Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia 0

Výhodne do vrecka 9

Novinka Akcia

Skladom - zasielame ihneď!

Výhodne do vrecka 9

MAXI balík titulov do vrecka!

V balíku Výhodne do vrecka 9 nájdete okrem praktických brožúrok z predmetov fyzika, geografia, chémia, matematika a slovenský jazyk, aj naše NOVINKY - Literatúru do vrecka, Dejepis do vrecka, Biológiu do vrecka a Ústavu do vrecka!

Skvelá sada nielen pre žiakov základných škôl! 

Cena:

  • 14.00 €
  • Cena:
  • 14.00 €

Počet kusov

MAXI balík titulov do vrecka!

V balíku Výhodne do vrecka 9 nájdete okrem praktických brožúrok z predmetov fyzika, geografia, chémia, matematika a slovenský jazyk, aj naše NOVINKY - Literatúru do vrecka, Dejepis do vrecka, Biológiu do vrecka a Ústavu do vrecka!

Skvelá sada nielen pre žiakov základných škôl! 

Cena:

Obsah

Poznatky z jednotlivých predmetov sú v publikáciách zostručnené, usporiadané do prehľadných kapitol. Atraktívne je i grafické a farebné rozlíšenie a pojmové mapy, ktoré taktiež pomáhajú pri lepšom osvojovaní učiva.

Fyzika ZŠ do vrecka prehľadne vysvetľuje fyzikálne veličiny, štruktúru a vlastnosti látok, elektrický prúd a napätie, silu, pohyb a ďalšie.

Brožúrka Geografia ZŠ do vrecka obsahuje prehľad poznatkov o planéte Zem a jej postavení v slnečnej sústave, všeobecné poznatky o jej povrchu, prírode, obyvateľstve a hospodárstve, ale aj jednotlivých kontinentoch a svetadieloch. Samostatná kapitola je venovaná Slovensku.

V stručných a prehľadných kapitolách vysvetľuje publikácia Chémia ZŠ do vrecka zloženie látok, chemické reakcie, výpočty, ale i chémiu bežného života.

Matematika ZŠ do vrecka pomôže, ak si potrebujete rýchlo spomenúť na Pytagorovu vetu, základné štatistické pojmy ako súbor a jednotka alebo nepriamu úmernosť, alebo na akýkoľvek poznatok z matematiky základnej školy.

Slovenčine ZŠ do vrecka nájdete kapitoly o dejinách slovenského jazyka, ako funguje spodobovanie, vzťahy medzi slovami, slovné druhy, skladba viet a jednotlivé vetné členy i slohové postupy.

Malý pomocník Literatúra do vrecka obsahuje chronologický prehľad literárnych období aj s ich charakteristickými znakmi. Stručne predstavuje najvýznamnejších autorov a ich diela aj s informáciami o obsahu, o tom ako a kedy vznikali a aká je ich hlavná myšlienka.

Dejepis ZŠ do vrecka obsahuje témy rozdelené 40 kapitol od úvodu do dejepisu (vysvetlenie pojmov dejepis a história, všeobecné témy ako orientácia v čase, spoznávanie vlastných koreňov, historické pramene, podmaňovanie síl prírody a podobne) až ku konkrétnym historickým etapám a súvislostiam (pravek, orientálne civilizácie, staroveké Grécko a Rím, stredovek, humanizmus a renesancia, absolutizmus, osvietenstvo). Nechýbajú tiež kapitoly venované dejinám Slovenska.

Poznatky o živej prírode nielen pre žiakov základých škôl nájdete v publikácii Biológia do vrecka. 96 strán obsahuje množstvo informácií a fotografií, ktoré prehľadne sumarizujú vedomosti o živých organizmoch, ich stavbe a životných prejavoch. Osobitná pozornosť je venovaná človeku, jeho telu a vplyvom na ľudské zdravie. 

Hierarchicky najvyššie postavený právny predpis v Slovenskej republike, ústavu, môžete mať teraz aj v praktickej, brožúrovanej forme - Ústava Slovenskej republiky do vrecka. Obsahuje preambulu a všetkých 9 hláv podľa poslednej novelizácie z roku 2017. 


Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0800 130 006
Mobil: 0911 931 196
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Po stlačení tlačidla “Odoslať” súhlasíte s tým, že Vás naša spoločnosť môže kontaktovať s cieľom splniť vašu požiadavku. Viac informácií o nakladaní s osobnými údajmi nájdete v Súhlas so spracovaním osobných údajov.