Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
  • Úvod
  • Súťaž Hľadá sa slovenský Komenský pozná svojho víťaza!

Súťaž Hľadá sa slovenský Komenský pozná svojho víťaza!

Súťaž Hľadá sa slovenský Komenský pozná svojho víťaza!

Do súťaže Hľadá sa slovenský Komenský! ste nám zaslali mnoho zaujímavých súťažných prác. Sú medzi nimi rukopisy titulov určených pre učiteľov (metodické príručky, testové úlohy...), pre žiakov (pracovné zošity, prehľady učiva...) i autorské rukopisy z oblasti beletrie.

V súlade s názvom našej súťaže nás najviac zaujali rukopisy určené na využitie v rámci vzdelávacieho procesu. Patrí k nim napríklad rukopis pracovného zošita venovaný problematike grafov a tabuliek s množstvom úloh z bežného života, rukopis pracovného zošita z občianskej náuky zameraný na oblasť ekonomického života a finančnej gramotnosti, rukopis pracovného zošita z dejepisu s tvorivými motivačnými úlohami, rukopis príručky zo slovenského jazyka s prehľadne spracovaným teoretickým prehľadom učiva a cvičeniami na overenie vedomostí, viacero rukopisov tradične i netradične spracovaných učebných pomôcok z anglického jazyka a ďalšie tvorivé autorské práce.   

V súťaži našli svoje zastúpenie aj rukopisy učené pre primárne a predprimárne vzdelávanie. Niektoré z nich sú obohatené o milé ilustrácie podľa predstavy autora. Rukopisy pre túto kategóriu sú zamerané na podporu detského čítania, nácvik čítania s porozumením, rozvoj finančnej gramotnosti a ďalšie oblasti vzdelávania.

Za všetky zaslané súťažné práce vám ďakujeme.

Po dôkladnom posúdení všetkých súťažných prác najvyššie hodnotenie získali pracovné listy z oblasti logopédie od autorky Mgr. Lucie Greňovej. Pracovné listy sú zamerané na nácvik správnej výslovnosti hlások S, Z, Š, Ž, C, DZ, Č, DŽ, ktoré robia deťom často problémy.

Premyslene pripravený autorský rukopis obsahuje metodické postupy na vyvodenie, fixáciu a automatizáciu problémových hlások. Podrobne popisuje vhodné dychové, motivačné a hlasové cvičenia na rozcvičenie hlasových orgánov. Oromotorické cvičenia sú doplnené o autorské básničky, cielene zamerané na automatizáciu jednotlivých hlások. Pracovné listy sú koncipované tak, aby stimulovali nácvik správnej výslovnosti a správneho dýchania, rozvíjali fonematické uvedomovanie, slovnú zásobu i konverzačné schopnosti dieťaťa.

Rukopis nás zaujal svojou témou, didaktickou hodnotou i širokým potenciálom využitia v súčasnej detskej populácii, a to nielen zo strany logopédov, učiteľov a špeciálnych pedagógov, ale aj zo strany rodičov.

Víťaznú prácu redakčne spracujeme a pripravíme na vydanie v našom vydavateľstve.

Radi budeme spolupracovať aj s ďalšími autormi, ktorí sa zapojili do súťaže a ich súťažné práce nás zaujali. Týchto autorov budeme kontaktovať s ponukou spolupráce.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť v súťaži a prajeme veľa tvorivých nápadov.

                                                                                                                                                                                       

šéfredaktorka

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!