Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Slovenský jazyk 3 - učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Slovenský jazyk 3 - učebnica

V učebnici sa nachádza rozpracovaný obsah učiva podľa iŠVP, no najväčší dôraz je kladený na učivo o vybraných slovách, s ktorým mávajú deti problémy. Pre lepšie pochopenie významu vybraných slov je publikácia doplnená o veľké množstvo výstižných fotografií a motivačných textov. Vybrané slová sú zoradené systematicky, podľa tém, takže sa deťom ľahšie osvojujú. Pri výbere vybraných slov sme vychádzali z aktívnej slovnej zásoby detí i požiadaviek, ktoré budú na ne kladené vo vyšších ročníkoch. Učebnica je tiež doplnená o diktáty, ktoré sú v súlade s počtom a ich zameraním stanoveným v iŠVP. Diktáty tvoria ucelený príbeh a vyskytujú sa v ňom len gramatické javy, ktoré už majú deti v tomto období osvojené. 

Zakúpte si učebnicu Slovenského jazyka 3 výhodne v Balíku Slovenčina 3 B.

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová 

Počet strán: 120
 • 3.40 € viac ako 15 ks
 • 4.50 € menej ako 15 ks
 • 4.00 € viac ako 15 ks
 • Cena:
 • 4.50 € menej ako 15 ks
 • 3.40 € viac ako 15 ks

Počet kusov

Obsah

Spracovanie učebnice vychádza z požiadaviek pedagógov z praxe, ktorí uprednostňujú oddelenie gramatickej a slohovej časti učebnice. Na obálke sa nachádza vysvetlenie účelu základných druhov kodifikačných príručiek a krátky prehľad učiva slohu v treťom ročníku.


Slovenský jazyk 3 - učebnica

 • oddelená gramatická a slohová zložka
 • výber vybraných slov opierajúci sa o aktívnu slovnú zásobu detí
 • dôraz na rozširovanie slovnej zásoby detí
 • špeciálne vytvorené motivačné texty a básne
 • počet a zameranie diktátov rešpektujúce požiadavky ŠVP
 • množstvo podnetov na rozvoj komunikačných zručností
 • fotografie podporujúce pochopenie učiva

Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie