Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Tvrdé a mäkké spoluhlásky s Ježkovcami
Tvrdé a mäkké spoluhlásky s Ježkovcami
 • 4.20 € 15 ks a viac
 • 6.40 € menej ako 15 ks
 • 4.90 € 15 ks a viac
 • Cena:
 • 6.40 € menej ako 15 ks
 • 4.20 € 15 ks více

Počet kusov

Tvrdé a mäkké spoluhlásky s Ježkovcami

Skladom - zasielame ihneď!

Tvrdé a mäkké spoluhlásky s Ježkovcami

Ktoré hlásky sa s tvrdým či mäkkým i/y pospájali, aby slová tvoriť pomáhali?

Pracovný zošit je určený na efektívne osvojovanie a precvičovanie tvrdých (h, ch, k, g, d, t, n, l) a mäkkých (dz, dž, ž, š, č, c, j, ď, ť, ň, ľ) spoluhlások. Obsahuje podnetné úlohy a aktivity zamerané na správne písanie i/y, ako aj na precvičovanie výslovnosti mäkkých a tvrdých slabík.

Zošitom sprevádzajú veselí ježkovia, ktorí žiakov naučia pravopisné výnimky – ide o slová väčšinou cudzieho pôvodu, v ktorých po tvrdej spoluhláske nasleduje mäkké i/í a po mäkkej spoluhláske sa v nich píše tvrdé y/ý. Rozmanité úlohy (doplňovanie, vymaľovávanie, prepisovanie, spájanie, krúžkovanie či dokonca vystrihovanie) sú vhodné na precvičovanie v rámci školského vyučovania, ale aj na individuálne upevňovanie vedomostí v domácom prostredí.

Pracovný zošit je odporúčaný pre žiakov 2. ročníka ZŠ.

Autorka: Mgr. Erika Backová
Formát: A4
Rozsah: 64 strán • 4.20 € 15 ks a viac
 • 6.40 € menej ako 15 ks
 • 4.90 € 15 ks a viac
 • Cena:
 • 6.40 € menej ako 15 ks
 • 4.20 € 15 ks více

Počet kusov

Ktoré hlásky sa s tvrdým či mäkkým i/y pospájali, aby slová tvoriť pomáhali?

Pracovný zošit je určený na efektívne osvojovanie a precvičovanie tvrdých (h, ch, k, g, d, t, n, l) a mäkkých (dz, dž, ž, š, č, c, j, ď, ť, ň, ľ) spoluhlások. Obsahuje podnetné úlohy a aktivity zamerané na správne písanie i/y, ako aj na precvičovanie výslovnosti mäkkých a tvrdých slabík.

Zošitom sprevádzajú veselí ježkovia, ktorí žiakov naučia pravopisné výnimky – ide o slová väčšinou cudzieho pôvodu, v ktorých po tvrdej spoluhláske nasleduje mäkké i/í a po mäkkej spoluhláske sa v nich píše tvrdé y/ý. Rozmanité úlohy (doplňovanie, vymaľovávanie, prepisovanie, spájanie, krúžkovanie či dokonca vystrihovanie) sú vhodné na precvičovanie v rámci školského vyučovania, ale aj na individuálne upevňovanie vedomostí v domácom prostredí.

Pracovný zošit je odporúčaný pre žiakov 2. ročníka ZŠ.

Autorka: Mgr. Erika Backová
Formát: A4
Rozsah: 64 stránObsah

Pracovný zošit oboznamuje žiakov so správnou výslovnosťou a pravopisom tvrdých a mäkkých spoluhlások. Zároveň upozorňuje na pravopisné výnimky. Úlohy sú zamerané na doplňovanie chýbajúcich písmen i slov, určovanie príbuzných slov i prepis viet.

Benefity:

 • veselá a nenútená forma výučby mäkkých a tvrdých spoluhlások
 • dôraz na dôkladné porozumenie významu slov, ich správnu výslovnosť aj pravopis
 • roztomilé ilustrácie zatraktívnia vizuálny charakter zošita a motivujú k učeniu
 • sprievodcovia – ježkovia upozornia na pravopisné výnimky, ktoré si tak žiak lepšie zapamätá
 • rozmanitosť úloh

 

Spoznajte bližšie všetky benefity a prelistujte si spolu s nami pracovný zošit Tvrdé a mäkké spoluhlásky s Ježkovcami v krátkom videjku:


Obsah:

·         Rozdelenie spoluhlások podľa pravopisu

·         Tvrdé spoluhlásky

·         Tvrdá spoluhláska H

·         Tvrdá spoluhláska CH

·         Tvrdá spoluhláska K

·         Tvrdá spoluhláska G

·         Tvrdá spoluhláska D

·         Tvrdá spoluhláska T

·         Tvrdá spoluhláska N

·         Tvrdá spoluhláska L

·         Mäkké spoluhlásky

·         Mäkká spoluhláska DZ, DŽ

·         Mäkká spoluhláska Ž

·         Mäkká spoluhláska Š

·         Mäkká spoluhláska Č

·         Mäkká spoluhláska C

·         Mäkká spoluhláska J

·         Mäkká spoluhláska Ď

·         Mäkká spoluhláska Ť

·         Mäkká spoluhláska Ň

·         Mäkká spoluhláska Ľ

·         Záverečné opakovanieMáte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!