Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0

Hravá história 5 - pracovná učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá história 5 - pracovná učebnica

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Hravý dejepis 5 sme premenovali na pracovnú učebnicu Hravá história 5, aby názov lepšie vystihoval obsah tejto originálnej učebnej pomôcky. Obsah publikácie zostáva nezmenený. 

Pracovná učebnica je pripravená v súlade s inovovaným ŠVP!

Pracovné učebnice Hravá história 5 a 6 patria k novej edícii pracovných zošitov, ktorá vytvára predpoklady na aktívne poznávanie dejín, lepšiu orientáciu v historických reáliách a prepájanie historických súvislostí. Prostredníctvom zaujímavých úloh žiaci získajú bohatý priestor na zamyslenie a vlastné úvahy, schopnosť orientovať sa v historickom čase a priestore, naučia sa vnímať kultúrne odlišnosti a odhaľovať príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí pre súčasnosť. 

Objednajte si pracovnú učebnicu Hravá história 5 výhodne v rámci Balíka pre 5. ročník!

Autorka: PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD. 

Formát: A4

Rozsah: 72 strán

 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Hravý dejepis 5 sme premenovali na pracovnú učebnicu Hravá história 5, aby názov lepšie vystihoval obsah tejto originálnej učebnej pomôcky. Obsah publikácie zostáva nezmenený. 

Pracovná učebnica je pripravená v súlade s inovovaným ŠVP!

Pracovné učebnice Hravá história 5 a 6 patria k novej edícii pracovných zošitov, ktorá vytvára predpoklady na aktívne poznávanie dejín, lepšiu orientáciu v historických reáliách a prepájanie historických súvislostí. Prostredníctvom zaujímavých úloh žiaci získajú bohatý priestor na zamyslenie a vlastné úvahy, schopnosť orientovať sa v historickom čase a priestore, naučia sa vnímať kultúrne odlišnosti a odhaľovať príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí pre súčasnosť. 

Objednajte si pracovnú učebnicu Hravá história 5 výhodne v rámci Balíka pre 5. ročník!

Autorka: PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD. 

Formát: A4

Rozsah: 72 strán

ObsahSpoznávajte blízku i vzdialenú minulosť s pracovnou učebnicou Hravá história 5! Pracovná učebnica poskytuje piatakom množstvo príležitostí aktívne objavovať historické fakty ako praví bádatelia. V úlohách používajú písomné, hmotné a grafické historické pramene, odhaľujú príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí a diskutujú nad ich dôsledkami pre súčasnosť. Úlohy teda poskytujú žiakom množstvo priestoru na zamyslenie, formuláciu vlastných úvah a názorov, zároveň sa naučia chápať a rešpektovať názorové či kultúrne odlišnosti. Funkčné ilustrácie efektívne dopĺňajú historické javy a napomáhajú ich pochopeniu a porozumeniu. 

Prostredníctvom zaujímavých úloh sa žiaci naučia orientovať na časovej priamke, spoznajú mnohé ľudové zvyky a tradície aj ich pôvod, zoznámia sa s ľudovými remeslami i niektorými bohmi, ktorým sa v minulosti pripisovalo pôsobenie prírodných živlov. V pracovnej učebnici nájdeme aj takzvané učňovské úlohy, ktoré slúžia na upevnenie získaných vedomostí a rozvoj zručností (porovnanie vizuálu krajiny v minulosti a súčasnosti na základe ľudského pokroku, vyhľadávanie štátnych sviatkov a pamätných dní, triedenie historických prameňov podľa inštitúcie, ktorá ich uchováva, zamyslenie sa, ktoré súčasné predmety sa raz môžu stať muzeálnymi exponátmi...).


Obsah:
I. ČLOVEK V PREMENÁCH PRIESTORU A ČASU
 • 1. Minulosť, prítomnosť, budúcnosť
 • 2. Slnko a Mesiac – najspoľahlivejší kompas
 • 3. Dvanásť nerozlučných bratov
 • 4. Ako sa nestratiť v čase
 • 5. Pátranie po roku nula
 • 6. Až na úsvit dejín
 • 7. Dejiny ľudstva pod lupou
 • 8. Na krídlach času
 • 9. Keď rytmus života určovala príroda
 • 10. Najvzácnejší poklad v ľudských dejinách
 • 11. Príbeh starej povaly
 • 12. Kto chráni naše historické dedičstvo
 • 13. Strecha nad hlavou 
 • 14. Recept na rodinné šťastie
 • 15. Ako človek živly prírody skrotil
 • 16. Čarovný cestovný lístok
 • 17. Kde je môj domov
 • 18. Práca šľachtí
II. ČLOVEK A KOMUNIKÁCIA
 • 19. Kde sa skrýva všetka múdrosť sveta
 • 20. Ľudia, ktorí patria Bohu
 • 21. Pokoj v duši

Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!