Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
 • Úvod
 • Využite dotáciu ministerstva školstva na nákup u nás!

Využite dotáciu ministerstva školstva na nákup u nás!

Vážení učitelia, 
ministerstvo školstva 4. júna 2020 oznámilo otvorenie učebnicového trhu pre 1. stupeň ZŠ.
Vyberte si z našej ponuky publikácií, na ktoré môžete využiť štátny príspevok!

AKO POSTUPOVAŤ PRI OBJEDNÁVKE TITULOV?

AKÉ TITULY OD VYDAVATEĽSTVA TAKTIK SÚ V PONUKE?

PublikáciaCena
Hudobníček 12,80 € (15 ks a viac)
Hudobníček 22,80 € (15 ks a viac)
Prvouka 2 - pracovná učebnica 2,80 € (15 ks a viac)
Prvouka 2 - pracovná učebnica pre ZŠ s VJM          5,50 € (10 ks a viac)
Pracovné vyučovanie 3 - pracovná učebnica2,80 € (15 ks a viac)
Pracovné vyučovanie 4 - pracovná učebnica2,80 € (15 ks a viac)
COOL ENGLISH SCHOOL 3 - učebnica a PZ11,00 € (15 ks a viac)
COOL ENGLISH SCHOOL 4 - učebnica a PZ
7,00 € (15 ks a viac)
Slovenčina Nezábudka 2 - pracovný zošit+učebnica 7,00 € (5 ks a viac) 
Slovenčina Nezábudka 3 - pracovný zošit+učebnica
7,00 € (5 ks a viac)
Slovenčina Nezábudka 4 - pracovný zošit+učebnica
7,00 € (5 ks a viac)Hudobníček 1 vznikol ako reakcia na dopyt pedagógov po vhodnej publikácii, ktorou by mohli spestriť a obohatiť hodiny Hudobnej výchovy. Obsah písanky je spracovaný do tematických celkov s odporúčaním pre konkrétny ročník. Každá časť je obohatená o cvičenia na opakovanie, ale aj na rozvoj hudobného myslenia a hudobno-sluchových schopností. Na konci zošita nájdete aj prázdne notové osnovy na voľné precvičovanie a hudobnú omaľovánku. Hudobníček 1 nájdete tu - https://www.taktik.sk/hudobnicek-1/.

Cieľom Hudobníčka 2 je jednoduchou formou naučiť deti poznávať a používať noty s bodkou, takty, hudobné nástroje, hudobné značky a predznamenania. Opäť nechýbajú rekapitulačné cvičenia, ktoré overujú nadobudnuté poznatky z hudobnej výchovy. Hudobníček 2 nájdete tu - https://www.taktik.sk/hudobnicek-2/.

Pracovná učebnica hravou formou sprostredkuje deťom poznávanie okolia v časových a priestorových vzťahoch. 

Učivo je rozdelené do 5 základných kapitol (Rastliny, Živočíchy, Človek, Neživá príroda a jej skúmanie, Človek a spoločnosť), v záhlaví každej strany sa nachádza výkonový štandard. Zadania sú formulované jasne a zrozumiteľne a obsahujú množstvo podnetov na praktické skúmanie a vyvodzovanie vlastných záverov.  Podľa zadaní žiaci pozorujú daný predmet, tvoria predpoklady, jednoduché hypotézy, následne merajú, overujú dáta, zovšeobecňujú a tvoria závery.  Množstvo ilustrácií a fotografií podporuje pochopenie preberaného učiva. Prvouku si môžete prelistovať tu - https://www.taktik.sk/prvouka-2-pracovna-ucebnica/.

