Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0
NOVINKA!

NOVINKA!Výhodné balíčky pre 2. stupeň

  • máte záujem si objednať výhodné balíčky pre 2. stupeň?
  • Kontaktujte nás na adrese taktik@taktik.sk!

Príprava na<br>Testovanie 5

Príprava na
Testovanie 5

  • Grafické spracovanie a formulácia úloh podľa požiadaviek pri Testovaní 5
  • Motivačné texty + množstvo otázok na prácu s daným textom
  • Tematické dvojstrany pre uplatňovanie matematických zručností v bežnom živote
  • Testové úlohy a odpoveďový hárok na praktický nácvik Testovania 5 

Ďalšie informácie
Príprava na<br>Testovanie 9

Príprava na
Testovanie 9


  • Grafické spracovanie a formulácia úloh podľa požiadaviek pri Testovaní 9
  • Úlohy zamerané na nácvik a úspešné zvládnutie Testovania 9
  • Kvalitné autorské texty + množstvo otázok na prácu s daným textom 
  • Dôraz na rozvíjanie matematických zručností pri riešení úloh

Ďalšie informácie
 

Učebné pomôcky z anglického jazyka | 1. 8. 2015

Nový učebný komplet vychádza zo ŠVP pre anglický jazyk a Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Rozvoj jednotlivých kompetencií, jazykových zručností a systémov je integrovaný rovnomerne v každej lekcii. Všeobecné kompetencie rozvíjajú empirické vedomosti (slovnú zásobu, základy gramatiky, hodnoty, každodenný život, atď.), zručnosti (počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie, povedomie vlastnej a cudzích kultúr) a existenčné kompetencie (postoje, hodnoty, poznanie seba a iných). Učebný komplet kladie dôraz na uvedomovanie si vlastnej kultúry a jej porovnanie s kultúrami cieľového jazyka, čo zahraničným edíciám chýba.

Semináre pre 1. stupeň ZŠ | 1. 7. 2015

Začali sme pre Vás, učiteľov, organizovať bezplatné vzdelávacie semináre! Cieľom týchto seminárov je prostredníctvom praktických ukážok od učiteľov z praxe ukázať nové a originálne spôsoby ako motivovať žiakov k záujmu o preberané učivo. Učiteľov na naších seminároch čakal zaujímavý program, občerstvenie, rôzne darčeky a prekvapenia. Rozhodli sme sa ich organizovať v príjemných lokalitách, okrem iného aj v takomto krásnom prostredí Trenčianskeho hradu.

Hravá literatúra vo výhodnom balíčku | 1. 6. 2014

Slovenčinári pozor! Našu ponuku pracovných zošitov Hravá slovenčina sme rozšíril o pracovné zošity z literatúry pre 5. až 9. ročník. Táto publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy. Dôraz kladie na rozvíjanie kognitívnych a komunikačných kompetencií. Prevládajú úlohy na pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti. Autori pracovného zošita využívajú všetky typy otázok. Uzatvorené s cieľom preveriť kvalitu osvojenia poznatku a jeho hlbšieho porozumenia. Otvorené otázky sa zameriavajú predovšetkým na hodnotiace, analytické zručnosti žiaka, podporujú rozvíjanie intrapersonálnych kompetencií. Prínosnými časťami publikácie sú rámcové časti Opakovanie a priebežné opakovania za prebraným tematickým celkom