Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia 0
  • Úvod
  • Predstavujeme náš prvý katalóg pre stredné školy!

Predstavujeme náš prvý katalóg pre stredné školy!


Katalóg pre stredné školy a gymnáziá je vyústením snahy TAKTIK vydavateľstva naplniť požiadavky a dopyt stredoškolských pedagógov a študentov po kvalitných, súhrnných publikáciách, ktoré sa stanú vítaným prínosom a oporou pri zodpovednej príprave na maturitné skúšky. Výsledkom intenzívnej dvojročnej práce a konzultácií s pedagógmi z praxe je osobitá koncepcia sme publikácií, ktorá kladie dôraz na všestrannú a komplexnú prípravu študentov na maturitnú skúšku.

Predstavujeme vám trojlístok vyše 300 stranových publikácií Úspešná maturita - Dejepis, AJ - B2 a SJ a literatúra, zodpovedne vypracovaných podľa cieľových požiadaviek na zvládnutie maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov. 


Úspešná maturita - dejepis spracúva všetky cieľové požiadavky z dejepisu v šiestich tematických okruhoch a na troch úrovniach - vedomosti a porozumenie, aplikácia a analýza, syntéza a hodnotiace posudzovanie. 

Súčasťou učebnice je doplnkový obrazový materiál, ukážka historických dokumentov či karikatúr spolu so vzorovou analýzou či otázkami k danej cieľovej požiadavke. Záver cieľových požiadaviek tvoria námety na diskusiu, ktoré pomáhajú študentom lepšie si osvojiť, pochopiť dané učivo, diskutovať o ňom a vytvárať si vlastný kritický názor. 

Úspešná maturita - AJ - B2 ponúka komplexné materiály zamerané na prípravu na externú aj internú časť maturitnej skúšky na komunikačnej úrovni B2. 

Obsahuje 25 konverzačných tém doplnených o didaktické testy s nahrávkami, úlohy na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatiku aj lexiku. Súčasťou učebnice sú audio nahrávky nahovorené rodenými hovoriacimi na jazykovej úrovni C2.
Úspešná maturita - SJ a literatúra je koncipovaná do troch častí - Slovenský jazyk, Sloh a Literatúra. 

Slovenský jazyk obsahuje teoretický prehľad jazykových rovín a dejín jazyka, časť Sloh zahŕňa vzorové písomné práce študentov a prípravu na písomnú časť maturitnej skúšky a v časti Literatúra nájdu študenti stručný a prehľadný historicko-spoločenský kontext literárnych dejín, charakteristiku literárnych žánrov, výber najvýraznejších autorov a ich diel. 

Súčasťou učebnice sú tematické testy a modelový maturitný test.

Zaujímavou a podnetnou novinkou v našom portfóliu sú pracovné zošity Literatúra pre 1. a 2. ročník SŠ, zamerané na zefektívnenie a zatraktívnenenie výučby literatúry. 

Pracovné zošity zohľadňujú potreby rôznych typov stredných škôl a sú vhodným doplnkom aj pri príprave na maturitnú skúšku.

Okrem uvedených noviniek nájdete v našom katalógu aj jazykové slovníky, praktické brožúrky z edície Do vrecka a osvedčené bestsellery Pravopisné finty a Slovenčinárske finty na zvládnutie nástrah slovenčiny nielen pre študentov.

Toto všetko a ešte viac nájdete v našom katalógu: https://www.taktik.sk/UserFiles/Image/1573470812katalog-pre-ss-nahlad.pdfTAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0800 130 006
Mobil: 0911 931 196
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov.