Oslávte deň detí! > 15% ZĽAVA s kódom MDD15

(platí na kategóriu Predškoláci A Rôzne)

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Finty do tretice
Finty do tretice
  • 24.00 €
  • Cena:
  • 24.00 €

Počet kusov

Finty do tretice

Zľava 7%
25.70 €
24 €
Finty do tretice

Skladom - zasielame ihneď!

Finty do tretice

Niektorí žiaci sa boja matematiky, iní telesnej výchovy. My však s istotou vieme, že slovenský jazyk Vás nevystraší!

Balík Finty do tretice je komplexnou pomôckou na pochopenie pravidiel slovenského jazyka v celej jeho komplexnosti pre žiakov i dospelých.

Obsahuje 3 publikácie – bestseller Pravopisné finty, z ktorého sme predali vyše 20 000 kusov. Pravopisné finty obsahujú množstvo pomôcok, ako si poradiť s konkrétnymi pravopisnými problémami (dvojice slov – tip/typ, zveri/zvery), ale poskytujú aj logický návod na zapamätanie a osvojenie si pravidiel pravopisu pri skloňovaní, stupňovaní či identifikácii cudzích slov.

Slovenčinárske finty sú voľným pokračovaním Pravopisných fínt a prinášajú pohľad na jednu z najťažších disciplín slovenčiny vôbec – syntax, čiže vetnú skladbu. V Slovenčinárskych fintách si osvojíte pravidlá tvorby vetných konštrukcií či obávané písanie čiarok v súvetiach.

Pravopisné finty v praxi sú najnovším prírastkom v rodine Fínt. Ide o publikáciu, ktorá ponúka nielen efektívne overenie vedomostí, ale aj rýchlu skúšku správnosti a praktické vzdelávanie - v prvej časti publikácie nájdete vyše 100 hravých doplňovačiek, ktoré otestujú ovládanie pravopisných zásad. V druhej, samostatnej a oddeliteľnej časti publikácie nájdete správne riešenia doplňovačiek spolu s vysvetlením, prečo na danom mieste píšeme práve tento tvar alebo čiarku. 

Autor: Viera Spišáková


  • 24.00 €
Zľava 7%
24 €
25.70 €
  • Cena:
  • 24.00 €

Počet kusov

Niektorí žiaci sa boja matematiky, iní telesnej výchovy. My však s istotou vieme, že slovenský jazyk Vás nevystraší!

Balík Finty do tretice je komplexnou pomôckou na pochopenie pravidiel slovenského jazyka v celej jeho komplexnosti pre žiakov i dospelých.

Obsahuje 3 publikácie – bestseller Pravopisné finty, z ktorého sme predali vyše 20 000 kusov. Pravopisné finty obsahujú množstvo pomôcok, ako si poradiť s konkrétnymi pravopisnými problémami (dvojice slov – tip/typ, zveri/zvery), ale poskytujú aj logický návod na zapamätanie a osvojenie si pravidiel pravopisu pri skloňovaní, stupňovaní či identifikácii cudzích slov.

Slovenčinárske finty sú voľným pokračovaním Pravopisných fínt a prinášajú pohľad na jednu z najťažších disciplín slovenčiny vôbec – syntax, čiže vetnú skladbu. V Slovenčinárskych fintách si osvojíte pravidlá tvorby vetných konštrukcií či obávané písanie čiarok v súvetiach.

Pravopisné finty v praxi sú najnovším prírastkom v rodine Fínt. Ide o publikáciu, ktorá ponúka nielen efektívne overenie vedomostí, ale aj rýchlu skúšku správnosti a praktické vzdelávanie - v prvej časti publikácie nájdete vyše 100 hravých doplňovačiek, ktoré otestujú ovládanie pravopisných zásad. V druhej, samostatnej a oddeliteľnej časti publikácie nájdete správne riešenia doplňovačiek spolu s vysvetlením, prečo na danom mieste píšeme práve tento tvar alebo čiarku. 

