Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Slovenský jazyk pre stredné školy a gymnáziá 2 - pracovný zošit
Slovenský jazyk pre stredné školy a gymnáziá 2 - pracovný zošit

Slovenský jazyk pre stredné školy a gymnáziá 2 - pracovný zošit

MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ


Slovenský jazyk pre stredné školy a gymnáziá 2 - pracovný zošit

Pracovný zošit pre prvý ročník SŠ je pripravený v súlade so ŠVP. 

Pracovný zošit zostavili odborní pedagógovia na základe svojich skúseností s výučbou na stredných školách a gymnáziách.  Svojou štruktúrou zodpovedá učebnici, preto je 88 strán rozdelených do 5 kapitol podľa tematických celkov v učebnici a 3 kapitoly, ktoré tvoria modelové testy na prípravu externej časti maturitnej skúšky, vybrané pomôcky z gramatiky, stručné rady ako uvádzať zdroje a slovník vybraných pojmov.

Okrem tradičných úloh na precvičovanie či aplikáciu teoretických poznatkov, obsahuje pracovný zošit úlohy na prácu s textom, úlohy na podporu samostatného myslenia, formulovania vlastného názoru a úlohy na zvyšovanie digitálnych kompetencií. K prevereniu znalostí, pochopeniu učiva i jeho praktickému použitiu slúžia testy – vstupný, opakovacie testy na konci každého tematického celku a modelové testy. Kľúč je dostupný online, preto je pracovný zošit vhodný aj na domácu prípravu alebo overeniu znalostí pri skúšaní.

Dôležitú spätnú väzbu poskytne sebahodnotiaca tabuľka na konci každej kapitoly.

Autori: Mgr. Martin Anderko, PhDr. Ľudmila Kónyová
Rozsah: 88 strán
Formát: A4

Pracovný zošit pre prvý ročník SŠ je pripravený v súlade so ŠVP. 

Pracovný zošit zostavili odborní pedagógovia na základe svojich skúseností s výučbou na stredných školách a gymnáziách.  Svojou štruktúrou zodpovedá učebnici, preto je 88 strán rozdelených do 5 kapitol podľa tematických celkov v učebnici a 3 kapitoly, ktoré tvoria modelové testy na prípravu externej časti maturitnej skúšky, vybrané pomôcky z gramatiky, stručné rady ako uvádzať zdroje a slovník vybraných pojmov.

Okrem tradičných úloh na precvičovanie či aplikáciu teoretických poznatkov, obsahuje pracovný zošit úlohy na prácu s textom, úlohy na podporu samostatného myslenia, formulovania vlastného názoru a úlohy na zvyšovanie digitálnych kompetencií. K prevereniu znalostí, pochopeniu učiva i jeho praktickému použitiu slúžia testy – vstupný, opakovacie testy na konci každého tematického celku a modelové testy. Kľúč je dostupný online, preto je pracovný zošit vhodný aj na domácu prípravu alebo overeniu znalostí pri skúšaní.

Dôležitú spätnú väzbu poskytne sebahodnotiaca tabuľka na konci každej kapitoly.

Autori: Mgr. Martin Anderko, PhDr. Ľudmila Kónyová
Rozsah: 88 strán
Formát: A4

Obsah
Obsah

Obsah:

  • Vstupný test
  • Umelecký štýl
  • Rozprávací slohový postup
  • Opisný slohový postup
  • Morfológia
  • Publicistický štýl
  • Príprava na externú časť maturitnej skúšky – modelové testy
  • Vybrané pomôcky z gramatiky
  • Slovník pojmov
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!