DNES o polnoci KONČIA 

>> 15% ZĽAVY s kódom LETO15  <<

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 9 (dotovaný)
Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 9 (dotovaný)
  • 9.90 € 5 ks a viac
  • 10.50 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 10.50 € menej ako 5 ks
  • 9.90 € 5 ks více

Počet kusov

Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 9 (dotovaný)

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 9 (dotovaný)

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovné zošity Hravá slovenčina 9 a Hravá literatúra 9 rozvíjajú kľúčové témy z oblasti slovenského jazyka, určené pre 9. ročník základných škôl. Sú vypracované v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.


Pracovný zošit Hravá slovenčina 9 ponúka zaujímavé a originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby. 

Pracovný zošit Hravá literatúra 9 korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Úlohy sa zameriavajú na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností. Cieľom úloh v pracovnom zošite je preveriť kvalitu osvojenia poznatku, jeho porozumenia, podporujú rozvoj intrapersonálnych kompetencií.

Navyše, pri zakúpení 15 ks a viac získavate 1ks Balíčka Hravá slovenčina 9 a Hravá literatúra 9 ako BONUS!

  • 9.90 € 5 ks a viac
  • 10.50 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 10.50 € menej ako 5 ks
  • 9.90 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovné zošity Hravá slovenčina 9 a Hravá literatúra 9 rozvíjajú kľúčové témy z oblasti slovenského jazyka, určené pre 9. ročník základných škôl. Sú vypracované v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.


Pracovný zošit Hravá slovenčina 9 ponúka zaujímavé a originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby. 

Pracovný zošit Hravá literatúra 9 korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Úlohy sa zameriavajú na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností. Cieľom úloh v pracovnom zošite je preveriť kvalitu osvojenia poznatku, jeho porozumenia, podporujú rozvoj intrapersonálnych kompetencií.

Navyše, pri zakúpení 15 ks a viac získavate 1ks Balíčka Hravá slovenčina 9 a Hravá literatúra 9 ako BONUS!

Obsah

Štýl nie je len v oblečení, dizajne nábytku či v hudbe. Je významnou súčasťou aj slovenčiny, konkrétne v podobe jazykových štýlov. Znamenajú výber a usporiadanie jazykových aj mimojazykových prostriedkov a v slovenčine ich máme šesť. Deviataci sa s nimi oboznámia hneď na prvých stránkach Hravej slovenčiny 9. Pri jednotlivých cvičeniach budú rozlišovať viacero typov slov – podľa vecného významu, dobového výskytu, citového zafarbenia či spisovnosti. Rečnícky štýl ich naučí zásady vynikajúceho rečníka aj to, ako pri prejave pracovať s prozodickými vlastnosťami reči ako intonácia, dôraz či melódia reči. V ďalších úlohách si zopakujú si výslovnosť a pravopis cudzích slov, dôležitosť interpunkčných znamienok a význam zápisu priamej reči. Spoznajú znaky a rozdiely výkladu a úvahy. Zdokonalia sa pri práci s jazykovými príručkami, napríklad aj s Malým frazeologickým slovníkom. Na základe textových ukážok budú schopní bez problémov rozlíšiť štýl štyroch druhov opisu – odborný, statický, dynamický a umelecký. Záver Hravej slovenčiny 9 patrí hovorovému štýlu, spisovnému jazyku a nárečiam, ako aj súhrnnej kapitole opakovania učiva z 9. ročníka. Pomocou rozličných druhov cvičení a úloh, ktoré obsahuje pracovný zošit Hravá slovenčina 9, si žiaci precvičia staronové poznatky z  oblasti slovných druhov, ale aj skladby vety (vetné členy, súvetie). Užitočnými pomôckami pri riešení úloh v Hravej slovenčine 9 sú tzv. pojmové mapy, obsahujúce súvisiace kľúčové slová k danému termínu. Hravá slovenčina 9 nielenže pripraví žiakov na celoštátne testovanie, ale zároveň je vynikajúcim spoločníkom na prijímacie skúšky na stredné školy.Žiaci sa vďaka Hravej literatúre 9 zdokonalia v používaní a rozlišovaní synoným, antoným, frazeologizmov, veršových systémov, rýmov, symbolov či trópov, ale aj v práci s jazykovednými slovníkmi. Úlohy v Hravej literatúre 9 vychádzajú z pútavých ukážok známych diel slovenských i zahraničných literárnych velikánov (Janko Kráľ, Andrej Sládkovič, Jozef Gregor Tajovský, Agatha Christie, Charlotte Brontëová, Shakespeare a iní). Vďaka historickému románu Jar Adely Ostrolúckej sa oboznámia so životom Ľudovíta Štúra. Spoznajú zákony robotiky, ale aj svetoznámy príbeh inteligentnej a čestnej anglickej siroty Jany Eyrovej. Zoznámia sa aj s dramatickým umením, a to vďaka príbehu o  Cyranovi z predmestia či osudu najslávnejších zaľúbencov Romea a Júlie. Pracovný zošit je tvorený viacerými rozmanitými cvičeniami na zamyslenie. Žiaci majú, napríklad, napísať tri veci, pre ktoré môžeme byť hrdí na svoj národ. K menším slohovým úlohám patrí aj dobrodružné rozprávanie zasadené do 19. storočia. Nielen bludisko, doplňovačky, osemsmerovky, dopisovacie aj krúžkovacie cvičenia a úlohy zamerané na posúdenie správnosti tvrdení i významov ponúka Hravá literatúra 9. Jej obsah je zameraný na prácu s textom, jeho významom a porozumením. Nielenže rozvíja literárnu úroveň žiakov, zároveň ich učí dedukovať, analyzovať, porovnávať, utvárať si vlastný názor a uvažovať o prečítanom texte. Deviataci si získané vedomosti zopakujú v krúžkovacích testoch na konci tematických kapitol.Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 9 (dotovaný) na každých 15ks získavate 1ks Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 9 (dotovaný)
Interaktívny zošit Hravá Slovenčina 9 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Slovenčina 9 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!