Oslávte deň detí! > 15% ZĽAVA s kódom MDD15

(platí do polnoci 22.5.2024

 na kategóriu Predškoláci A Rôzne)

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá história 5 - pracovná učebnica
Hravá história 5 - pracovná učebnica
 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá história 5 - pracovná učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá história 5 - pracovná učebnica

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Hravý dejepis 5 sme premenovali na pracovnú učebnicu Hravá história 5, aby názov lepšie vystihoval obsah tejto originálnej učebnej pomôcky. Obsah publikácie zostáva nezmenený. 

Pracovná učebnica Hravá história 5 je pripravená v súlade s inovovaným ŠVP! Pracovné učebnice Hravá história 5 a 6 patria k novej edícii pracovných zošitov, ktorá vytvára predpoklady na aktívne poznávanie dejín, lepšiu orientáciu v historických reáliách a prepájanie historických súvislostí. Prostredníctvom zaujímavých úloh žiaci získajú bohatý priestor na zamyslenie a vlastné úvahy, schopnosť orientovať sa v historickom čase a priestore, naučia sa vnímať kultúrne odlišnosti a odhaľovať príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí pre súčasnosť. 

Autorka: PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD.
Rozsah: 72 strán
Formát: A4


 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Hravý dejepis 5 sme premenovali na pracovnú učebnicu Hravá história 5, aby názov lepšie vystihoval obsah tejto originálnej učebnej pomôcky. Obsah publikácie zostáva nezmenený. 

Pracovná učebnica Hravá história 5 je pripravená v súlade s inovovaným ŠVP! Pracovné učebnice Hravá história 5 a 6 patria k novej edícii pracovných zošitov, ktorá vytvára predpoklady na aktívne poznávanie dejín, lepšiu orientáciu v historických reáliách a prepájanie historických súvislostí. Prostredníctvom zaujímavých úloh žiaci získajú bohatý priestor na zamyslenie a vlastné úvahy, schopnosť orientovať sa v historickom čase a priestore, naučia sa vnímať kultúrne odlišnosti a odhaľovať príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí pre súčasnosť. 

Autorka: PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD.
Rozsah: 72 strán
Formát: A4


Obsah

Spoznávajte blízku i vzdialenú minulosť s pracovnou učebnicou Hravá história 5! Pracovná učebnica poskytuje piatakom množstvo príležitostí aktívne objavovať historické fakty ako praví bádatelia. V úlohách používajú písomné, hmotné a grafické historické pramene, odhaľujú príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí a diskutujú nad ich dôsledkami pre súčasnosť. Úlohy teda poskytujú žiakom množstvo priestoru na zamyslenie, formuláciu vlastných úvah a názorov, zároveň sa naučia chápať a rešpektovať názorové či kultúrne odlišnosti. Funkčné ilustrácie efektívne dopĺňajú historické javy a napomáhajú ich pochopeniu a porozumeniu. Prostredníctvom zaujímavých úloh sa žiaci naučia orientovať na časovej priamke, spoznajú mnohé ľudové zvyky a tradície aj ich pôvod, zoznámia sa s ľudovými remeslami i niektorými bohmi, ktorým sa v minulosti pripisovalo pôsobenie prírodných živlov. V pracovnej učebnici nájdeme aj takzvané učňovské úlohy, ktoré slúžia na upevnenie získaných vedomostí a rozvoj zručností (porovnanie vizuálu krajiny v minulosti a súčasnosti na základe ľudského pokroku, vyhľadávanie štátnych sviatkov a pamätných dní, triedenie historických prameňov podľa inštitúcie, ktorá ich uchováva, zamyslenie sa, ktoré súčasné predmety sa raz môžu stať muzeálnymi exponátmi...).
Obsah:
I. ČLOVEK V PREMENÁCH PRIESTORU A ČASU
 • Minulosť, prítomnosť, budúcnosť
 • Slnko a Mesiac – najspoľahlivejší kompas
 • Dvanásť nerozlučných bratov
 • Ako sa nestratiť v čase
 • Pátranie po roku nula
 • Až na úsvit dejín
 • Dejiny ľudstva pod lupou
 • Na krídlach času
 • Keď rytmus života určovala príroda
 • Najvzácnejší poklad v ľudských dejinách
 • Príbeh starej povaly
 • Kto chráni naše historické dedičstvo
 • Strecha nad hlavou 
 • Recept na rodinné šťastie
 • Ako človek živly prírody skrotil
 • Čarovný cestovný lístok
 • Kde je môj domov
 • Práca šľachtí
II. ČLOVEK A KOMUNIKÁCIA
 • Kde sa skrýva všetka múdrosť sveta
 • Ľudia, ktorí patria Bohu
 • Pokoj v duši

Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!