Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia 0
  • Úvod
  • Vyberte si z našich publikácií pre 2 stupeň ZŠ s dotáciou ministerstva školstva!

Vyberte si z našich publikácií pre 2 stupeň ZŠ s dotáciou ministerstva školstva!

Milí učitelia, využite aktualizovanú ponuku ministerstva školstva a vyberte si z ponuky dotovaných publikácií pre 2. stupeň od Taktiku!


Na zozname  nájdete tieto tituly:

  • Hravá etika 5-6
  • Hravá technika 5-6 (učebnica + pracovný zošit)
  • Hravá technika 7-9 (pracovné zošity)
  • Hravá chémia 7-9 (pracovné zošity)
  • Hravá ruština 5-7 (pracovné zošity)
  • Hravá biológia 5-9 (pracovné zošity)


PublikáciaCena
Hravá etika 5-63,00 € (15 ks a viac)
Hravá technika 5-6 (učebnice)       3,50 € (15 ks a viac)
Hravá technika 5-9 (pracovné zošity)3,00 € (15 ks a viac)
Hravá chémia 7-93,00 € (15 ks a viac)
Hravá ruština 5-73,50 € (10 ks a viac)
Hravá biológia 5-9
3,00 € (15 ks a viac)

Pracovné zošity sú zamerané na osvojenie základných postojov a hodnôt, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy. Pomáhajú žiakom budovať svoj vlastný názor a odstraňovať predsudky, ale aj rozvíjať schopnosť vecne a kultivovane diskutovať. Tieto kompetencie v Hravých etikách podporujeme prostredníctvom rôznych aktivizačných úloh či rolových hier. Naše Hravé etiky si môžete prelistovať tu: https://www.taktik.sk/ucebnice-a-pracovne-zosity/2-stupen-zakladnej-skoly/hrava-etika/.
Vyberte si sadu učebnice a pracovného zošita Hravá technika 5 a 6, prípadne pracovné zošity Hravá technika 7-9. Vďaka Hravej technike sa žiaci oboznámia s pojmom “technika” i jej vplyvom na náš každodenný život. Osvoja si nielen teoretické poznatky o rôznych výrobkoch, remeslách, úžitkových predmetoch a recyklovaní, ale vďaka množstvu praktických úloh, projektov a námetov na prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, si môžu zopár výrobkov aj svojpomocne vyhotoviť. Učebnice a pracovné zošity z Hravej techniky nájdete tu - https://www.taktik.sk/ucebnice-a-pracovne-zosity/2-stupen-zakladnej-skoly/hrava-technika/.
Pracovné zošity  vychádzajú z javov a činností bežného života, ktoré majú chemickú podstatu, a tak sú pre žiakov jednoduchšie na pochopenie. Kreatívne úlohy sú zamerané na nadobudnutie základných chemických poznatkov a činností, ktoré vedú k schopnosti pozorovať a skúmať javy, formulovať hypotézy a kriticky myslieť. Žiaci pri riešení úloh merajú a interpretujú získané údaje, vytvárajú a overujú predpoklady a tvoria závery. Zošity sú teda vhodným základom aj na laboratórne cvičenia a pomáhajú budovať kľúčové kompetencie. Pracovné zošity z Hravej chémie nájdete tu - https://www.taktik.sk/ucebnice-a-pracovne-zosity/2-stupen-zakladnej-skoly/hrava-chemia/.
V každom pracovnom zošite nájdeme vyše 20 lekcií a vyše 70 strán rôznorodých úloh a cvičení. V závere každej lekcie sa nachádza časť Opakovanie, ktorá je zameraná na zhrnutie a upevnenie učiva. V závere týchto pracovných zošitov nájdete zaujímavé texty zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti v ruskom jazyku. Hravú ruštinu nájdete tu - https://www.taktik.sk/ucebnice-a-pracovne-zosity/2-stupen-zakladnej-skoly/hrava-rustina/.Pracovné zošity Hravá biológia pre 5.-9. ročník napomáhajú rozvoju kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Jednotlivé pracovné zošity postupne odhaľujú zákonitosti živej prírody, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka, prispievajú k formovaniu vzťahu k živej prírode, rozvoju ekologického myslenia a správania či k nadobudnutiu dôležitých návykov pre zachovanie zdravia. Pre žiakov, ktorí majú o biológiu hlbší záujem, sú pripravené aj rôzne kreatívne rozširujúce úlohyHravú biológiu nájdete tu - https://www.taktik.sk/ucebnice-a-pracovne-zosity/2-stupen-zakladnej-skoly/hrava-biologia/.
Zistite viac o našich publikáciách pre 2. stupeň ZŠ s Evkou Lange:


TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!