Autor: Viera Spišáková


Obsah


Pravopisné finty sa takmer okamžite stali bestsellerom, ktorý pomohol už vyše 20 000 žiakom. Namiesto striktného bifľovania poučiek ponúkajú prehľadný systém pomôcok, vďaka ktorým si správnu odpoveď logicky odvodíte. V príručke Pravopisné finty sa autorka okrem konkrétnych pravopisných dvojíc venuje aj písaniu i/y pri skloňovaní, čiže v koncovkách jednotlivých slovných druhov (poradíte si s i/y pri spojeniach hoteli/hotely, sami/samy, akýsi/akísi, piati a piaty), ale aj gramatike na úrovni základu slova (zopakujete si písanie i/y v cudzích slovách, písanie “y” po mäkkej spoluhláske, písanie “i” po tvrdej spoluhláske a ďalšie). 

Finty, ktoré nájdete v tejto útlej brožúrke, sú špecifické svojím spracovaním - sú založené na postupnom odvodzovaní správneho pravopisu jednotlivých slovných tvarov podľa platných pravopisných pravidiel krok za krokom, vylučovacou metódou (životné/neživotné pod. meno, základ slova/skloňovacia prípona, predpona/základ slova a pod). Ak si zapamätáte tento logický postup odvodzovania, nebude vám robiť problémy žiaden pravopisný chyták. Pre ešte lepšie pochopenie nájdete v príručke praktické ukážky, názorné príklady a rôzne zábavné pomôcky.Príručka Slovenčinárske finty voľne nadväzuje na Pravopisné finty (príručka o pravopise, ktorá sa stala bestsellerom) a ponúka každému možnosť, aby si jednoducho, zrozumiteľne, bez väčšej námahy a tempom, ktoré mu vyhovuje, osvojil aj túto súčasť slovenského jazyka. V Každá kapitola je doplnená vtipnými príkladmi a pomôckami, pojmovými mapami a zrozumiteľnými schémami, ktoré zjednodušujú komplikované delenia alebo výnimky. V úvode sa autorka venuje vetným členom. Okrem stručného teoretického úvodu prináša cenné rady, ako jednotlivé vetné členy odlíšiť, ktorý slovný druh najčastejšie stojí v úlohe daného vetného člena a aké sú "identifikačné znaky", že slovo vo vete zastupuje prísudok či príslovkové určenie. Po zvládnutí vetných členov prichádzajú na rad vetné sklady a ich charakteristické vlastnosti. Súčasťou učiva sú aj rozsiahle grafické schémy s využitím všetkých typov vetných skladov a vzorovými vetami, ktorá vizuálnym stvárnením uľahčuje pochopenie problematiky. Záver publikácie je venovaný deľbe viet a vetným skladom - prostredníctvom fínt sa naučíte, ako rozlíšiť jednotlivé druhy priraďovacích súvetí, podraďovacích súvetí a ako postupovať pri určení druhu súvetia v šiestich krokoch. Vďaka systému postupného riešenia a autorkinmu trpezlivému vysvetľovaniu už slovenčina nebude obávaným predmetom, ale lákavou možnosťou overiť si naučené pravidlá.


Pravopisné finty v praxi sú tretím pokračovaním obľúbenej série Finty (Pravopisné finty, Slovenčinárske finty). Dvojpublikácia ponúka každému žiakovi i dospelému možnosť overiť si, ako dobre sa orientuje v zákonitostiach slovenského pravopisu. Nesporným benefitom tretej časti obľúbeného bestselleru je rozdelenie na 2 samostatné publikácie – prvá časť obsahuje 100 zaujímavých doplňovacích diktátov, ktoré ponúkajú možnosť efektívneho overenia vedomostí aj bez diktovania - formou samoštúdia. V doplňovačkách si overíte pravopis čísloviek, rytmický zákon, čiarky v súvetiach i iné problematické javy.  Druhá časť publikácie obsahuje správne riešenia spolu s vysvetlením, prečo na dané miesto píšeme alebo nepíšeme čiarku či ypsilon. Riešenie doplňovačiek si teda nielen overíte, ale ľahko pochopíte a naučíte sa dôvod jeho použitia!  Spoznajte celú edíciu Fínt do tretice:
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!