Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Prvouka 2

Skladom - zasielame ihneď!

Prvouka 2

Pracovná učebnica hravou formou sprostredkuje deťom poznávanie okolia v časových a priestorových vzťahoch. Úlohy sú koncipované tak, aby všestranne rozvíjali prírodovednú gramotnosť žiaka – prírodovedné predstavy, prírodovedné postoje a spôsobilosti vedeckej práce, ako pozorovanie, tvorba predpokladov, meranie, verifikácia dát, práca s premennými, zovšeobecnenie a tvorba záverov. Pracovná učebnica poskytuje množstvo podnetov na praktické skúmanie, pričom žiaci induktívne získavajú informácie o skúmanom jave (najskôr cielene skúmajú realitu a až potom sa vyvodzujú teoretické závery).

Autori: Mgr. Iveta Juricová, PhD., Mgr. Ľuboslava Bedriová

Počet strán: 56 strán

 • 2.40 € viac ako 10 ks
 • 3.30 € menej ako 10 ks
 • 2.80 € viac ako 10 ks

Odporúčacia doložka

Dokument_MŠ SR

 • Cena:
 • 3.30 € menej ako 10 ks
 • 2.40 € viac ako 10 ks

Počet kusov

Obsah

Na túto pracovnú učebnicu je možné využiť príspevok na učebnice prvouky pre 2. ročník ZŠ od Ministerstva školstva!

Pracovná učebnica hravou formou sprostredkuje deťom poznávanie okolia v časových a priestorových vzťahoch. Úlohy sú koncipované tak, aby všestranne rozvíjali prírodovednú gramotnosť žiaka – prírodovedné predstavy, prírodovedné postoje a spôsobilosti vedeckej práce, ako pozorovanie, tvorba predpokladov, meranie, verifikácia dát, práca s premennými, zovšeobecnenie a tvorba záverov. Pracovná učebnica poskytuje množstvo podnetov na praktické skúmanie, pričom žiaci induktívne získavajú informácie o skúmanom jave (najskôr cielene skúmajú realitu a až potom sa vyvodzujú teoretické závery).


Obsah:

 • Rastliny
 • Životné prejavy rastlín
 • Semená rastlín
 • Rast rastlín
 • Rozširovanie rastlín
 • Získavanie živín z prostredia
 • Živočíchy
 • Mláďatá živočíchov
 • Dĺžka života živočíchov
 • Zdroje potravy
 • Živočíšne spoločenstvá
 • Včelia rodina
 • Mravčia rodina
 • Človek
 • Človek a pohyb
 • Kostra človeka
 • Svaly človeka
 • Neživá príroda a jej skúmanie
 • Pôda a jej zložky
 • Živiny v pôde
 • Rozpustné a nerozpustné látky
 • Človek a spúoločnosť 
 • Bezpečnosť na ceste
 • Kalendár
 • Spoznávame Slovensko
 • Krajina
 • Cestujeme
 • Profesie
 • Určovanie času

Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie