Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia 0
  • Úvod
  • Zmaturuj z dejepisu na výbornú! Pomôže Ti naša novinka - Úspešná maturita z dejepisu!

Zmaturuj z dejepisu na výbornú! Pomôže Ti naša novinka - Úspešná maturita z dejepisu!

Učebnica  Úspešná maturita - dejepis obsahuje všetky cieľové požiadavky z dejepisu, ktoré sú chronologicky usporiadané v šiestich farebne odlíšených tematických okruhoch (Úvod do štúdia dejepisu, Počiatky ľudovej kultúry a civilizácie, Starovek, Stredovek, Novovek a Dejiny 21. storočia).

Každá kapitola je označená názvom cieľovej požiadavky, poradovým číslom požiadavky (3), podčíslom (3.11) a úrovňou (A, B, C). 


Cieľové požiadavky sú vypracované na troch úrovniach:

A - Vedomosti a porozumenie -vysvetľovanie historických faktov, udalostí, javov a procesov. 

B - Aplikácia a analýza - porovnávanie a analýza dôsledkov historických udalostí.

C - Syntéza a hodnotiace posudzovanie zovšeobecnenie historických faktov, vlastná interpretácia študenta. 


Súčasťou vypracovania cieľových požiadaviek je doplnkový obrazový materiál, ukážka historických dokumentov či karikatúr spolu s ukážkovou analýzou či príklad otázok k danej cieľovej požiadavke. 

Záver cieľovej požiadavky tvoria námety na diskusiu, ktoré pomáhajú študentom lepšie si osvojiť, pochopiť dané učivo, diskutovať o ňom a vytvárať si vlastný kritický názor.

Kniha je zostavená tak, aby bola vhodným vzdelávacím materiálom rešpektujúcim obsahový štandard dejepisu pre študentov štvrtého ročníka stredných škôl. 

Jej ambíciou je poskytnúť študentom námet, čo by mohla obsahovať odpoveď na konkrétnu cieľovú po­žiadavku v jednotlivých maturitných zadaniach.


TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0800 130 006
Mobil: 0911 931 196
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov.