Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Vzdelanie je základ!

Vzdelanie je základ...a skĺbenie vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe - to je duálne vzdelávanie! 

Našu praktickú publikáciu ➡ Slovenčinu do vrecka ➡ v spolupráci s naším významným obchodným partnerom LIDL Slovenská republika sme pod názvom S DUÁLNYM ŠTÚDIOM V LIDLI schováš slovenčinu do vrecka pripravili pre všetkých deviatakov na Slovensku.


Okrem prehľadne spracovaných poznatkov z oblasti jazykovedy, hláskoslovia, pravopisu, náuky o slove, tvaroslovia, vetnej skladby a náuky o slohu sa v čo najkratšom čase deviataci dozvedia, čo získajú ako dualisti v Lidli, aké budú mať garancie počas štúdia a hlavne kde nájdu dôležité informácie potrebné k duálnemu vzdelávaniu s LIDL-om.

Ste spoločnosť, inštitúcia, ktorá má záujem spoločne s nami pomáhať školám a školákom? 

Ozvite sa nám mailom na rozmanova@taktik.sk, alebo telefonicky na 0903 411 364!


Vzdelanie je základ!