Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Dejepisná čítanka 9
Dejepisná čítanka 9
 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Dejepisná čítanka 9

Skladom - zasielame ihneď!

Dejepisná čítanka 9

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Historia est magistra vitae.

Dejepisná čítanka 9 obsahuje autentické príbehy pamätníkov, ktoré sú späté s rôznymi historickými udalosťami na Slovensku. Prostredníctvom ich osudov si žiaci osvoja historické povedomie o týchto udalostiach. Pri každom príbehu sú otázky na diskusiu, vďaka ktorým je čítanka mimoriadne efektívnym nástrojom na rozvíjanie kritického myslenia žiakov. Autentické osudy zároveň motivujú k hľadaniu a porovnávaniu informácií aj formovaniu vlastného názoru a zaujatia postoja.

Dejepisná čítanka pozostáva z 13 príbehov. Je určená pre žiakov deviateho ročníka ako doplnkový materiál. Po tom, ako sa žiaci počas hodiny dejepisu dozvedia z učebníc a výkladu učiteľa o politických, hospodárskych či spoločenských udalostiach, budú mať možnosť prečítať si, ako tieto historické okolnosti zasiahli do životov bežných ľudí.

Autorka: Mgr. Ľubica Tarabíková
Rozsah: 32 strán
Formát: A4

 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Historia est magistra vitae.

Dejepisná čítanka 9 obsahuje autentické príbehy pamätníkov, ktoré sú späté s rôznymi historickými udalosťami na Slovensku. Prostredníctvom ich osudov si žiaci osvoja historické povedomie o týchto udalostiach. Pri každom príbehu sú otázky na diskusiu, vďaka ktorým je čítanka mimoriadne efektívnym nástrojom na rozvíjanie kritického myslenia žiakov. Autentické osudy zároveň motivujú k hľadaniu a porovnávaniu informácií aj formovaniu vlastného názoru a zaujatia postoja.

Dejepisná čítanka pozostáva z 13 príbehov. Je určená pre žiakov deviateho ročníka ako doplnkový materiál. Po tom, ako sa žiaci počas hodiny dejepisu dozvedia z učebníc a výkladu učiteľa o politických, hospodárskych či spoločenských udalostiach, budú mať možnosť prečítať si, ako tieto historické okolnosti zasiahli do životov bežných ľudí.

Autorka: Mgr. Ľubica Tarabíková
Rozsah: 32 strán
Formát: A4

Obsah


Dejepisná čítanka 9 pozostáva z 13 autentických príbehov. Úvod každého príbehu má žiakovi objasniť obdobie, v ktorom sa odohráva, ako aj okolnosti deja. Po prečítaní príbehu žiak vyplní „vizitku“ príbehu, ktorá mu pomôže zrekapitulovať hlavné postavy aj dej a podnieti ho zamyslieť sa nad pozitívnymi a negatívnymi stránkami príbehu. V závere sú pripravené otázky a úlohy na diskusiu. Žiaci ich môžu riešiť individuálne, vo dvojiciach či skupinovo, a to nielen na vyučovacej hodine. Úlohy môžu slúžiť aj ako domáca úloha alebo príprava na ďalšiu hodinu.
Všetky benefity Dejepisnej čítanky nájdete aj v krátkom videu:


Obsah:

 • „Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel...“ (Milan Rastislav Štefánik)
 • Janíčko môj
 • Svadba v sprievode Červenej armády
 • Výhľad z okna domu na Panenskej ulici 1. časť
 • Výhľad z okna domu na Panenskej ulici 2. časť
 • Moje, tvoje, naše... ich!
 • Venček
 • Útek za slobodou
 • Doučovanie z matematiky
 • Ľubačka
 • Štyri nezabudnuteľné dni
 • Žiari šatka pionierska
 • „Buďme takí vždy, akí sme dnes.“ (Milan Kňažko, november 1989)
 • Nad Tatrou sa blýska
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!