Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Slovenský jazyk 4 - učebnica

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Slovenský jazyk 4 - učebnica

Učebnica Slovenský jazyk 4 obsahuje všetky témy stanovené v iŠVP, ale na základe požiadaviek učiteľov z praxe je prioritne zameraná na preberanie učiva o slovných druhoch a gramatických kategóriách. 

Východiskové texty, ktoré nájdete v učebnici, boli vytvorené priamo pre tento edukačný materiál. Na texty nadväzujú rôznorodé úlohy, ktoré vedú k premýšľaniu o danej téme, k utváraniu vlastných logických záverov, ale tiež otvárajú priestor na vzájomnú diskusiu. 

Úlohy sú určené na samostatnú prácu, ale i na prácu vo dvojiciach či skupinách. Forma práce ja vyznačená príslušným piktogramom.

Texty diktátov tvoria ucelený príbeh a vyskytujú sa v nich len gramatické javy, ktoré už majú deti v tomto období osvojené. Počet a zameranie diktátov je v súlade s iŠVP. 

Ako pomôcka pre pedagóga/rodiča slúžia presné formulácie požiadaviek z iŠVP uvedené v spodnej časti strán. 

Učebnicu Slovenský jazyk 4 získate ZADARMO k pracovnému zošitu Slovenský jazyk 4 v Balíku Slovenčina 4 A

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová 

Počet strán: 120
Cena:
 • 3.40 € viac ako 15 ks
 • 4.50 € menej ako 15 ks
 • 4.00 € viac ako 15 ks
 • Cena:
 • 4.50 € menej ako 15 ks
 • 3.40 € viac ako 15 ks

Počet kusov

Obsah

Učebnica slovenského jazyka je poslednou časťou série učebníc slovenského jazyka pre primárne vzdelávanie. Učivo je spracované systematicky a prehľadne, s ohľadom na vek a schopnosti detí

Slovenský jazyk 4 učebnica obsahuje:

 • oddelenú gramatickú a slohovú vložku
 • dôraz na rozširovanie slovnej zásoby detí
 • motivačné texty a básne vytvorené špeciálne pre túto učebnicu
 • počet a zameranie diktátov rešpektujúce požiadavky ŠVP
 • množstvo podnetov na rozvoj komunikačných zručností 
 • fotografie podporujúce pochopenie učiva 

Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie