Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0

Hravá chémia


Pracovné zošity Hravá chémia 7-9 vychádzajú zo situácií, javov a činností bežného života, ktoré majú chemickú podstatu, a tak sú pre žiakov jednoduchšie na pochopenie. Úlohy sú zamerané na nadobudnutie základných chemických poznatkov a činností, ktoré vedú k schopnosti objektívne pozorovať a skúmať javy, formulovať hypotézy a kriticky myslieť. Žiaci pri riešení úloh v pracovnom zošite merajú, zaznamenávajú, triedia, analyzujú a interpretujú získané údaje, vytvárajú a overujú predpoklady a tvoria závery. Zošity sú teda okrem osvojenia základných poznatkov pre ten ktorý ročník vhodným základom na laboratórne cvičenia a pomáhajú budovať kľúčové kompetencie žiakov. 



TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!