestaci si doplnia a rozšíria aj vedomosti o trojuholníku, t. j. jeho vonkajšie a vnútorné uhly i základné prvky. Záverečná kapitola podáva súhrnný prehľad o význame kombinatoriky ako matematickej disciplíne.

Benefity:

 • pri každej úlohe je uvedený stupeň náročnosti
 • kontrolné testy na konci každej kapitoly poskytujú spätnú väzbu
 • každú kapitolu uzatvára sebahodnotenie
 • výrazné obohatenie prinášajú projektové úlohy v jednotlivých kapitolách, ktoré podporujú kreativitu
 • súčasťou učebnice sú aj riešenia úloh

Obsah:

 • Opakovanie učiva z 5. ročníka 
 • Počtové výkony s prirodzenými číslami, deliteľnosť
 • Desatinné čísla, počtové výkony s desatinnými číslami
 • Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka a v desatinných číslach, jednotky obsahu 
 • Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami
 • Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov
 • Kombinatorika v kontextových úlohách
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík Hravá matematika 6 na každých 15ks získavate 1ks Balík Hravá matematika 6
Interaktívny zošit Hravá Matematika 6 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Matematika 6 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!