Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Hravá história 5 - pracovná učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá história 5 - pracovná učebnica

Pracovný zošit Hravý dejepis 5 sme premenovali na pracovnú učebnicu Hravá história 5, aby názov lepšie vystihoval obsah tejto originálnej učebnej pomôcky. Obsah publikácie zostáva nezmenený. 

Pracovná učebnica je pripravená v súlade s inovovaným ŠVP!

Pracovná učebnica je koncipovaná tak, aby naučila žiakov aktívne poznávať blízku i vzdialenú minulosť a porozumieť jej. Prostredníctvom zaujímavých úloh žiaci získajú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase a v historickom priestore. Naučia sa chápať a rešpektovať kultúrne a iné odlišnosti ľudí z rôznych spoločenstiev. Na základe skúmania historických písomných, obrazových, hmotných a grafických prameňov budú odhaľovať príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí a ich vplyv na našu súčasnosť a budúcnosť. Objednajte si pracovnú učebnicu Hravá história 5 výhodne v rámci Balíka pre 5. ročník

Autor: PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD. 

Počet strán: 72

  • 2.80 € viac ako 15 ks
  • 3.30 € menej ako 15 ks
  • Cena:
  • 3.30 € menej ako 15 ks
  • 2.80 € viac ako 15 ks

Počet kusov

Obsah

Prednosti pracovnej učebnice Hravá história 5:

  • atraktívny plnofarebný dizajn podporuje záujem žiakov o učivo,
  • originálna koncepcia učebnice poskytuje bohatý priestor na zamyslenie a vlastné úvahy žiaka,
  • funkčné ilustrácie efektívne sprístupňujú historické javy a napomáhajú ich pochopenie a porozumenie, 
  • učňovské úlohy tvorivo upevňujú a rozvíjajú žiacke historické znalosti, vedomosti a zručnosti,
  • pracovná učebnica koncepčne rozvíja zámery obsiahnuté v obsahových a výkonových štandardoch iŠVP. 

Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie