Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0
DEJEPIS 6, <br> DEJEPIS 9

DEJEPIS 6,
DEJEPIS 9

  • originálne publikácie na skvalitnenie dejepisnej výučby na základných školách
  • invenčné formy didaktického spracovania historických otázok
  • široká paleta detailne rozvedených dejepisných tém a didaktických postupov 

  • úlohy zamerané na aktívne prehlbovanie znalostí dejepisného učiva 


Ďalšie informácie
Novinka! <br> Prvouka 2

Novinka!
Prvouka 2

  •  pracovná učebnica zohľadňuje požiadavky inovovaného ŠVP
  •  úlohy podporujú aktivitu žiakov v oblasti hľadania, pátrania, skúmania a objavovania
  •  priestor pre rôzne učebné štýly a kognitívnu úroveň žiakov
  •  systematické prepojenie prírodovednej a spoločenskovednej oblastiĎalšie informácie
 

Vyžrebovali sme výhercov súťaže Matematický seminár! | 6. 9. 2016

Vyžrebovali sme výhercov poukazu do Aquacity Poprad a hernej konzoly Playstation4! Výhercom gratulujeme!

Nový dizajn obálok pre Hravú slovenčinu! | 1. 5. 2016

Vďaka úspešnej spolupráci s našim novým grafikom sme pripravili pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka nové, pútavejšie obálky! Veríme, že sa Vám aj žiakom budú tieto vynovené obálky páčiť. (Obsah ostal však rovnaký, preto nemusíte mať obavu o kompatibilitu, vo vnútri sú pracovné zošity úplne zhodné)

Učebné pomôcky z anglického jazyka | 1. 8. 2015

Nový učebný komplet vychádza zo ŠVP pre anglický jazyk a Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Rozvoj jednotlivých kompetencií, jazykových zručností a systémov je integrovaný rovnomerne v každej lekcii. Všeobecné kompetencie rozvíjajú empirické vedomosti (slovnú zásobu, základy gramatiky, hodnoty, každodenný život, atď.), zručnosti (počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie, povedomie vlastnej a cudzích kultúr) a existenčné kompetencie (postoje, hodnoty, poznanie seba a iných). Učebný komplet kladie dôraz na uvedomovanie si vlastnej kultúry a jej porovnanie s kultúrami cieľového jazyka, čo zahraničným edíciám chýba.