Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Slovenský jazyk 4 - učebnica

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Slovenský jazyk 4 - učebnica

Učebnica Slovenský jazyk 4 obsahuje všetky témy stanovené v iŠVP, ale je na základe požiadaviek učiteľov z praxe prioritne zameraná na preberanie učiva o slovných druhoch a ich gramatických kategóriách. Východiskové texty boli vytvorené priamo pre daný edukačný materiál. Na texty nadväzujú rôznorodé úlohy, ktoré vedú deti k premýšľaniu o danej téme, k utváraniu vlastných logických záverov, ale otvárajú tiež priestor na vzájomnú diskusiu. Úlohy sú určené na samostatnú prácu detí, ale i na prácu vo dvojiciach či skupinách. Forma práce ja vyznačená príslušným piktogramom. Texty diktátov tvoria ucelený príbeh a vyskytujú sa v nich len gramatické javy, ktoré už majú deti v tomto období osvojené. Počet a zameranie diktátov je v súlade s iŠVP. Ako pomôcka pre pedagóga/rodiča slúžia presné formulácie požiadaviek z iŠVP uvedené v spodnej časti strán. 

Učebnicu Slovenský jazyk 4 získate ZADARMO k pracovnému zošitu Slovenský jazyk 4 v Balíku Slovenčina 4 A

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová 

Počet strán: 120
 • 3.50 € viac ako 15 ks
 • 4.00 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 4.00 € menej ako 15 ks
 • 3.50 € viac ako 15 ks

Počet kusov

Obsah

Učebnica slovenského jazyka je poslednou časťou série učebníc slovenského jazyka pre primárne vzdelávanie. Učivo je spracované systematicky a prehľadne, s ohľadom na vek a schopnosti detí

Slovenský jazyk 4 učebnica:

 • oddelená gramatická a slohová vložka
 • dôraz na rozširovanie slovnej zásoby detí
 • motivačné texty a básne vytvorené špeciálne pre túto učebnicu
 • počet a zameranie diktátov rešpektujúce požiadavky ŠVP
 • množstvo podnetov na rozvoj komunikačných zručností 
 • fotografie podporujúce pochopenie učiva 

Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie