Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Sada písaniek pre 1.ročník

Skladom - zasielame ihneď!

Sada písaniek pre 1.ročník

Sada písaniek zo slovenského jazyka pre 1.ročník z novej edície Nezábudka pozostáva z 8 ks písaniek k Šlabikáru Nazábudka. Písanka č. 1 je určená na prácu počas prípravného obdobia. Je spracovaná pútavým, pre deti atraktívnym spôsobom. Na každej strane sa nachádza kratučká motivačná báseň. V závere písanky sú riadky, do ktorých deti vpisujú jednotlivé tvary (časti písmen). Písanka č. 2 je určená na nácvik písania tlačených tvarov písmen. Reaguje na požiadavku vyplývajúcu z iŠVP, podľa ktorej majú deti už v prípravnom období písať veľké tvary tlačených písmen. Písanka č. 3 je určená na nácvik písaných tvarov písmen vo zväčšenej podobe. Set plnofarebných písaniek 4 - 8 formátu B5 je určený na prácu počas šlabikárového obdobia. Obsahuje strany na nácvik písania jednotlivých tvarov písmen slovenskej abecedy, aj ich spájanie do slabík a slov.

Nápovedné tabule si viete zakúpiť samostatne, alebo v rámci výhodného balíka Balík Slovenčina 1

Počet strán:  (písanka č. 1) : 40

Počet strán:  (písanka č. 2) : 32

Počet strán:  (písanka č. 3) : 28

Počet strán:  (písanka č. 4-8) : 32

 • 4.25 € viac ako 15 ks
 • 6.00 € menej ako 15 ks
 • 5.00 € viac ako 15 ks
 • Cena:
 • 6.00 € menej ako 15 ks
 • 4.25 € viac ako 15 ks

Počet kusov

Obsah

Obsah:

 • sada pozostáva z 8 ks písaniek k Šlabikáru Nazábudka
 • písanka č. 1 na nácvik častí tvarov písmen motivovaná milými ilustráciami (A4)
 • písanka č. 2 na nácvik tlačených tvarov písmen podľa požiadaviek ŠVP (A4)
 • písanka č. 3 so zväčšenými predpísanými tvarmi písmen (A4)
 • písanky č. 4 - 8 na nácvik tvarov písmen a ich spojov v slovách a vetách (A5) 

Písanka 1 k šlabikáru Nezábudka

Plnofarebná písanka je určená na prácu počas prípravného obdobia. Je spracovaná pútavým, pre deti atraktívnym spôsobom. Na každej strane sa nachádza kratučká motivačná báseň. Pri jej reprodukovaní a súčasnom kreslení/písaní tvarov prípravných cvikov sa deti sústredia na obsah básne, čím sa eliminujú nežiaduce prejavy, akými sú kŕčovité držanie písacieho náčinia či prílišné tlačenie na podložku. Pod básňou sa nachádza ilustrácia s prvkami prípravných cvikov, ktoré si deti osvojujú a úlohy s jasne formulovanými zadaniami. Písanka obsahuje aj odporúčania pre rodiča či pedagóga. V závere písanky sú riadky, do ktorých deti vpisujú jednotlivé tvary (časti písmen).

Písanka 2 k šlabikáru Nezábudka

Písanka je určená na nácvik písania tlačených tvarov písmen. Reaguje na požiadavku vyplývajúcu z iŠVP, podľa ktorej majú deti už v prípravnom období písať veľké tvary tlačených písmen. Okrem riadkov s nácvikom veľkých tvarov písanka ponúka priestor na osvojovanie si písania tvarov aj malých tlačených písmen, čo je už nad rámec iŠVP. Pedagóg môže osvojovanie si týchto tvarov zaradiť po zvážení aktuálnych schopností a zručností detí v prvom alebo v druhom ročníku ZŠ, kedy už majú mať deti túto schopnosť osvojenú. Bonusom je množstvo cvičení na rozvíjanie zrakového vnímania detí.

Písanka 3 k šlabikáru Nezábudka

Písanka 3 je určená na nácvik písaných tvarov písmen vo zväčšenej podobe. Výrazne odbremení pedagóga od predpisovania zväčšených tvarov do zošita. Deti pristúpia k nácviku písania tvaru daného písmena najprv v tomto zošite a až potom pristúpia k nácviku v predpisových písankách. Prednosťou tejto písanky je aj grafické znázornenie problematických častí tvarov jednotlivých písmen. 

Písanky 4 – 8 k šlabikáru Nezábudka

Set plnofarebných písaniek formátu B5 je určený na prácu počas šlabikárového obdobia. Obsahuje strany na nácvik písania jednotlivých tvarov písmen slovenskej abecedy, aj ich spájanie do slabík a slov. Strany sú obohatené úlohami na rozvíjanie zrakového vnímania. 

Počet strán:  (písanka č. 1) : 40

Počet strán:  (písanka č. 2) : 32

Počet strán:  (písanka č. 3) : 28

Počet strán:  (písanka č. 4-8) : 32


Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie