Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia 0
  • Úvod
  • Zmaturujte na výbornú s trojicou našich noviniek!

Zmaturujte na výbornú s trojicou našich noviniek!

Úspešná maturita Slovenský jazyk a literatúra ponúka kompletne spracované materiály zamerané na prípravu na externú a internú časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry.

Cieľom publikácie je pokryť cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov, ale aj reagovať na požiadavky učiteľskej verejnosti po kvalitnej, súhrnnej publikácii. 

Benefity publikácie:

- učivo je spracované do 23 základných častí - JAZYK, SLOH a LITERATÚRA 
- jazyková časť obsahuje teoretický prehľad jazykového systému, didaktické testy s ukážkami literárnych diel a 5 modelových testov
- slohová časť obsahuje vzorové slohové práce a návod na efektívnu prípravu slohovej práce vrátane metodiky zaraďovania textov do jazykových štýlov a ich korektného zhodnotenia
- literárna časť obsahuje okrem vypracovaní jednotlivých maturitných tém i súvisiaci historicko-spoločenský kontext, didaktické testy a v závere i grafický - prehľad literárnych dejín a slovník literárnej teórie
Úspešná maturita Anglický jazyk - úroveň B2 ponúka kompletne spracované materiály zamerané na prípravu na externú a internú časť maturitnej skúšky z anglického jazyka na jazykovej úrovni B2. 

Cieľom učebnice je nielen poskytnúť študentom široký diapazón vedomostí, ale ich aj oboznámiť s jednotlivými časťami skúšky a typmi použitých úloh.

Benefity publikácie:

- učivo je spracované do 25 lekcií v súlade s tematickými okruhmi definovanými ŠPÚ
- každá lekcia pozostáva zo štyroch častí podľa kľúčových zručností (speaking, listening, language in use reading)
- súčasťou učebnice sú audionahrávky vyhotovené native speakrami a hovoriacimi na úrovni C2 a prepis audionahrávok
- s audionahrávkami možno pracovať bez použitia fyzického nosiča, na spustenie postačí načítanie QR kódu mobilným telefónom 
- učebnica obsahuje množstvo doplnkových otázok na rozvoj jazykových a komunikačných kompetencií, ilustračné fotografie spoločne so vzorovými otázkami či ukážkové vypracovania úloh
Učebnica Úspešná maturita - Dejepis obsahuje všetky cieľové požiadavky z dejepisu, ktoré sú chronologicky usporiadané v šiestich tematických okruhoch.

Jej ambíciou je poskytnúť študentom námet, čo by mohla obsahovať odpoveď na konkrétnu cieľovú po­žiadavku v jednotlivých maturitných zadaniach. 

Benefity publikácie:

- každá kapitola je označená názvom cieľovej požiadavky, poradovým číslom požiadavky (3), podčíslom (3.11) a úrovňou (A, B, C). 
- cieľové požiadavky sú vypracované na úrovniach Vedomosti a porozumenie, Aplikácia a analýza, Syntéza a hodnotiace posudzovanie. 
- súčasťou publikácie je doplnkový obrazový materiál, ukážka historických dokumentov či karikatúr spolu s ukážkovou analýzou  a otázkami
- záver cieľovej požiadavky tvoria námety na diskusiu, ktoré pomáhajú študentom lepšie pochopiť dané učivo, diskutovať o ňom a vytvárať si kritický názor
- záver učebnice tvorí praktický slovník pojmov, ktoré sa najčastejšie objavujú v maturitných zadaniach a ich znalosť je súčasťou cieľových požiadaviek.
Publikácie Úspešná maturita a ďalšie informácie nájdete v tejto sekcii.


TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0800 130 006
Mobil: 0911 931 196
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov.