Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hudobná výchova 6 - učebnica
Hudobná výchova 6 - učebnica
 • 5.00 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 5.00 € 15 ks více

Počet kusov

Hudobná výchova 6 - učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Hudobná výchova 6 - učebnica

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica Hudobná výchova 6 je zameraná na získavanie hudobných schopností prostredníctvom originálnych hudobných činností. Na základe vhodných podnetov a vlastnej skúsenosti vedie žiaka k postupnému osvojeniu poznatkov z oblasti hudobnej teórie a histórie. Priblíži im počiatky hudby a prevedie ich pestrými hudobnými dejinami. Súčasťou učebnice sú autorské hudobné nahrávky uložené pod QR kódmi, vďaka ktorým sú jednoducho a ľahko dostupné na vypočutie. Obsah učebnice nadväzuje na učebnicu Hudobná výchova pre 5. ročník ZŠ. Učebnica je pripravená v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.

Autori: doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD., Mgr. Richard Bönde, PaedDr. Jana Hudáková, PhD.
Rozsah: 60 strán
Formát: A4


 • 5.00 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 5.00 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica Hudobná výchova 6 je zameraná na získavanie hudobných schopností prostredníctvom originálnych hudobných činností. Na základe vhodných podnetov a vlastnej skúsenosti vedie žiaka k postupnému osvojeniu poznatkov z oblasti hudobnej teórie a histórie. Priblíži im počiatky hudby a prevedie ich pestrými hudobnými dejinami. Súčasťou učebnice sú autorské hudobné nahrávky uložené pod QR kódmi, vďaka ktorým sú jednoducho a ľahko dostupné na vypočutie. Obsah učebnice nadväzuje na učebnicu Hudobná výchova pre 5. ročník ZŠ. Učebnica je pripravená v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.

Autori: doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD., Mgr. Richard Bönde, PaedDr. Jana Hudáková, PhD.
Rozsah: 60 strán
Formát: A4


Obsah


Učebnica ponúka priamy a bezprostredný kontakt s hudbou a je dobrým základom na budovanie a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k hudbe a k umeniu vo všeobecnosti. Okrem teoretických informácií obsahuje aj audionahrávky vo forme QR kódov. V prípade, ak nemáte mobilné zariadenie čítajúce QR kódy, všetky nahrávky nájdete aj na www.taktik.sk v sekcii Hudobná výchova. Súčasťou kapitol a podkapitol sú otázky na preverenie vedomostí aj diskusiu (Prečo boli texty chorálov písané v latinčine? / Porovnajte ukážky z Malej nočnej hudby a Requiem. Vyjadrite slovne svoje pocity z oboch skladieb, príp. ich skúste vyjadriť výtvarne.) Učebnicu dopĺňajú zaujímavosti, hudobné hádanky, rytmické cvičenia a hry (Na známu melódiu zaspievajte spolužiakom krátku správu z aktuálneho diania). Na konci učebnice je zaradený spevník so súborom piesní na využitie počas školského roka.Obsah: 

 • Počiatky hudby
 • Renesancia
 • Barok
 • Prechod od baroka ku klasicizmu
 • Klasicizmus
 • Hudobné tradície vo svete
 • Hudobné zoskupenia
 • Zaspievajme si
 • Námorníci - hudobná inscenácia
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!