Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
  • Úvod
  • Obľúbené anglické čítanky English stories už aj pre druhý stupeň!

Obľúbené anglické čítanky English stories už aj pre druhý stupeň!

Obľúbené anglické čítanky English stories už aj pre druhý stupeň!

Vďaka English stories 5 pokračuje zážitkové čítanie a hravé učenie angličtiny aj v piatom ročníku. Na žiakov čakajú kreatívne úlohy a zaujímavé texty, ktoré reflektujú ich záujmy (turistika, hudba, veda a technika, sviatky a pod.). Ťažšie slovíčka a výrazy sú preložené do slovenčiny, čo napomáha pochopeniu textov. 

Anglická čítanka English stories 5 je cielene zameraná nielen na rozvoj čítania, ale aj písania, rozprávania a počúvania. Autorka sa do čítanky snažila integrovať aj metódu CLIL (Content and Language Integrated Learning), ktorá má interdisciplinárny charakter. Ide o prepojenie cudzieho jazyka a ostatných vyučovacích predmetov (geografia, dejepis, informatika, prírodopis a i.).  

Benefity:

  • ku každému textu prislúcha strana z rozmanitými úlohami viažucimi sa k slovnej zásobe alebo gramatickej štruktúre textu
  • audionahrávky napomáhajúce správnej výslovnosti a predchádzaniu zafixovaniu nesprávnych návykov – nahrávky sú dostupné pomocou QR kódov
  • kreatívne úlohy (krížovky, doplňovačky, úlohy na počúvanie a pod.)
  • časti textov sa dajú využiť aj na krátky diktát, príp. sa ich žiaci môžu naučiť naspamäť, a tak budovať sebavedomejší a samostatnejší rečový prejav
  • niektoré texty sú vhodné aj na dramatizáciu
  • priestor na aplikáciu metódy TPR (Total Physical Response), t. j. jednotlivé výrazy či vety ukazovať pohybmi, gestami alebo pantomímou (týmto sa trvalejšie fixuje dlhodobá pamäť)

English stories 5 možno využiť v školách na hodinách angličtiny, v jazykových krúžkoch aj na domáce učenie. Tematický obsah textov, ako aj jazyková zložka, sú v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom

Vo vydavateľstve TAKTIK aktuálne dokončujeme aj pokračovanie – English stories 6. Viac informácií už čoskoro ;) TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!