Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balíček Hravé diktáty 2-4
Balíček Hravé diktáty 2-4
 • 10.30 € 5 ks a viac
 • 13.00 € menej ako 5 ks
 • Cena:
 • 13.00 € menej ako 5 ks
 • 10.30 € 5 ks více

Počet kusov

Balíček Hravé diktáty 2-4

Skladom - zasielame ihneď!

Balíček Hravé diktáty 2-4

Špeciálna edícia precvičovacích pracovných zošitov v praktickom formáte A5 - Hravé diktáty v jednom balíku za výhodnú cenu!

Hravé diktáty vznikli ako odpoveď na požiadavky rodičov - zadovážiť žiakom 1. stupňa kvalitné pravopisné pomôcky. Každá publikácia je zameraná na precvičovanie správneho písania a upevňovanie vedomostí zo slovenskej gramatiky pre daný ročník. 

Nácvičné a kontrolné diktáty obsahujú všetky gramatické javy, ktoré má žiak v konkrétnom ročníku ovládať: 

2. ročník: dvojhlásky, tvrdé a mäkké spoluhlásky, slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le

3. ročník: slová s l, ĺ, r, ŕ; vybrané slová, slovné druhy

4. ročník: opakovanie vybraných slov, spodobovanie, vlastné podstatné mená, ohybné a neohybné slovné druhy

Každá publikácia obsahuje aj diktáty pre žiakov so špecifickými poruchami písania a pravopisu, ktorí majú nedostatočne rozvinutú alebo narušenú schopnosť vytvárať stereotypy písacích pohybov v spojení s obrazovými a zvukovými predstavami písmen a písacích celkov, a nedostatočnú schopnosť pamätať si a na podnet vybavovať písané štruktúry.  

Diktáty zohľadňujú predpísané požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu na zameranie, rozsah a náročnosť diktátov.  

Autorky: Mgr. Lucia Kysilková, Mgr. Mária Schürgerová
Rozsah: 44 + 44 + 44 strán


 • 10.30 € 5 ks a viac
 • 13.00 € menej ako 5 ks
 • Cena:
 • 13.00 € menej ako 5 ks
 • 10.30 € 5 ks více

Počet kusov

Špeciálna edícia precvičovacích pracovných zošitov v praktickom formáte A5 - Hravé diktáty v jednom balíku za výhodnú cenu!

Hravé diktáty vznikli ako odpoveď na požiadavky rodičov - zadovážiť žiakom 1. stupňa kvalitné pravopisné pomôcky. Každá publikácia je zameraná na precvičovanie správneho písania a upevňovanie vedomostí zo slovenskej gramatiky pre daný ročník. 

Nácvičné a kontrolné diktáty obsahujú všetky gramatické javy, ktoré má žiak v konkrétnom ročníku ovládať: 

2. ročník: dvojhlásky, tvrdé a mäkké spoluhlásky, slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le

3. ročník: slová s l, ĺ, r, ŕ; vybrané slová, slovné druhy

4. ročník: opakovanie vybraných slov, spodobovanie, vlastné podstatné mená, ohybné a neohybné slovné druhy

Každá publikácia obsahuje aj diktáty pre žiakov so špecifickými poruchami písania a pravopisu, ktorí majú nedostatočne rozvinutú alebo narušenú schopnosť vytvárať stereotypy písacích pohybov v spojení s obrazovými a zvukovými predstavami písmen a písacích celkov, a nedostatočnú schopnosť pamätať si a na podnet vybavovať písané štruktúry.  

Diktáty zohľadňujú predpísané požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu na zameranie, rozsah a náročnosť diktátov.  

Autorky: Mgr. Lucia Kysilková, Mgr. Mária Schürgerová
Rozsah: 44 + 44 + 44 strán


Obsah

Špeciálna edícia Hravých diktátov je vhodná pre učiteľov v rámci vyučovania slovenského jazyka, ale aj pre rodičov v rámci domácej prípravy žiaka. 

Benefity:

 • vyše 300 kontrolných a nácvičných diktátov v praktickom formáte A5
 • prehľadné rozdelenie podľa tematického celku
 • uvedený počet slov v diktátoch
 • rozšírenie publikácií o diktáty pre žiakov so špecifickými poruchami písania a pravopisu (doplňovacie diktáty, prepis textu, prepis textu doplnený úlohou, podčiarkovanie textu, oprava chýb v texte).

Hravé diktáty 2 sú tvorené vyše stovkou kontrolných a nácvičných diktátov, ktoré sú prehľadne zoradené do tematických celkov podľa precvičovaného javu (dvojhlásky, tvrdé a mäkké spoluhlásky, slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le).

Obsah:

 • Opakovanie učiva 1. ročníka
 • Hláska a písmeno ch, dz, dž
 • Samohláska ä
 • Dvojhlásky
 • Tvrdé spoluhlásky
 • Opakovanie učiva 1. polroka
 • Mäkké spoluhlásky dž, č, ž, š, dz, c, j, ď, ť, ň, ľ
 • Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le
 • Vety
 • Opakovanie učiva 2. polroka
 • Diktáty pre žiakov so špecifickými poruchami písania a pravopisu (zamerané na totožné témy)


Hravé diktáty 3 sú tvorené vyše stovkou kontrolných a nácvičných diktátov, ktoré sú prehľadne zoradené do tematických celkov podľa precvičovaného javu (slová s l, ĺ, r, ŕ; vybrané slová, slovné druhy).

Obsah: 

 • Opakovanie učiva 2. ročníka
 • Slová s l, ĺ, r, ŕ 
 • Vybrané slová po b
 • Vybrané slová po m
 • Vybrané slová po p
 • Opakovanie učiva 1. polroka
 • Vybrané slová po r, s
 • Vybrané slová po v, z
 • Slovné druhy
 • Opakovanie učiva 3. ročníka
 • Diktáty pre žiakov so špecifickými poruchami písania a pravopisu (zamerané na totožné témy)


Hravé diktáty 4 sú tvorené takmer stovkou kontrolných a nácvičných diktátov, ktoré sú prehľadne zoradené do tematických celkov podľa precvičovaného javu (opakovanie vybraných slov, spodobovanie, vlastné podstatné mená, ohybné a neohybné slovné druhy).

Obsah:

 • Opakovanie učiva 3. ročníka
 • Vybrané slová po b, m
 • Vybrané slová po p, r
 • Vybrané slová po s, v, z
 • Spodobovanie
 • Opakovanie učiva 1. polroka
 • Vlastné podstatné mená
 • Ohybné slovné druhy
 • Neohybné slovné druhy
 • Opakovanie učiva 4. ročníka
 • Diktáty pre žiakov so špecifickými poruchami písania a pravopisu (zamerané na totožné témy)

O výhodách Hravých diktátov Vás presvedčí aj krátke prezentačné video:Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!