Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Moja matematika 3-2.časť
Moja matematika 3-2.časť
 • 3.30 € 15 ks a viac
 • 3.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 3.50 € menej ako 15 ks
 • 3.30 € 15 ks více

Počet kusov

Moja matematika 3-2.časť

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Moja matematika 3-2.časť

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pri nákupe nad 15 kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO! 

Pracovný zošit Moja matematika 3 (2. časť) je cielene zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov vychádza z bežného života a vhodne nadväzuje na praktické skúsenosti žiakov. Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Úvodné strany zošita sú venované vytváraniu prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000. Tretiaci si precvičia rozklad čísel, spoznajú rozdiel medzi číselným radom a číselnou osobu a budú porovnávať a usporadovať čísla. Taktiež sa naučia zaokrúhľovať čísla. Ďalšia kapitola sa sústreďuje na riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie (Istá, možná a nemožná udalosť, Vytváranie kombinácií, stĺpcový diagram, Jednotky času, Úlohy na finančnú gramotnosť a i.). Záverečné strany patria tzv. Filipovým úlohám. 

Pracovný zošit je koncipovaný logicky a prehľadne, v nenútenom prepájaní matematických zadaní s kľúčovými informáciami textov, čo podporuje analytické a matematické myslenie žiakov. Obsahuje úlohy pre viaceré špecifické skupiny žiakov a vhodne strieda typy cvičení, zohľadňuje vek žiakov a ich schopnosť sústrediť sa a samostatne pracovať. Dôraz kladie na budovanie matematickej gramotnosti a rozvoj kognitívnych úrovní podľa Bloomovej taxonómie. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v každom pracovnom zošite. 

Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Na pracovný zošit nadväzujú pracovné zošity Moja matematika 3 - 1. časť a Moja matematika 3 - 3. časť (Geometria)

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 52 strán
Formát: A4

 • 3.30 € 15 ks a viac
 • 3.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 3.50 € menej ako 15 ks
 • 3.30 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pri nákupe nad 15 kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO! 

Pracovný zošit Moja matematika 3 (2. časť) je cielene zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov vychádza z bežného života a vhodne nadväzuje na praktické skúsenosti žiakov. Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Úvodné strany zošita sú venované vytváraniu prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000. Tretiaci si precvičia rozklad čísel, spoznajú rozdiel medzi číselným radom a číselnou osobu a budú porovnávať a usporadovať čísla. Taktiež sa naučia zaokrúhľovať čísla. Ďalšia kapitola sa sústreďuje na riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie (Istá, možná a nemožná udalosť, Vytváranie kombinácií, stĺpcový diagram, Jednotky času, Úlohy na finančnú gramotnosť a i.). Záverečné strany patria tzv. Filipovým úlohám. 

Pracovný zošit je koncipovaný logicky a prehľadne, v nenútenom prepájaní matematických zadaní s kľúčovými informáciami textov, čo podporuje analytické a matematické myslenie žiakov. Obsahuje úlohy pre viaceré špecifické skupiny žiakov a vhodne strieda typy cvičení, zohľadňuje vek žiakov a ich schopnosť sústrediť sa a samostatne pracovať. Dôraz kladie na budovanie matematickej gramotnosti a rozvoj kognitívnych úrovní podľa Bloomovej taxonómie. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v každom pracovnom zošite. 

Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Na pracovný zošit nadväzujú pracovné zošity Moja matematika 3 - 1. časť a Moja matematika 3 - 3. časť (Geometria)

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 52 strán
Formát: A4

Obsah

Pracovný zošit zodpovedá vekovým a vývinovým schopnostiam a možnostiam žiakov daného ročníka a súčasným požiadavkám kladeným na edukačné publikácie. Didaktický systém rozvíja všetky základné kompetencie, ktoré by mali žiaci zvládnuť, upevňovať a ďalej rozvíjať v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom. Úlohy ponúkajú možnosti na individuálnu prácu, spoluprácu žiakov, vzájomnú komunikáciu, argumentáciu a umožňujú aj individuálny prístup pre žiakov so ŠVVP. Prínosom sú úlohy zamerané na prepojenie matematiky s reálnym svetom, čo aktivizuje u žiakov zmysluplnosť použitia matematiky v bežnom živote. 


Obsah:

 • Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 (Píšeme čísla do 1 000, Píšeme čísla do 10 000, Rozklad čísel, Číselný rad, Číselná os, Porovnávanie a usporiadanie čísel, Nerovnice, Zaokrúhľovanie čísel, Zopakuj si)
 • Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie (Istá, možná a nemožná udalosť, Pravdivé a nepravdivé tvrdenie, Postupnosť a usporiadanie čísel a znakov, Vytváranie kombinácií, Práca s tabuľkou, Stĺpcový diagram, Jednotky času, Nepriamo sformulované úlohy, Úlohy na finančnú gramotnosť, Zopakuj si)
 • Filipove úlohy

Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!