V  Pracovnom vyučovaní 3 sa spoločne pozrieme na výber budúceho povolania, povieme si, ako a prečo sa triedi odpad, ukážeme si, že aj z odpadového materiálu sa dajú vyrobiť krásne dekoračné predmety, naučíme sa pracovať s ihlou a niťou, spoznáme dopravné prostriedky a predpisy, zistíme viac o pravidlách stolovania a našej kultúre a tradíciách. Každá pestrofarebná dvojstránka učebnice ponúka novú tému a priestor na samostatnú i skupinovú prácu, praktické úlohy, hry a rozširujúce učivo. Pracovné vyučovanie 3 si môžete prelistovať tu - https://www.taktik.sk/pracovne-vyucovanie-3/.S Pracovným vyučovaním 4 objavíme svet techniky - naučíme sa pracovať s technickými materiálmi (kovy a plasty), spoznáme najdôležitejšie vynálezy a stavby, naučíme sa viac o energiách okolo nás, obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojoch, pripomenieme si dôležitosť ochrany prírody a  opäť vyskúšame šikovné rúčky pri tvorbe z papiera a vyšívaní, ale aj pri tvorbe ovocnej torty či organizácii oslavy. Nádherný dizajn zošita a zaujímavé praktické, situačné a tímové úlohy zabezpečia, že sa nebudete na hodinách pracovného vyučovania ani chvíľku nudiť! :)  Pracovné vyučovanie 4 si môžete prelistovať tu - https://www.taktik.sk/pracovne-vyucovanie-4/.

COOL ENGLISH SCHOOL 3 - učebnica + pracovný zošit
Sada CES prevedie žiakov novým cudzím jazykom od úplných začiatkov. V prvej kapitole sa zoznámia s anglickou abecedou a výslovnosťou jednotlivých písmen. Ďalšie kapitoly sa venujú rodine, škole, rozprávaniu o obľúbenom jedle, zvieratách, domove, trávení voľného času či ročných obdobiach. Sprievodcami žiakov sú hlavné postavy Emily a Toma a ich kamaráti - Happy Hannah, Sad Sam, Angry Andy a Cool Candy. Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh, ktoré dôkladne precvičia preberané učivo hravým spôsobom - žiaci riešia tajničky, osemsmerovky, na základe posluchu spájajú správne dvojice a v skupine hrajú rôzne hry zamerané na učenie sa nových slov. Vždy po dvoch kapitolách je v pracovnom zošite dvojstrana s úlohami na zopakovanie si prebratého učiva.

COOL ENGLISH SCHOOL 4 - učebnica + pracovný zošit
Učebnica obsahuje kapitolu na zopakovanie si učiva z COOL ENGLISH SCHOOL 3, ďalšie sú tematicky zamerané na rozprávanie o bydlisku, o školskom rozvrhu a plánovaní času, spoznávanie častí ľudského tela a najbežnejšie choroby, jedlo a správanie v reštaurácii, zvieratá a ich typické správanie, dopravné prostriedky a určovanie času a na ďalšie témy. Sprievodcami sú opäť dvaja žiaci Emily a Tom a zároveň ďalšie 4 zábavné postavičky - Happy Hannah, Sad Sam, Angry Andy a Cool Candy. Pracovný zošit priamo nadväzuje na učebnicu. Pomenovanie kapitol korešpondujú s názvami v učebnici, čo uľahčuje prácu a hľadanie príslušných cvičení v pracovnom zošite. Obsahuje množstvo rôznorodých úloh, ktoré dôkladne precvičia preberané učivo hravým spôsobom -  žiaci riešia tajničky alebo osemsmerovky, dopĺňajú vhodné slová do viet, hľadajú dvojice. Vždy po dvoch kapitolách je v pracovnom zošite dvojstrana s úlohami na zopakovanie si prebratého učiva. 


Zakúpením sád COOL ENGLISH SCHOOL ZÍSKAVATE:
 • učebnicu COOL ENGLISH SCHOOL 
 • pracovný zošit COOL ENGLISH SCHOOL 
 • elektronickú metodickú príručku
 • interaktívnu sadu COOL ENGLISH SCHOOL (iba CES 3)
 • dopravu do školy zadarmo

Ako BONUS na každých 15 ks zakúpených balíčkov ďalej získavate:
 • audio CD COOL ENGLISH SCHOOL 
 • tematické postery A2 COOL ENGLISH SCHOOL 
 • flash cards COOL ENGLISH SCHOOL so slovnou zásobou (iba CES 3)
 • didaktické listy s opakovacími testami COOL ENGLISH SCHOOL 
 • tlačená metodická príručka COOL ENGLISH SCHOOL 

INTERAKTÍVNA SADA COOL ENGLISH SCHOOL 3:

 • plne kompatibilná s tlačenou verziou učebnice
 • dostupná bez inštalácie
 • množstvo bonusových materiálov
 • široké spektrum úloh pre samostatnú i skupinovú prácu
 • odpovede na otázky sa odhaľujú jedným klikom 
 • možnosť vybrať náročnosť úloh i typ cvičenia TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!