Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Slovenský jazyk 3 - učebnica

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Slovenský jazyk 3 - učebnica

Učebnica z novej edície vzdelávacích titulov Nezábudka. Edícia je koncepčne postavená na tradičných princípoch vyučovania. Vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom, ktoré je zárukou kvalitného osvojenia si vedomostí. Publikácia je pripravená na efektívne a trvalé nadobudnutie kľúčových kompetencií požadovaných v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe. 


 • 3.50 € viac ako 15 ks
 • 4.00 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 4.00 € menej ako 15 ks
 • 3.50 € viac ako 15 ks

Počet kusov

Obsah

Učebnica z novej edície vzdelávacích titulov Nezábudka. Edícia je koncepčne postavená na tradičných princípoch vyučovania. Vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom, ktoré je zárukou kvalitného osvojenia si vedomostí. Publikácia je pripravená na efektívne a trvalé nadobudnutie kľúčových kompetencií požadovaných v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe. 


Slovenský jazyk 3 - učebnica

 • oddelená gramatická a slohová zložka
 • výber vybraných slov opierajúci sa o aktívnu slovnú zásobu detí
 • dôraz na rozširovanie slovnej zásoby detí
 • špeciálne vytvorené motivačné texty a básne
 • počet a zameranie diktátov rešpektujúce požiadavky ŠVP
 • množstvo podnetov na rozvoj komunikačných zručností
 • fotografie podporujúce pochopenie učiva

Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa: