Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá slovenčina 3 DOPREDAJ !
Hravá slovenčina 3 DOPREDAJ !

Hravá slovenčina 3 DOPREDAJ !

MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ


Hravá slovenčina 3 DOPREDAJ !

Obsah

Pracovný zošit Hravá slovenčina obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Zahŕňa tiež úlohy, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích schopností a zručností žiaka. Všetky pracovné zošity pre 1. stupeň boli ilustrované a graficky spracované tak, aby boli vhodné a zaujímavé pre nižšie vekové kategórie. Okrem toho plnofarebné prevedenie podporuje záujem žiakov o preberanú látku. Pracovný zošit poskytuje primeraný priestor na opakovanie učiva v rámci každého tematického celku.
Hravá slovenčina 3 obsahuje:

 • Opakovanie učiva z 2. ročníka
 • Abeceda
 • Rozprávanie príbehu
 • Delenie slov na slabiky
 • Správa
 • Obojaké spoluhlásky
 • Oznámenie
 • Vybrané slová
 • Vybrané slová po b
 • Inzerát
 • Vybrané slová po m
 • Pozvánka
 • Vybrané slová po p
 • Reklama
 • Opakovanie vybraných slov po b, m, p
 • Vybrané slová po r
 • Opis predmetu (1. časť)
 • Vybrané slová po s
 • Opis predmetu (2. časť)
 • Vybrané slová po v
 • Rozprávanie príbehu podľa osnovy
 • Vybrané slová po z
 • Opakovanie vybraných slov po r, s, v, z
 • Opakovanie vybraných slov
 • Slovné druhy
 • Podstatné mená
 • Všeobecné a vlastné podstatné mená
 • Vlastné mená osôb
 • Vlastné mená zvierat
 • Názvy všetkých miest na mape
 • Názvy pohorí
 • Názvy riek
 • Názvy významných miest na mape
 • Názvy miest na plánoch obcí
 • Opakovanie podstatných mien
 • Vizitka
 • Prídavné mená
 • Opis predmetu (3. časť)
 • Zámená
 • Opis ilustrácie
 • Číslovky
 • Slovesá
 • Rozprávanie príbehu podľa obrázkov
 • Opakovanie učiva z 3. ročníkaBonusové materiály

Bonusový materiál:

Hravá slovenčina 3 DOPREDAJ ! na každých 15ks získavate 1ks Hravá slovenčina 3 DOPREDAJ !
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!