Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Finty zo slovenčiny výhodne
Finty zo slovenčiny výhodne
  • 14.90 €
  • Cena:
  • 14.90 €

Počet kusov

Finty zo slovenčiny výhodne

Zľava 6%
15.80 €
14.9 €
Finty zo slovenčiny výhodne

Skladom - zasielame ihneď!

Finty zo slovenčiny výhodne

Pravopisné finty už ovládaš. Teraz sa pozrime na syntax!

Finty zo slovenčiny výhodne je unikátny balík vedomostí pre žiakov i dospelých. Ponúka množstvo užitočných rád na zvládnutie slovenského pravopisu prostredníctvom ostrieľaného bestselleru Pravopisné finty a zrozumiteľne vysvetlené zásady vetnej skladby v publikácii Slovenčinárske finty

Autor: Viera Spišáková


  • 14.90 €
Zľava 6%
14.9 €
15.80 €
  • Cena:
  • 14.90 €

Počet kusov

Pravopisné finty už ovládaš. Teraz sa pozrime na syntax!

Finty zo slovenčiny výhodne je unikátny balík vedomostí pre žiakov i dospelých. Ponúka množstvo užitočných rád na zvládnutie slovenského pravopisu prostredníctvom ostrieľaného bestselleru Pravopisné finty a zrozumiteľne vysvetlené zásady vetnej skladby v publikácii Slovenčinárske finty

Autor: Viera Spišáková


Obsah

Slovenčinárske finty

Pri štúdiu slovenského jazyka je po pravopise druhým najväčším problémom zvládnutie syntaxe - náuky o vete a vetnej skladbe. Príručka Slovenčinárske finty voľne nadväzuje na Pravopisné finty (príručka o pravopise, ktorá sa stala bestsellerom) a ponúka každému možnosť, aby si jednoducho, zrozumiteľne, bez väčšej námahy a tempom, ktoré mu vyhovuje, osvojil aj túto súčasť slovenského jazyka. 

V úvode sa autorka venuje vetným členom. Okrem stručného teoretického úvodu prináša cenné rady, ako jednotlivé vetné členy odlíšiť, ktorý slovný druh najčastejšie stojí v úlohe daného vetného člena a aké sú "identifikačné znaky", že slovo vo vete zastupuje prísudok či príslovkové určenie.  Po zvládnutí vetných členov prichádzajú na rad vetné sklady a ich charakteristické vlastnosti. Súčasťou učiva sú aj rozsiahle grafické schémy s využitím všetkých typov vetných skladov a vzorovými vetami, ktorá vizuálnym stvárnením uľahčuje pochopenie problematiky. Záver publikácie je venovaný deľbe viet a vetným skladom - prostredníctvom fínt sa naučíte, ako rozlíšiť jednotlivé druhy priraďovacích súvetí, podraďovacích súvetí a ako postupovať pri určení druhu súvetia v šiestich krokoch. Vďaka systému postupného riešenia a autorkinmu trpezlivému vysvetľovaniu už slovenčina nebude obávaným predmetom, ale lákavou možnosťou overiť si naučené pravidlá.


Pravopisné finty

Pravopisné finty sa takmer okamžite stali bestsellerom, ktorý pomohol už vyše 20 000 žiakom. Namiesto striktného bifľovania poučiek ponúkajú prehľadný systém pomôcok, vďaka ktorým si správnu odpoveď logicky odvodíte. 

V príručke Pravopisné finty sa autorka okrem konkrétnych pravopisných dvojíc venuje aj písaniu i/y pri skloňovaní, čiže v koncovkách jednotlivých slovných druhov (poradíte si s i/y pri spojeniach hoteli/hotely, sami/samy, akýsi/akísi, piati a piaty), ale aj gramatike na úrovni základu slova (zopakujete si písanie i/y v cudzích slovách, písanie “y” po mäkkej spoluhláske, písanie “i” po tvrdej spoluhláske a ďalšie). 

Finty, ktoré nájdete v tejto útlej brožúrke, sú špecifické svojím spracovaním - sú založené na postupnom odvodzovaní správneho pravopisu jednotlivých slovných tvarov podľa platných pravopisných pravidiel krok za krokom, vylučovacou metódou (životné/neživotné pod. meno, základ slova/skloňovacia prípona, predpona/základ slova a pod). Ak si zapamätáte tento logický postup odvodzovania, nebude vám robiť problémy žiaden pravopisný chyták. Pre ešte lepšie pochopenie nájdete v príručke praktické ukážky, názorné príklady a rôzne zábavné pomôcky.


Spoznajte celú edíciu Fínt do tretice:
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!