Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Hravá Matematika 3 2.diel - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá Matematika 3 2.diel - pracovný zošit

Pracovný zošit je koncipovaný s dôrazom na rozvoj žiackych schopností a zručností. Pri riešení úloh s rôznorodým kontextom sa žiak učí tvoriť jednoduché hypotézy a skúmať ich pravdivosť. Prostredníctvom rôzneho spôsobu reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy) rozvíja svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Zakúpte si pracovný zošit Hravá matematika 3 - 2. diel výhodne v balíku Hravá matematika 3 - komplet.

Autori: Mgr. Erika Bartošová, Mgr. Lucia Kysilková, Mgr. Anna Stankovičová, Mgr. Monika Hvolková, Mgr. Monika Mrkvovičová, Mgr. Beáta Reviľáková

Počet strán: 84

  • 2.60 € viac ako 15 ks
  • 2.75 € menej ako 15 ks
  • Cena:
  • 2.75 € menej ako 15 ks
  • 2.60 € viac ako 15 ks

Počet kusov

Obsah

Pracovný zošit je koncipovaný s dôrazom na rozvoj žiackych schopností a zručností. Pri riešení úloh s rôznorodým kontextom sa žiak učí tvoriť jednoduché hypotézy a skúmať ich pravdivosť. Prostredníctvom rôzneho spôsobu reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy) rozvíja svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Zakúpte si pracovný zošit Hravá matematika 3 - 2. diel výhodne v balíku Hravá matematika 3 - komplet.

V pracovnom zošite Hravá matematika nájdete:

  • Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
  • Geometria a meranie
  • Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie